fbpx

Základné podmienky získania hypotéky

Dnes sú podmienky poskytnutia hypotéky diametrálne odlišné od podmienok v minulosti. Kedysi ste mohli získať hypotéku bez dokladovania príjmov, banky vám vedeli poskytnúť úver aj nad 100% hodnoty nehnuteľnosti. Dnes je ale všetko inak. Vždy musíte preukazovať existenciu a výšku príjmov a štandardom je 80% LTV.

Pre tých, ktorí v mori informácií o hypotékach len začínajú „loviť“, prinášame zoznam základných podmienok poskytnutia hypotéky:

Podmienka č.1 – Vek žiadateľa o hypotéku

Banky vo všeobecnosti poskytujú hypotéky pre žiadateľov od 18 rokov. V praxi ale takým mladým klientom hypotéku bez spoludlžníka neschvália. Dôležitým je aj maximálny vek, kedy žiadate o hypotéku. Vo väčšine bánk ju totiž musíte splatiť do 65. narodenín. Čoraz viac bánk ale poskytuje hypotéky so splatnosťou aj do 70.roku veku a to maximálne na 30 rokov. Dokonca máme na trhu banku, ktorá vie poskytnúť hypotéku so splatnosťou až do 75. roku veku staršieho žiadateľa, ak sú na nej aspoň dvaja dlžníci.

Podmienka č.2 – Výška príjmov a možnosť ich zdokladovania

Základnou podmienkou získania hypotéky je aj váš dostatočný preukázateľný príjem, teda príjem, ktorý viete riadne zdokladovať. Tu často narážame na problém dnešných zamestnávateľov a podnikateľov – oficiálne vyplácanie minimálnej mzdy a optimalizáciu daňových výdavkov. Banky majú vo svojich podmienkach nastavené minimálne sumy, ktoré vám musia ostať k dispozícií na bežné výdavky popri splátke hypotéky. Zo zákona v súčasnosti je táto suma navýšená o ďalšiu sumu, ktorá predstavuje 40% z vašich celkových príjmov, ide o tzv. „finančný vankúš“. Či váš príjem postačí na výšku hypotéky, ktorú potrebujete, vám náš hypotekárny špecialista vypočíta.

e-book zdarma: Ako čo najlepšie zvládnuť hypotéku

  • Čo si premyslieť ešte predtým, než požiadate o hypotéku?
  • Ako o ňu požiadať a ako si postrážiť, aby boli podmienky banky výhodné?
  • Pri riešení hypotéky môžete naraziť na úskalia a neočakávané situácie. Ukážeme vám, ako ich jednoducho prekonáte.
  • Máme pre vás 7 tipov priamo od hypotekárneho centra

Venujte hypotéke dostatok času ešte pred podaním žiadosti do banky. Položte si dôležité otázky - vďaka e-booku si na ne dokážete odpovedať.

Pozrite si e-book zdarma

Podmienka č.3 – Záväzky žiadateľov o hypotéku

Základnou podmienkou schválenia hypotéky je nie len dostatočná výška vašich príjmov, ale aj čo najnižšie sumy vašich záväzkov. Od reálne zdokladovateľných príjmov banky odpočítajú splátky vašich úverov, prípadne ďalšie povinné záväzky, ako sú napríklad výživné. Až rozdiel vašich príjmov a výdavkov je vašim reálnym príjmom, ktorý je základom na posúdenie vašej schopnosti splácať úver, pričom na splátku novej hypotéky môže byť použitých 60% voľných zdrojov. Banky majú mechanizmy, pomocou ktorých zistia všetky vaše záväzky, nie len splátky úverov, preto je dobré mať svoje podlžnosti a záväzky pod kontrolou.

Podmienka č.4 – Úverový register

Každý dospelý občan našej krajiny je overiteľný v úverovom registri, či už bankovom alebo nebankovom. Banky na základe vášho súhlasu, ktorý im podpisom žiadosti o úver udelíte, preverujú existenciu všetkých úverových produktov v bankovom i nebankovom registri. Ak máte aktuálne omeškané splátky na akomkoľvek type úveru, banky vám hypotéku neschvália. Ak ste mali problémy so splácaním v minulosti, je schválenie hypotéky individuálne v každej banke a záleží od toho, koľko času od vašej delikvencie ubehlo, o aký typ úveru sa jednalo, koľko ste mali omeškaných splátok, či ste mali ďalšie úvery, ktoré ste medzitým splácali načas apod. Banky zaujíma aj dôvod, prečo máte negatívny záznam v úverovom registri. Ale nestrácajte nádej. My vieme, že banky vedia pri správnom postupe a vhodne zvolenej komunikácií prehodnotiť aj žiadosti klientov s menším zaváhaním pri splácaní svojich úverov a hypotéku nakoniec schváliť.

Podmienka č.5 – Vhodná nehnuteľnosť ako zabezpečenie hypotéky

Ďalším predpokladom schválenia vašej hypotéky je vhodná nehnuteľnosť, ktorú plánujete v banke k hypotéke založiť. Základnou podmienkou je, že sa musí jednať o nehnuteľnosť určenú na bývanie, teda dom alebo byt. K hypotéke nie je možné založiť pozemky, ktoré nie sú určené na výstavbu domu, záhrady, polia, lesy alebo nehnuteľnosti určené na podnikanie. No a samozrejme, vhodná nehnuteľnosť musí byť bez tiarch a vecných bremien, s vysporiadanými pozemkami. Osobitnou kapitolou sú rekreačné objekty,  ktoré banky posudzujú špecifickými spôsobmi, väčšinou je ale možné ich financovanie a založenie len na úvere s 8-ročnou splatnosťou.

Podmienka č.6 – Zdroj príjmov žiadateľa o hypotéku

Nestačí, aby ste mali dostatočné príjmy, ktoré vám zamestnávateľ potvrdí na potvrdení o príjme. Tieto príjmy musia byť overiteľné v registri sociálnej poisťovne. Zároveň aj váš zamestnávateľ musí mať vysporiadané daňové a odvodové povinnosti. Tzn. že ak firma, v ktorej pracujete, neodvádza dane alebo poistné za vás alebo za seba ako spoločnosť, žiadosť o hypotéku vám môže byť zamietnutá. Ešte prísnejšie sa posudzujú príjmy z podnikania. Banky si na rôznych portáloch overujú dôveryhodnosť vašej firmy a len po dôslednom preverení vašej schopnosti splácať hypotéku vám ju schvália.

Podmienky hypotéky podľa účelu jej použitia

Ďalšie podmienky sa líšia podľa účelu, na ktorý si hypotéku beriete. Na nasledujúcich odkazoch nájdete najčastejšie účely, na ktoré našim klientom v hypotekárnom centre vybavujeme hypotéky a tam sa dočítate aj viac informácií:

Naše odporúčanie

Ako vidíte, úspešnosť  schválenia vašej hypotéky závisí od mnohých faktorov, ktoré musia byť splnené súčasne. Ak vážne uvažujete o možnosti zobrať si hypotéku, hoci ešte nemáte vybranú vhodnú nehnuteľnosť, stojí za zváženie už teraz preveriť možnosti schválenia vášho úveru. Už vopred sa môžete dozvedieť, akú maximálnu výšku hypotéky môžete získať, s akými podmienkami a viete sa včas pripraviť na všetky kroky, ktoré vás pri jej vybavovaní čakajú a neminú. Nestrácajte čas a energiu hľadaním informácií na internete alebo návštevami pobočiek jednotlivých bánk. Vybavte všetko na jednom miestehypotekárnom centre so skúsenými hypotekárnymi špecialistami.