fbpx

Uvažujete nad rekonštrukciou? Pozrime sa ako na to

Chcete rekonštruovať nehnuteľnosť, ktorú už vlastníte alebo ju chcete rekonštruovať v rámci jej kúpy? Aj pri hypotéke na rekonštrukciu bytu alebo domu totiž môžete naraziť na niektoré faktory, ktoré vás môžu prekvapiť a na ktoré sa neoplatí zabudnúť. V ponuke nehnuteľností sa stále vyskytujú aj staré byty i domy, ktoré sú atraktívne často svojou lokalitou, no najmä cenou. Ak je byt starší a nebol zrekonštruovaný, jeho cena môže byť ešte nižšia, čo vám ale dáva priestor na jeho obnovu a kompletnú rekonštrukciu podľa vašich predstáv. Vybavenie hypotéky na starší byt je relatívne jednoduché, pretože takmer vždy majú tieto byty vysporiadané vlastnícke práva, čím samotný prevod nehnuteľnosti býva bezproblémový.

Rekonštrukciou nehnuteľnosti rozumieme údržbu, vylepšenie či modernizáciu. Rekonštrukčné práce zväčša navyšujú hodnotu nehnuteľnosti, vždy sa teda jedná o investíciu, ktorá má svoj význam. Rekonštrukcie môžu mať rôzny rozsah, niekedy sa jedná len o drobné úpravy, keď ale hovoríme o rekonštrukcii nehnuteľnosti, väčšinou sa jedná o rozsiahlejšie úpravy, ktoré niekedy vyžadujú dokonca aj stavebné povolenie, hlavne ak ide o rekonštrukciu rodinného domu.

Keďže rekonštrukcia bytu alebo domu stojí pri súčasných cenách materiálov a prác rádovo desiatky tisíc eur, v niektorých prípadoch aj poriadne cez 100.000 eur, je namieste povedať si aj o tom, ako je možné túto investíciu financovať formou úveru. Okrem toho dnes mnoho hlavne mladých ľudí nedisponuje takou čiastkou, preto sa pozrime na možné spôsoby financovania rekonštrukcie.

Spôsoby financovania rekonštrukcie

Náklady na rekonštrukciu podľa jej rozsahu a výhodnosti je možné financovať hlavne nasledovnými spôsobmi:

 1. Hypotéka na rekonštrukciu nehnuteľnosti 

  Na rekonštrukciu domu alebo bytu naši klienti využívajú hlavne hypotéku, ktorej účelom je práve rekonštrukcia. Tento typ úveru je najvýhodnejší, pretože pri možnosti založiť nehnuteľnosť klienti môžu získať najnižšie úroky a vzhľadom k dobe splatnosti aj najnižšiu splátku. Vo väčšine bánk dnes už nie je potrebné rekonštrukčné práce dokladovať žiadnymi faktúrami ani bločkami, pri vyšších sumách bankám postačuje súpis vykonaných prác a fotodokumentácia, čiže fotky rekonštruovanej nehnuteľnosti pred a po rekonštrukcii. Pri rozsiahlejších rekonštrukciách, ktoré zmenia napr. pôdorys rodinného domu, musia jeho vlastníci požiadať o stavebné povolenie. Pri rekonštrukcii bytov je zase v niektorých prípadoch ohlásiť stavebné práce správcovi bytového domu, ak vlastník plánuje napríklad zbúrať niektoré múry, musí si vyžiadať súhlas a vyjadrenie odborníka na statiku budov.Hypotéku na rekonštrukciu je možné v bankách získať s 30-ročnou splatnosťou, s úrokovými sadzbami rovnakými ako pri iných účeloch a poskytujú ju všetky banky. Niektoré banky dokonca pri splnení určitých podmienok nepožadujú žiadne preukazovanie použitia peňazí, tzn. že takúto hypotéku je možné čerpať aj ako bezúčelovú.

 2. Spotrebný úver na rekonštrukciu

  Pokiaľ klient nemá nehnuteľnosť, ktorý by na hypotéke na rekonštrukciu založil, pretože ju má založenú napríklad na skorší účel kúpy alebo výstavby a nepotrebuje vysokú sumu, je možné rekonštrukciu financovať aj spotrebným úverom. Dnes takmer všetky banky poskytujú spotrebné úvery ako bezúčelové, tzn. že klienti nemusia preukazovať žiadny účel. Doba splatnosti na takýchto úveroch je najviac 8 rokov a úrokové sadzby sa pohybujú priemerne v rozmedzí 5 až 9% ročne.

