Pomôžeme Vám vybaviť najlepšiu hypotéku pre mladých so štátnym príspevkom

Čo je hypotéka pre mladých?

Hypotéka pre mladých je typ hypotekárneho úveru, pri ktorom žiadateľ spĺňajúci stanovené podmienky získava zľavu na úrokovej sadzbe, teda štátny príspevok pre mladých určený na podporu kúpy vlastného bývania.

Z dôvodu legislatívnych zmien je možné štátny príspevok k hypotéke v súčasnej podobe získať už len do 31.12.2017. Kontaktujte nás, aby sme stihli vybaviť Vašu hypotéku do 15.12.2017.

Ako funguje hypotekárny úver pre mladých s príspevkom?

 • získate zľavu z úrokovej sadzby vo výške 1,0%, ktorú poskytne žiadateľovi banka na dobu 5 rokov
 • získate zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2%, ktorú poskytne žiadateľovi štát na dobu 5 rokov (nie je garantovaná, štát vyhlasuje príspevok pre každý rok nový)
 • celkovo teda môžete získať u hypotéky pre mladých zľavu na úrokovej sadzbe až 3%
 • v priebehu prvých 5 rokov máte nárok kedykoľvek vložiť mimoriadnu splátku v neobmedzenej výške bezplatne
 • do 3 mesiacov po narodení dieťaťa je možnosť požiadať banku na obdobie 24 mesiacov o zníženie splátky až o 50%

Od 1.1.2018 sa vyššie popísané nastavenie zmení a zľavy na úroku nahradí tzv. Daňový bonus. Bude to fungovať tak, že 50% zaplatených úrokov za kalendárny rok si budete po dobu 5 rokov odrátávať z daní, max. však 400 eur ročne.  Táto forma bude pre  Vás bohužiaľ menej výhodná ako doterajšie forma.
Doporučujeme Vám nás preto kontaktovať ihneď, aby ste mohli mať ešte starú a výhodnejšiu formu štátneho príspevku.

Podmienky pre získanie štátneho príspevku k hypoúveru

 1. vek žiadateľa 18-35 rokov ( 35 a jeden deň už nie je možné)
 2. doba trvania hypotéky min. 4 a max. 30 rokov
 3. doba trvania čerpania štátneho príspevku pre mladých je 60 mesiacov, v prípade prefinancovania do inej banky klient v novej banke príspevok pre mladých už nedostane. V prípade predčasného splatenia celého úveru do 48 mesiacov je povinný už skôr poskytnutý príspevok vrátiť.
 4. štátny príspevok pre mladých sa poskytuje do max. výšky úveru 50 000 Eur,  a zároveň max. 70% z hodnoty nehnuteľnosti
 5. účelom hypotéky pre mladých môže byť iba nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti ( viac informácií rôznych účeloch hypoúverov )

Maximálny priemerný hrubý mesačný príjem za rok 2016 pre získanie štátneho príspevku pri žiadosti o úver od 1.10.-31.12.2017 je vo výške 1 227,20 Eur

Ak o hypotéku bude žiadať pár, táto suma sa zdvojnásobí.

Spĺňate alebo nespĺňate podmienky pre získanie štátneho príspevku?

V oboch prípadoch asi potrebujete riešiť hypoúver a je tak pred Vami pomerne náročná cesta, ak ju budete absolvovať sami. Ale máte aj možnosť skratky s hypotekárnym špecialistom, ktorý Vám so všetkým poradí:

Nebudete si musieť sami naštudovať veľký objem informácií

a podmienok vo svete hypoúverov a budete sa môcť venovať príjemnejším činnostiam.

Dostanete množstvo cenných rád

ohľadom súvislostí hypoúverov a nehnuteľností. Vyhľadáme a nastavíme pre Vás riešenie úverovej situácie a porovnáme Vám ponuky bánk.

Budete sa môcť dobre rozhodnúť

a nestratíte sa v džungli porovnávačov, kalkulačiek, úrokov od..., grafov, ukazovateľov atď.

Získate najvýhodnejšiu hypotéku

s minimálnymi nákladmi (úrok, poplatok v banke), zároveň flexibilnú a zodpovedajúcu Vašej životnej situácií.

Budete mať pokojný a hladký priebeh vybavovania žiadosti

a ďalej schvaľovania a čerpania hypoúveru. Nebudete prežívať zbytočné stresy a nervy.

Budete môcť žiť v kľude

aj po čerpaní hypooúveru a budte mať odborníka, ktorý Vás bude informovať o podstatných zmenách a možnostiach.

Ako s nami získate najlepšiu hypotéku pre mladých

 • 1
  Vyrátame Vám, či máte nárok na štátny príspevok
 • 2
  Nastavíme Váš hypoúver tak, alebo nájdeme také riešenie, aby ste príspevok získali
 • 3
  Porovnáme Vám ponuky hypoúverov rôznych bánk a vyberieme tú najvýhodnejšiu
 • 4
  Pomôžeme Vám zaistiť všetky potrebné dokumenty k žiadosti o hypoúver.
 • 5
  Pripravíme celý hypoúver, žiadosť do banky podáme za Vás
 • 6
  Osobne dohliadneme na schválenie Vášho hypoúveru
 • 7
  Zaistíme včasné čerpanie prostriedkov z Vášho hypoúveru

Získate ďalšie tipy a rady zo sveta hypoúverov na našom blogu