Akú výšku hypotéky môžete dostať podľa platu?

Často sa nás klienti pýtajú: „Akú výšku hypotéky môžem dostať podľa môjho platu?“ Alebo: „Chcem si kúpiť byt/dom a neviem, akú vysokú hypotéku môžem dostať na základe mojich príjmov. Viete mi to vypočítať?“

V dnešnom článku Vám preto chcem priblížiť a vysvetliť, prečo nie je jednoduché hneď dať rýchlu odpoveď na túto na prvý pohľad jednoduchú otázku a prečo je veľa kalkulačiek na internete nepresných až zavádzajúcich. Hypotéka je totiž komplikovaný produkt a podmienky bánk sú rozdielne.

Ako teda ovplyvňuje hypotéku výška platu?

Výšku hypotéky samozrejme v prvom rade ovplyvňuje príjem a jeho typ. Okrem pracovného pomeru môžete mať iné typy príjmov, napríklad z podnikania, prenájmu alebo máte niektorý druh dôchodku. Pri týchto typoch príjmov banky vychádzajú pri určení maximálnej výšky hypotéky rôznymi spôsobmi, štandardom ale stále vo väčšine prípadov zostáva príjem zo závislej činnosti, čiže plat resp. mzda.

Akú maximálna výšku hypotéky podľa platu môžete získať?

Ak chcete vedieť, akú maximálnu výšku hypotéky môžete dostať, potrebujeme vedieť o Vás oveľa viac. Napríklad či ste slobodný, či a koľko máte detí, ako dlho dostávate mzdu od posledného zamestnávateľa, či je táto mzda pravidelná prípadne sezónna, či zarábate na Slovensku alebo pracujete v zahraničí. Čím vyšší príjem máte, tým môžete dostať vyššiu hypotéku. Nie je to ale pravidlo.

Ako výšku hypotéky ovplyvnia Vaše záväzky?

Aj keď na prvý pohľad máte dostatočný príjem, výšku hypotéky ovplyvnia aj Vaše záväzky. Sú nimi splátky úverov, existencia kreditných kariet a povolených prečerpaní, hoci aj nevyčerpaných, splátky leasingov alebo výživné. Do záväzkov sa počíta napríklad aj Váš partner, ak nemá príjem a samozrejme, všetky vyživované deti. Ak s Vami žijú v spoločnej domácnosti, tak do výšky stanovenej bankou, ak sú z predchádzajúcich vzťahov a nežijú s Vami, Vašim výdavkom je súdom určené výživné.

O všetky tieto sumy je Váš preukázateľný príjem znížený a samozrejme, od príjmu po odpočítaní životného minima na všetky vyživované osoby v domácnosti banka odpočíta ešte tzv. „finančný vankúš“, čiže sumu vo výške 15% Vášho príjmu, ktorá Vám musí ostať navyše na bežné výdavky.

Naše hypotekárnce centrum a hypotekárni špecialisti sú tu práve od toho, aby Vás previedli týmto komplikovaným svetom hypoték.
Nechajte si spočítať vaše príjmy a hypotéku.

Výška hypotéky podľa platu – PRÍKLADY ZO ŽIVOTA:

Pre porovnanie uvediem príklady dvoch klientov s príjmom domácnosti 1.500 eur.

1, Klient má 30 rokov, je slobodný, bezdetný, spláca jeden spotrebný úver so splátkou 200 eur. Pri čistom príjme zo zamestnania vo výške 1.500 eur môže tento klient podľa bankových kalkulačiek získať hypotéku napríklad na kúpu domu až do výšky cca 180.000 eur so splatnosťou 30 rokov a úrokovou sadzbou 1,8% za predpokladu, že by žiadal o úver do 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Pri úvere do 80% alebo nad 90% hodnoty nehnuteľnosti by táto výška úveru mohla byť mierne odlišná.

2, V druhom prípade má klient 45 rokov, je ženatý, s manželkou má dve vyživované deti. Jeho mzda je 900 eur a mzda jeho 42-ročnej manželky je 600 eur, čiže opäť je to spolu 1.500 eur. Manžel má vyživovaciu povinnosť na jedno dieťa z prvého manželstva vo výške 100 eur, obaja manželia majú povolené prečerpanie na účte vo výške po 1.000 eur a splácajú leasing na auto so splátkou 180 eur. Maximálna výška hypotéky podľa príjmov tohto páru je okolo 115.000 eur pri splatnosti 20 rokov, teda do 65. roku veku staršieho žiadateľa a pri totožnom úroku z prvého príkladu 1,8%. V niektorých bankách môžu klienti získať hypotéku so splatnosťou do 70. roku veku, čiže 25 rokov a v tomto prípade by tento manželský pár mohol dostať úver do výšky okolo 125.000 eur.

Nechajte si spočítať hypotéku s vašimi príjmami a výdavkami.

e-book: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

Čo teraz? Rada na záver

Ako vidíte, ten istý príjem domácnosti, ale rôzne okolnosti dávajú predpoklady na celkom inú maximálnu výšku hypotéky. Maximálnu výšku úveru okrem už spomínaných faktorov ovplyvňuje aj samotná úroková sadzba. Východiskom totiž môže byť aj výška splátky, ktorú sú žiadatelia môžu na základe svojich príjmov dovoliť splácať.

Ak plánujete kupovať nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o hypotéku na akýkoľvek iný účel a chcete už vopred vedieť, akú výšku hypotéky na základe Vášho platu by ste dostali, nestrácajte čas návštevou jednotlivých bánk, ale vybavte všetko na jednom mieste. Dohodnite si stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom, ktorý Vám predstaví Vaše možnosti v rámci celého hypotekárneho trhu a zároveň za Vás vybaví všetky potrebné kroky súvisiace s Vašou hypotékou.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky
  • Najnovšie články na blogu
  • e-book: 10 najdrahších chýb

    Získajte zdarma prehľad tých najdrahších chýb, ktoré môžete urobiť, keď budete vybavovať hypotéku a tipy ako sa im vyhnete.

    e-book 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky