fbpx

Čo robiť, keď vám banka neschváli hypotéku

Predstavte si situáciu – rozhodnete sa podať v banke žiadosť o hypotéku a dozviete sa verdikt: ZAMIETNUTÉ. Čo robiť v takej situácií?

Je to problém a jeho príčinám a možným riešeniam sa budeme venovať v tomto článku. Sme si vedomí, že k rôznym scenárom zamietnutia vašej žiadosti o hypotéku dochádza väčšinou vtedy, ak ste ešte nikdy hypotéku nevybavovali, takže nemáte skúsenosti a chodíte po bankách sami. Ďalšími dôvodmi býva nedostatočný alebo neoveriteľný príjem, prípadne negatívne záznamy v úverovom registri. My ale vieme, ako sa s vašim neúspechom v drvivej väčšine prípadov popasovať.

Dôvody na zamietnutie hypotéky a ako sa im vyhnúť

Riešenie hypotéky pri zamietnutí žiadosti z dôvodu nedostatočného príjmu

Ak máte nedostatočné príjmy na získanie potrebnej výšky hypotéky, či už z dôvodu nízkej mzdy alebo nízkych príjmov z podnikania, je namieste uvažovať o takej výške hypotéky, ktorú je banka ochotná vám poskytnúť. Alebo si nájsť taký zdroj príjmov, ktorý vám dostatočnú výšku úveru zabezpečí, ďalšou možnosťou je nastaviť si príjmy z podnikania na potrebnú úroveň.

Riešenie hypotéky pri existencii negatívnych záznamov v úverovom registri

Ak ste v minulosti splácali svoje záväzky nepravidelne alebo meškali so splátkami, toto môže byť pri schvaľovaní hypotéky prekážkou. Banky schvaľujú žiadateľom hypotéky podľa vlastných kritérií a sú v každej banke trochu odlišné. Tiež záleží od toho, z akého dôvodu ste sa do omeškania so splácaním svojich úverov dostali. Niekedy negatívne záznamy v úverovom registri ani nemusia závisieť od vás. Treba ale vedieť, ako k nim došlo. Naši hypotekárni špecialisti vedia, ako sa vyhnúť zamietnutiu žiadosti o hypotéku v menej závažných prípadoch existencie negatívnych záznamov v úverovom registri.

Riešenie hypotéky v prípade krátkeho trvania pracovného pomeru

Ak vám banka zamietla hypotéku z dôvodu krátkeho trvania vášho pracovného pomeru, prípadne z dôvodu nemožnosti jeho overenia, tiež v mnohých prípadoch vieme, ako vám pomôcť. Prípadne ak hypotéku potrebujete rýchlo, vieme vám navrhnúť riešenia, ktoré nebudú pri schvaľovaní hypotéky problémom. Vo väčšine prípadov totiž banky vedia poskytnúť hypotéku klientom, ktorých pracovný pomer trvá minimálne 6 mesiacov. My vám ale vieme s hypotékou pomôcť už aj po 3 mesiacoch trvania vášho zamestnania.

Riešenie hypotéky v prípade pracovného pomeru na dobu určitú alebo ak plánujete zmenu zamestnania

Často sa stáva, že klienti potrebujú hypotéku vyriešiť čo najskôr, ale ich pracovný pomer je uzatvorený na dobu určitú a zároveň táto doba aj čoskoro uplynie. Prípadne sa stretávame aj s takými klientmi, ktorí už vopred vedia, že budú meniť svojho zamestnávateľa. Určite, vieme, že banka nedá hypotéku žiadateľom, ktorí by mali ostať bez dostatočného zdroja príjmov a nie je v našom záujme bankám sprostredkovať klientov, ktorí by svoje záväzky nesplácali. Vieme ale nájsť riešenia aj v takýchto prípadoch. Vhodným riešením je napríklad požiadať zamestnávateľa o predĺženie pracovného pomeru, ak s vami počíta aj naďalej. Inou možnosťou je tiež nechať si schváliť hypotéku už v predstihu, kým banka ešte vaše príjmy bude akceptovať.

