fbpx

Hypotéka na rekonštrukciu

Rekonštrukciou nehnuteľnosti rozumieme jej údržbu, vylepšenie, modernizáciu alebo aj zmenu za účelom skvalitnenia bývania. Väčšinou rekonštrukčné práce navyšujú hodnotu nehnuteľnosti, takže vždy sa jedná o investíciu, ktorá má svoj význam. Rekonštrukcie môžu mať rôzny rozsah, niekedy sa jedná len o drobné úpravy, keď ale hovoríme o rekonštrukcii nehnuteľnosti, väčšinou sa jedná o rozsiahlejšie úpravy, ktoré niekedy vyžadujú dokonca aj stavebné povolenie, hlavne ak ide o rekonštrukciu rodinného domu.

Spôsoby financovania rekonštrukcie

Z nášho pohľadu ako sprostredkovateľov úverov sa stretávame hlavne s požiadavkami našich klientov na financovanie rekonštrukcie finančnými inštitúciami. Náklady na rekonštrukciu podľa jej rozsahu a výhodnosti je možné financovať hlavne nasledovnými spôsobmi:

1, Hypotéka na rekonštrukciu nehnuteľnosti

Na rekonštrukciu domu alebo bytu naši klienti využívajú hlavne hypotéku, ktorej účelom je práve rekonštrukcia. Tento typ úveru je najvýhodnejší, pretože pri možnosti založiť nehnuteľnosť klienti môžu získať najnižšie úroky a vzhľadom k dobe splatnosti aj najnižšiu splátku. Vo väčšine bánk dnes už nie je potrebné rekonštrukčné práce dokladovať žiadnymi faktúrami ani bločkami, pri vyšších sumách bankám postačuje súpis vykonaných prác a fotodokumentácia, čiže fotky rekonštruovanej nehnuteľnosti pred a po rekonštrukcii.

Rekonštrukcia rodinného domu vs bytu

Pri rozsiahlejších rekonštrukciách, ktoré zmenia napr. pôdorys rodinného domu, musia jeho vlastníci požiadať o stavebné povolenie, pri menších úpravách nie je potrebné. Pri rekonštrukcii bytov je zase v niektorých prípadoch ohlásiť stavebné práce správcovi bytového domu, ak vlastník plánuje napríklad zbúrať niektoré múry, musí si vyžiadať súhlas a vyjadrenie odborníka na statiku budov. Hypotéku na rekonštrukciu alebo ako ju inak voláme aj na údržbu nehnuteľnosti je možné v bankách získať s 30-ročnou splatnosťou, s úrokovými sadzbami rovnakými ako pri iných účeloch a poskytujú ju všetky banky. Niektoré banky dokonca pri splnení určitých podmienok nepožadujú žiadne preukazovanie použitia peňazí, tzn. že takúto hypotéku je možné čerpať aj ako bezúčelovú.

2, Spotrebný úver na rekonštrukciu

Pokiaľ klient nemá nehnuteľnosť, ktorý by na hypotéke na rekonštrukciu založil, pretože ju má založenú napríklad na skorší účel kúpy alebo výstavby a nepotrebuje vysokú sumu, je možné rekonštrukciu financovať aj spotrebným úverom. Dnes takmer všetky banky poskytujú spotrebné úvery ako bezúčelové, tzn. že klienti nemusia preukazovať žiadny účel. Doba splatnosti na takýchto úveroch je najviac 8 rokov a úrokové sadzby sa pohybujú priemerne v rozmedzí 5 až 9% ročne.

3, Úver zo stavebnej sporiteľne

Úver na údržbu resp. rekonštrukciu bývania je možné získať aj v niektorej zo stavebných sporiteľní. Tieto úvery sú ale prísne limitované, pretože použitie každého eura je potrebné stavebnej sporiteľni preukázať. Na druhej strane ale výhodou môže byť, že zo stavebnej sporiteľne môže žiadateľ dostať vyššiu sumu ako napr. z banky čerpaním spotrebného úveru bez založenia nehnuteľnosti, dokonca so splatnosťou až 30 rokov. Úrokové sadzby na stavebných úveroch alebo medziúveroch sa ale pohybujú na podobných úrovniach ako sadzby na spotrebných úveroch, čiže v priemere 5 až 7%. Aj napriek tomu, že preplatenosť úverov zo stavebných sporiteľní je podstatne vyššia z dôvodu dlhšej doby splatnosti a rôznych poplatkov, ktoré napr. banky neúčtujú, pre mnohých žiadateľov môže byť táto forma financovania rekonštrukcie zaujímavá hlavne z dôvodu nižších mesačných splátok.

