fbpx

Úverový register – ako môže pomôcť pri riešení hypotéky

Pri schvaľovaní hypotéky je samozrejmosťou, že banky preverujú každého žiadateľa o úver okrem iného aj v úverovom registri. Jedná sa o centrálny register, v ktorom sú zhromaždené informácie o splácaní úverov bánk i nebankových spoločností, pričom tieto informácie sú medzi bankami vzájomne formou tohto registra zdieľané. Zisťovanie informácií o existencií a splácaní úverových produktov banky využívajú pri schvaľovaní nových úverov a tieto informácie majú zásadný vplyv na bonitu klienta, jeho dôveryhodnosť  a celkové posúdenie žiadostí.

Typy úverových registrov

V súčasnosti sú členmi centrálneho úverového registra všetky banky a stavebné sporiteľne, ktoré na Slovensku poskytujú úvery. Informácie o úveroch týchto spoločností spracováva a eviduje bankový úverový register, ktorý sa tiež volá Spoločný register bankových informácií (SRBI). Bol založený v roku 2004 troma bankami a dnes má až 19 členov. Okrem neho od nedávna existuje aj nebankový úverový register, nazývaný aj Nebankový register klientskych informácií (NRKI). V ňom sú združené nebankové spoločnosti, ako napríklad splátkové a leasingové spoločnosti.

Aké informácie obsahuje úverový register

Úverové registre, či už bankový alebo nebankový obsahujú všetky informácie o úveroch každého občana. Sú evidované pod rodným číslom klientov, takže každý občan nad 18 rokov je v týchto registroch overiteľný. Úverové registre obsahujú informácie o spoločnosti, ktorá úver klientovi poskytla, jeho výšku, dobu splatnosti, výšku splátky a sú v ňom záznamy o splácaní za každý mesiac od čerpania úveru. Tieto údaje sú detailné, čiže obsahujú aj to, či je úver splácaný načas, ak nie, koľko dní po splatnosti ho klient uhradil a aktuálne zostatky úveru po vykonaní splátky. Je možné v ňom zistiť aj to, o aké úvery kedy občan žiadal, či boli žiadosti zamietnuté alebo odvolané samotným klientom, tiež informácie o už zaniknutých záväzkoch.

Ako dlho sa uchovávajú údaje v úverovom registri

Často sa stretávame zo strany našich klientov s mylným názorom, že omeškané splátky majú dlžníci v úverovom registri 5 rokov a potom ich register vymazáva, resp. že informácie v úverovom registri sú evidované po dobu posledných 5 rokov. Toto ponímanie doby uchovávania informácií v úverovom registri je nesprávne. Podľa platných zákonov sú dáta o úverových produktoch uchovávané počas celej doby existencie úveru a ešte aj 5 rokov po ich ukončení.

Možnosti získania výpisu z úverového registra

Okrem toho, že do úverových registrov, bankového i nebankového, majú prístup všetci členovia registrov, si môže každý občan o výpis z úverového registra požiadať aj sám. Je možné oň požiadať osobne v klientskom centre alebo poštou. Klientske centrum je v Bratislave na adrese Mlynské Nivy 14 a tu ho môžete dostať buď na počkanie alebo vám ho pošlú poštou do 30 dní, ak nechcete zaplatiť 14 Eur za jeho vydanie na počkanie. Vydanie výpisu z úverového registra do 30 dní totiž stojí len 4 Eurá. Ak si ho vyžiadate, aby vám ho poslali poštou, zaplatíte ešte poštovné. Cenník výpisov z úverových registrov vrátane tlačív žiadostí o vydanie výpisu nájdete na webstránke úverového registra.

Využitie výpisu z úverového registra pri riešení hypotéky

Štandardne využívajú výpis z úverového registra banky, ktoré na základe súhlasu klienta vykonajú do systému úverového registra dopyt a získajú tak potrebné informácie o existencií záväzkov a platobnej disciplíne žiadateľa o úver. Niekedy ale našim klientom odporúčame, aby si výpis z úverového registra zaobstarali priamo z registra. Je to väčšinou v týchto prípadoch:

– keď plánujú riešiť hypotéku a vedia o svojich omeškaniach pri splácaní svojich úverov. Vtedy je dobré mať už v procese plánovania hypotéky informáciu, ako ich záznamy o splácaní v registri vyzerajú. Náhľadom do výpisu neraz vieme klientov usmerniť, čo treba robiť, aby hypotéku dostali, prípadne im vieme dať vyjadrenie, či vôbec je možné hypotéku získať

– keď im v banke v rámci posudzovania žiadosti o úver oznámia, že majú hypotéku alebo iný typ úveru zamietnutý kvôli negatívnym záznamom v úverovom registri a oni si nie sú vedomí žiadnych omeškaní. Na základe tohto výpisu majú možnosť buď záznam reklamovať a dať veci na pravú mieru alebo klientom poradíme ďalší postup.

– keď majú naši klienti schválený nižší úver kvôli záväzkom, o ktorých nevedia alebo ak v banke pri spracovaní žiadosti pracovníci vidia existenciu úveru, ktorý je prekážkou schválenia ich žiadosti. Často sa to stáva napríklad pri predschválených povolených prečerpaniach alebo kreditných kartách, ktoré klienti nevyužívajú, pričom banka v rámci jej dopytu nevidí, v ktorej konkrétnej banke žiadateľ o nový úver produkt má. Banku vidí klient len na výpise z úverového registra, o ktorý si požiada sám a na základe zistenia presných údajov vie klient vykonať potrebné kroky

– keď klient v minulosti mal úverový produkt, ktorý je už splatený, ale banka mu nezabezpečila korektný výmaz z úverového registra

e-book: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

Zhrnutie

Mať možnosť vyžiadať si z úverového registra výpis pre vlastné účely je neoceniteľnou službou, ktorú SRBI i NRKI ponúkajú. Aj my sami našim klientom často odporúčame ju využiť. Môže byť výborným pomocníkom slúžiacim k úspešnému vyriešeniu financovania vášho bývania alebo iných potrieb. Naši hypotekárni špecialisti vám poradia, ako sa k výpisu z úverového registra dostanete, koľko stojí, kedy je naozaj potrebný a kedy sa oplatí do neho zainvestovať. Ak plánujete hypotéku na financovanie vášho bývania alebo potrebujete inak ošetriť vaše úvery, obráťte sa na nás. Nič nenechávame na náhodu a pri práci dbáme na každý detail, aby sme boli úspešnými sprievodcami na vašej ceste za novým a lepším bývaním.