 3. Úver zo stavebnej sporiteľne

  Úver na údržbu resp. rekonštrukciu bývania je možné získať aj v niektorej zo stavebných sporiteľní. Tieto úvery sú ale prísne limitované, pretože použitie každého eura je potrebné stavebnej sporiteľni preukázať. Na druhej strane ale výhodou môže byť, že zo stavebnej sporiteľne môže žiadateľ dostať vyššiu sumu ako napr. z banky čerpaním spotrebného úveru bez založenia nehnuteľnosti, dokonca so splatnosťou až 30 rokov. Úrokové sadzby na stavebných úveroch alebo medziúveroch sa ale pohybujú na podobných úrovniach ako sadzby na spotrebných úveroch, čiže v priemere 5 až 7%.

 4. Kombinácia viacerých účelov

  Stretávame sa s klientmi, ktorí majú záujem o refinancovanie už existujúcej hypotéky, ale zároveň ju potrebujú aj navýšiť práve na účel rekonštrukcie svojho domu alebo bytu. Niekedy zase hypotéku na rekonštrukciu kombinujú s konsolidáciou ďalších úverov či už formou hypotéky, spotrebného úveru alebo stavebného úveru bez založenia nehnuteľnosti.

 5. Hypotéka na rekonštrukciu s daňovým bonusom pre mladých 

  Jednou z možností, ako mať úver na rekonštrukciu bytu alebo domu lacnejší, je požiadať o hypotéku s účelom údržba nehnuteľnosti. Ak majú žiadatelia menej ako 35 rokov a ich hrubý priemer za predchádzajúci rok nepresiahol 1,3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR, môžu na tomto type hypotéky ušetriť a to formou daňového bonusu. Daňová povinnosť dlžníkov tak bude počas 5 rokov nižšia o polovicu zaplatených úrokov do výšky najviac 1200 eur. V prípade účelovej hypotéky na rekonštrukciu resp. údržbu nehnuteľnosti je ale banke potrebné účel použitia peňazí z úveru zdokladovať, a to buď faktúrami a bločkami alebo predložením položkového rozpočtu a fotodokumentáciu nehnuteľnosti pred a po jej realizácií.

 6. Bezúčelová hypotéka

  Pri rekonštrukcii je z našej praxe najjednoduchšie požiadať o bezúčelovú tzv. americkú hypotéku bez dokladovania účelu. V tomto prípade nie je potrebné banke predkladať faktúry, bločky, ani čestné prehlásenie použitia finančných prostriedkov. Je niekoľko bánk, ktoré poskytujú bezúčelovú hypotéku so štandardnými podmienkami, čiže s dobou splatnosti 30 rokov i úrokom rovnakým ako pri účelovej hypotéke. Takto je možné získať od 70% hodnoty nehnuteľnosti, do 80% v zívislosti od banky. Čo sa týka ostatných poplatkov, sú rovnaké ako pri účelovej hypotéke.

Hypotéka na kúpu nehnuteľnosti a na rekonštrukciu – kombinovaný účel

Často sa stáva, že klienti si chcú kúpiť starší rodinný dom a následne ho budú chcieť aj zrekonštruovať. Hypotéka na takýto kombinovaný účel môže byť ale značne komplikovaná, pretože v tomto prípade je rozhodujúce, aká je aktuálna a budúca hodnota domu, či klienti majú vlastné zdroje a podobne. Takéto hypotéky sú väčšinou schvaľované individuálne a % financovania je závislé od mnohých faktorov, napr. lokalita, prevedenie nehnuteľnosti, apod. Nezabúdajte, že je dôležité postupovať podľa pravidiel banky a ostatných dotknutých úradov, pretože banky trvajú na tom, aby všetky detaily týkajúce sa zakladaných nehnuteľností boli vysporiadané a v súlade so zákonmi a normami.

Zhrnutie

Aj napriek zložitosti je rekonštrukcia vždy zaujímavou možnosťou, ako si spríjemniť a zmodernizovať bývanie a zároveň predĺžiť jeho životnosť a zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti. Dôležité je ale vždy sa na ňu poriadne pripraviť a nezabudnúť na žiadny detail. Je dobré mať poruke odborníkov z oblasti stavebníctva a projektantov a myslieť aj na to, že rozsiahla rekonštrukcia podlieha rôznym povoleniam.

a naše odporúčania

Ak sa rozhodujete o modernizácii svojho bývania alebo chcete investovať do staršej nehnuteľnosti a nemáte na to dostatok peňazí, obráťte sa na našich hypotekárnych špecialistov. Poradia vám, ako sa dostanete najľahšou cestou k najvýhodnejšiemu úveru, ktorým budete schopní rekonštrukciu bytu alebo rodinného domu môcť zafinancovať. Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes a nemusíte sa starať o všetky detaily vašej rekonštrukcie sami.