4, Kombinácie viacerých účelov

Často sa stretávame s klientmi, ktorí napríklad majú záujem o refinancovanie už existujúcej hypotéky, ale zároveň ju potrebujú aj navýšiť práve na účel rekonštrukcie svojho domu alebo bytu. Niekedy zase hypotéku na rekonštrukciu kombinujú s konsolidáciou ďalších úverov či už formou hypotéky, spotrebného úveru alebo stavebného úveru bez založenia nehnuteľnosti.

Najvýhodnejšie spôsoby financovania rekonštrukcie

Z našej praxe vieme, kde a ako je možné úver na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti získať s najvýhodnejšími podmienkami. Najjednoduchšie je požiadať o bezúčelovú tzv. americkú hypotéku bez dokladovania účelu, pretože nie je v tomto prípade potrebné banke predkladať faktúry, bločky, netreba sa starať o vypracovanie rozpočtu alebo robiť fotky nehnuteľnosti pred a po samotnej rekonštrukcii. Máme niekoľko bánk, ktoré poskytujú bezúčelovú hypotéku so štandardnými podmienkami, čiže s dobou splatnosti 30 rokov i úrokom rovnakým ako pri účelovej hypotéke. Takto je možné získať od 70% hodnoty nehnuteľnosti, dokonca až do 90% LTV. Čo sa týka ostatných poplatkov, sú tiež rovnaké ako pri účelovej hypotéke, čiže treba počítať s poplatkom sa vedenie účtu, poplatkom za spracovanie, ak ho banka účtuje, ako aj za vklad na kataster prípadne znalecký posudok.

e-book zdarma: Americká hypotéka od A po Z

  • Na čo všetko môžete americkú hypotéku použiť?
  • Aké sú obmedzenia americkej hypotéky?
  • Ako a za akých podmienok získate americkú hypotéku?

Stiahnete si náš e-book, kde získate odpovede na tieto otázky a ďalšie užitočné tipy na jednom mieste.

Pozrite si e-book zdarma

Hypotéka na rekonštrukciu s daňovým bonusom pre mladých

Jednou z možností, ako mať úver na rekonštrukciu bytu alebo domu lacnejší, je požiadať o hypotéku s účelom údržba nehnuteľnosti. Ak majú žiadatelia menej ako 35 rokov a ich hrubý priemer za predchádzajúci rok nepresiahol 1,3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR, môžu na tomto type hypotéky ušetriť a to formou daňového bonusu. Daňová povinnosť dlžníkov tak bude počas 5 rokov nižšia o polovicu zaplatených úrokov do výšky najviac 400 eur. V prípade účelovej hypotéky na rekonštrukciu resp. údržbu nehnuteľnosti je ale banke potrebné účel použitia peňazí z úveru zdokladovať, a to buď faktúrami a bločkami alebo predložením položkového rozpočtu a fotodokumentáciu nehnuteľnosti pred a po jej realizácií.

Zhrnutie

Keďže nič nie je večné, čiže ani zariadenie domácnosti alebo aj samotné súčasti nehnuteľnosti, pretože aj stavebné materiály podliehajú opotrebeniu, raz za niekoľko rokov každý dom alebo byt obnovu potrebuje. Máme ale pre klientov široké spektrum možností, ako svoje bývanie zmodernizovať, dať mu nové technológie vedúce napríklad k ďalším úsporám energií alebo aj urobiť si svoj život krajším formou financovania bankami. Stačí splniť základnú podmienku: mať dostatočný príjem na získanie nového úveru.

a naše odporúčania

A či budete rekonštrukciu svojho domu alebo bytu financovať ktoroukoľvek z alternatív, ktoré sme spomenuli, je na vašom rozhodnutí, možnostiach a prioritách. Aby ste ale svoje bývanie mali stále lepším, je potrebné o rekonštrukcii nehnuteľnosti už vopred vedieť čo najviac a detailne si ju naplánovať. Často ide o závažné rozhodnutie a jeho realizáciu tiež nie je dobré podceniť. Ak chcete vedieť, aké máte možnosti obnovu a údržbu svojho bývania financovať, obráťte sa na našich odborníkov. Naši hypotekárni špecialisti vám budú vedieť poradiť a pomôcť a vy tak získate peniaze na svoje lepšie bývanie s tými najlepšími podmienkami. Už dnes si dohodnite stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom, využite naše bezplatné služby a ušetrite čas, energiu i peniaze.