Riešenie hypotéky a vhodné zabezpečenie

Z vlastnej praxe vieme, že dôvodom zamietnutia žiadosti o hypotéku môže byť aj nevhodná nehnuteľnosť, ktorú chcú klienti v prospech banky založiť. Pri domoch sa často stretávame s nevysporiadanými pozemkami alebo rôznymi vecnými bremenami, prípadne nezapísanými stavbami alebo nesprávne zameranými nehnuteľnosťami na nich. Pri riešení hypotéky vieme našim klientom poradiť aj v tomto ohľade. Vieme, aké typy nehnuteľností banky ako predmet zabezpečenia neakceptujú a neskúseným žiadateľom potom žiadosti o hypotéku zamietajú.

Čo ak naozaj dôjde k neschváleniu hypotéky

Ak si ju riešite sami

Máte niekoľko možností. Môžete to vzdať a hypotéku zatiaľ riešiť nebudete. Druhou voľbou je ísť do inej banky a požiadať o hypotéku v nej. Ďalšou možnosťou je snažiť sa dozvedieť, prečo vlastne bola vaša hypotéka zamietnutá, inou alternatívou je ísť do tretej, štvrtej a ďalšej banky. Nikde ale nepochodíte. Jednou z posledných možností je počkať niekoľko mesiacov až rokov, táto možnosť ale vašu situáciu a potrebu financovania vašich plánov nevyrieši.

Ako vám vedia pomôcť hypotekárni špecialisti

Aj keď konečné slovo pri schvaľovaní hypotéky majú vždy na oddelení schvaľovatelia v banke, väčšinou vám už priebežne vieme dať informácie o tom, akú máte šancu na úspech. Je ale dôležité, aby ste k nám boli úprimní a dali nám všetky potrebné informácie. Poradíme vám aj v náročných situáciách, najmä:

  • ohľadne výšky úveru vzhľadom k vašim príjmom a záväzkom,
  • nasmerujeme vás a ak treba, vybavíme vám vhodného znalca na vypracovanie znaleckého posudku,
  • upozorníme vás na možné komplikácie pri výbere vhodnej nehnuteľnosti pri jej kúpe prípadne pri výstavbe domu
  • ak si to vyžaduje situácia, sme v kontakte s realitnými maklérmi
  • ak ste mali v minulosti problémy pri splácaní iných úverov, odporučíme vás na úverový register a poradíme vám, čo robiť, aby vaša hypotéka nebola aktuálne alebo v prípade potreby v budúcnosti zamietnutá.

Ak máte čo len najmenšie pochybnosti, ako čo najlepšie, najrýchlejšie a najľahšie vybaviť pre vás tú najvýhodnejšiu hypotéku, odporúčame zveriť jej správne nastavenie do rúk odborníkov. Vzhľadom k tomu, že profesionálny hypotekárny špecialista má bohaté skúsenosti a neustále sa v oblasti hypoték vzdeláva, bude vám vedieť pomôcť. Bude vám vedieť dať rady, čo máte urobiť a ako máte nasmerovať svoje finančné správanie, aby ste v banke boli s vašou žiadosťou o hypotéku úspešní.

Naše odporúčania

Ak plánujete požiadať o hypotéku, vyvarujte sa zamietnutým žiadostiam. Banky sa pri opätovných žiadostiach pozerajú na zamietnuté žiadosti, ktoré vidia v úverovom registri, s nevôľou. Pretože nevedia, z akého dôvodu k zamietnutiu žiadostí v iných bankách došlo. A čím ich bolo viac, tým pre vás ako žiadateľov, horšie. Preto nestrácajte čas a svoje šance na úspešné schválenie vašej žiadosti o hypotéku a obráťte sa na naše hypotekárne centrum. Dohodnite si stretnutie s niektorým z našich hypotekárnym špecialistov a vyriešte svoju hypotéku jednoduchšie a bez zbytočných stresov.