fbpx

POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCANIA HYPOTÉKY 

ČO TO JE?

Zabezpečenie schopnosti splácať záväzky pre Vás a Vašu rodinu v  prípade smrti, úrazu, invalidity či straty príjmu. Je neoddeliteľným krokom k zodpovednosti voči najbližším

HOVORÍTE SI ŽE VÁS SA TO NETÝKA?

Väčšina z nás si myslí, že nám sa to nemôže stať a nie sme ochotní toto riziko pripustiť. Bohužiaľ tieto prípady sa stávajú práve ľuďom v produktívnom veku, otcom a matkám

KOĽKO VÁS TO BUDE STÁŤ?

Nami navrhnuté rizikové poistenie Vás nezaťaží. Navrhujeme poistenia ktoré pokryjú výšku Vašich záväzkov pri platení nízkej a dostupnej poistnej sumy
 • Zodpovedné zabezpečenie budúcnosti
  Môžete pomocou neho zabezpečiť Vašu rodinu. Tiež je vhodné využiť výhodu nízkeho vstupného veku a s tým spojenej nízkej ceny. Vďaka skorému riešeniu zabezpečíte seba v prítomnosti a Vašu rodinu v budúcnosti
 • Prečo je to s nami iné
  Klientom odporúčame a modelujeme poistenie podľa ich situácie a dlhodobých záväzkov. Cena nami navrhnutého poistenia bude minimálna a nezaťaží finančný rozpočet
 • Aké máte ďalšie možnosti?
  K základným rizikám ktoré poistenie pokrýva je úmrtie. K ďalším rizikám patrí úraz, trvalé následky choroby, invalidita, postihnutie, liečebné náklady pri úrazoch a chorobách. Jednotlivé riziká si môžete poistiť na rôzne sumy
 • Konštantná alebo klesajúca poistná suma
  Navolenie variantu poistnej sumy podľa Vašej preferencie. Ideálne je, aby poistná suma pokrývala aktuálnu výšku zostatku Vašich dlhov. Cieľom je poistenie pokrývajúce výšku záväzkov a budúcich rodinných nákladov - a za toto krytie platiť prijateľnú čiastku

Vzorový príklad rizikového životného poistenia: 

 • POISTNÁ DOBA:
  30 rokov
 • DO VEKU:
  60 rokov
 • VARIANT:
  s klesajúcou poistnou sumou (krytá bude aktuálna výška dlhu)
 • KRYTIE:
  základné riziko (pre prípad smrti)
 • POISTNÁ SUMA:
  100 000 EUR (výška hypotéky)
 • VÝŠKA A INTERVAL PLATBY:
  13 EUR / mesačne

Poskytneme Vám riešenia pre finančne zodpovednú existenciu

Konzultácia s našim špecalistom je bezplatná a nezáväzná. Nechajte to na nás! 

 • Už 16 rokov sme zodpovedným partnerom a pomocou pre našich klientov
 • Pre našich klientov sme úspešne sprostredkovali viac ako 6000 hypotekárnych úverov a finančných služieb
 • Máme viac ako 1000 pozitívnych referencií od klientov, ktorým sme pomohli vyriešiť ich problémy
 • Naši interní špecialisti pôsobia na území celého Slovenska
 • Poskytujeme komplexné riešenie Vašej finančnej situácie a pokrývame všetky aspekty finančnej stránky života
 • Služby poskytujeme fyzickým osobám, SZČO, živnostníkom, podnikateľom, partnerom aj manželom
 • Spolupracujeme s všetkými bankami a najväčšími inštitúciami v sektore financií