Zásady spracúvania osobných údajov
v Hypo Consulting s.r.o.

Informácie pre dotčenú osobu a pomoc pri uplatňovaní práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkazu  u poverenej zodpovednej osoby ( osobnyudaj.sk, s.r.o. so sídlom Garbiarska 5 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, ičo:  50 528 041 )

Kontaktovať nás  môžete aj emailom na  dpo @ hypoconsulting.sk