Zásady spracovania osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov od klientov alebo potenciálnych klientov

Odoslaním registračného formulára, kontaktného formulára, správy cez chat na našom webe alebo odkliknutím príslušného odkazu v e-maile udelujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti:
Hypo Consulting, s.r.o.  so sídlom Račianska 62/A, 831 02 Bratislava, IČO: 43992978  (ďalej len Hypo Consulting alebo my alebo náš), ktorá je prevádzkovateľom informačného systému za účelom marketingového oslovenia a predkladania obchodných ponúk t. j. predovšetkým prezentácie našich služieb a sprostredkovávaných produktov, prieskum spokojnosti, servisné informácie pre klientov sprostredkovaných produktov a ďalšie akcie.

Tento súhlas udeľujete za účelom spracovania identifikačných, kontaktných a iných údajov, ktoré nám alebo nášmu Sprostredkovateľovi poskytnete, predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonický kontakt, dátum narodenia, parametre sprostredkovanej finančnej služby alebo produktu.

Tento súhlas udeľujete na dobu 6 rokov od jeho udelenia. Beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať aj bez udania dôvodu písomne na adresu nášho sídla alebo elektronicky na dole uvedený kontaktný e-mail. Do písomnej alebo e-mailovej žiadosti uveďte Vaše meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt - teda údaje, ktoré spracovávame.

Prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú aktuálne a pravdivé. V prípade, že dôjde k ich zmene či neplatnosti, prosím, oznámte nám túto zmenu. Máte právo od nás požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov a máte právo na prístup k týmto osobným údajom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov od potenciálnych spolupracovníkov

Odoslaním registračného formulára, kontaktného formulára, správy cez chat na našom webe alebo odkliknutím príslušného odkazu v e-maile udelujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti:
Hypo Consulting, s.r.o.  so sídlom Račianska 62/A, 831 02 Bratislava, IČO: 43992978  (ďalej len Hypo Consulting alebo my alebo náš), ktorá je prevádzkovateľom informačného systému za účelom zasielania obchodných oznámení t. j. predovšetkým prezentácie práce u nás nebo spolupráce s námi.

Tento súhlas udeľujete za účelom spracovania identifikačných a kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete, predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefonický kontakt.

Tento súhlas udeľujete na dobu 5 rokov od jeho udelenia. Beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať aj bez udania dôvodu písomne na adresu nášho sídla alebo elektronicky na dole uvedený kontaktný e-mail. Do písomnej alebo e-mailovej žiadosti uveďte Vaše meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt - teda údaje, ktoré spracovávame.

Prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú aktuálne a pravdivé. V prípade, že dôjde k ich zmene či neplatnosti, prosím, oznámte nám túto zmenu. Máte právo od nás požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov a máte právo na prístup k týmto osobným údajom.

Možnosť odhlásenia sa z komunikácie

Chceme Vaše kontaktné údaje použiť na to, aby sme mohli zodpovedať  Váš dotaz, riešiť Vašu požiadavku, informovať Vás o našich službách, užitočných tipoch a novinkách z oblasti, ktorá Vás bude zaujímať, prípadne sme mohli zistiťovať váše názory alebo aby sme nadviazali spoluprácu. Účasť na komunikácii je samozrejme dobrovoľná. V prípade emailovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu. Ak komunikáciu ukončíte, nebudeme sa na vás zlobiť, máte na to právo ale vynasnažíme sa, aby ste k tomu nemali dôvod 🙂

Oznámenie o spracovaní osobných údajov cez Sprostredkovateľov

Chceli by sme Vás informovať, že Vaše osobné údaje spracovávame aj prostredníctvom Sprostredkovateľov. Naši Sprostredkovatelia sú:
1. aplikácie - informačné systémy, v ktorých ukladáme Vaše osobné údaje
2. naši špecialisti - obchodní zástupcovia, ktorí sú zároveň aj podriadenými finančnými agentmi registrovanými v NBS spoločnosťou Finportal, a.s. podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Sprostredkovateľom (aplikáciám) sprístupňujeme Vaše osobné údaje, aby sme ich mohli mať uložené, riadne zabezpečené a neustále chránené. 
Sprostredkovateľom ( podriadeným finančným agentom) sprístupňujeme Vaše osobné údaje, aby Vás mohli kontaktovať a začať riešiť Vaše požiadavky. Títo sprostredkovatelia sú tiež oprávnení zbierať Vaše osobné údaje v našom mene.

Všetci Sprostredkovatelia sú viazaní mlčanlivosťou a povinnosťami pri ochrane osobných údajov zmluvou a platnou legislatívou. 

Cookies

Prevádzkovateľ používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov webu a podľa toho optimálne vytváral a upravoval webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Povinné informácie pre dotknutú osobu

Ostatné informácie a pomoc pri uplatňovaní práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nájdete u našej poverenej zodpovednej osoby. Kontaktovať zodpovednú osobu za spracovanie osobných údajov môžete aj e-mailom na gdpr@hypoconsulting.sk