fbpx

Akú výšku hypotéky môžete dostať podľa platu?

Často sa nás klienti pýtajú: „Akú výšku hypotéky môžem dostať podľa môjho platu?“ Alebo: „Chcem si kúpiť byt/dom a neviem, akú vysokú hypotéku môžem dostať na základe mojich príjmov. Viete mi to vypočítať?“

V dnešnom článku vám preto chcem priblížiť a vysvetliť, prečo nie je jednoduché hneď dať rýchlu odpoveď na túto na prvý pohľad jednoduchú otázku a prečo je veľa kalkulačiek na internete nepresných až zavádzajúcich. Hypotéka je totiž komplikovaný produkt a podmienky bánk sú rozdielne.

Ako teda ovplyvňuje hypotéku výška platu?

Výšku hypotéky samozrejme v prvom rade ovplyvňuje príjem a jeho typ. Okrem pracovného pomeru môžete mať iné typy príjmov, napríklad z podnikania, prenájmu alebo máte niektorý druh dôchodku. Pri týchto typoch príjmov banky vychádzajú pri určení maximálnej výšky hypotéky rôznymi spôsobmi, štandardom ale stále vo väčšine prípadov zostáva príjem zo závislej činnosti, čiže plat resp. mzda.

Akú maximálna výšku hypotéky podľa platu môžete získať?

Ak chcete vedieť, akú maximálnu výšku hypotéky môžete dostať, potrebujeme vedieť o vás oveľa viac. Napríklad či ste slobodný, či a koľko máte detí, ako dlho dostávate mzdu od posledného zamestnávateľa, či je táto mzda pravidelná prípadne sezónna, či zarábate na Slovensku alebo pracujete v zahraničí. Čím vyšší príjem máte, tým môžete dostať vyššiu hypotéku. Nie je to ale pravidlo. Základným predpokladom pre maximálnu výšku úveru je ale dodržanie koeficientu DTI, tzn. že nemôžete dostať úver viac ako je 8-násobok vášho čistého ročného príjmu. Ak už nejaké úvery splácate, ich zostatky je potrebné z tejto sumy odpočítať.

Ako výšku hypotéky ovplyvnia vaše záväzky?

Aj keď na prvý pohľad máte dostatočný príjem, výšku hypotéky ovplyvnia aj vaše záväzky. Sú nimi splátky úverov, existencia kreditných kariet a povolených prečerpaní, hoci aj nevyčerpaných, splátky leasingov alebo výživné. Do záväzkov sa počíta napríklad aj váš partner, ak nemá príjem a samozrejme, všetky vyživované deti. Ak s vami žijú v spoločnej domácnosti, tak do výšky životného minima upraveného bankou, ak sú z predchádzajúcich vzťahov a nežijú s vami, vašim výdavkom je súdom určené výživné.

DSTI a stress test 2%

O všetky tieto sumy je váš preukázateľný príjem znížený a samozrejme, od príjmu po odpočítaní životného minima na všetky vyživované osoby v domácnosti banka odpočíta ešte tzv. „finančný vankúš“, čiže sumu vo výške 40% vášho príjmu, ktorá vám musí ostať navyše na bežné výdavky. Nemôžeme ešte pri maximálnej výške splátky a od nej sa odvíjajúcej aj najvyššej sumy nového úveru zabudnúť na „stress test“, ktorý určuje maximálnu výšky splátky s pripočítaním 2% oproti úrokovej sadzbe, ktorú reálne dostanete.

Naše hypotekárnce centrum a hypotekárni špecialisti sú tu práve od toho, aby vás previedli takto komplikovaným svetom hypoték.
Nechajte si spočítať vaše príjmy a hypotéku.

Výška hypotéky podľa platu – PRÍKLADY ZO ŽIVOTA:

Pre porovnanie uvediem príklady dvoch klientov s príjmom domácnosti 1.500 eur.

1, Klient má 30 rokov, je slobodný, bezdetný, spláca jeden spotrebný úver so splátkou 200 eur a zostatkom 10.000 eur. Pri čistom príjme zo zamestnania vo výške 1.500 eur môže tento klient získať hypotéku napríklad na kúpu domu až do výšky cca 134.000 eur so splatnosťou 30 rokov a úrokovou sadzbou 1,8% za predpokladu, že by žiadal o úver do 90% z hodnoty nehnuteľnosti.

2, V druhom prípade má klient 45 rokov, je ženatý, s manželkou majú dve vyživované deti. Jeho mzda je 900 eur a mzda jeho 42-ročnej manželky je 600 eur, čiže opäť je to spolu 1.500 eur. Manžel má vyživovaciu povinnosť na jedno dieťa z prvého manželstva vo výške 100 eur, obaja manželia majú povolené prečerpanie na účte 1.000 eur a splácajú leasing na auto so splátkou 180 eur so zostatkom 3.000 eur. Maximálna výška novej hypotéky podľa príjmov a s dodržaním koeficientu DTI tohto páru je okolo 139.000 eur, ale s ohľadom na ich záväzky môžu dostať oveľa nižšiu sumu. Pri splatnosti 20 rokov, teda do 65. roku veku staršieho žiadateľa a pri totožnom úroku z prvého príkladu 1,8% môžu manželia dostať najviac 68.000 eur. V niektorých bankách môžu klienti získať hypotéku so splatnosťou do 70. roku veku, čiže 25 rokov a v tomto prípade by tento manželský pár mohol dostať úver do výšky okolo 78.000 eur.

Nechajte si spočítať hypotéku s vašimi príjmami a výdavkami.

e-book: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

Čo teraz? Rada na záver

Ako vidíte, ten istý príjem domácnosti, ale rôzne okolnosti dávajú predpoklady na celkom inú maximálnu výšku hypotéky. Maximálnu výšku úveru okrem už spomínaných faktorov ovplyvňuje aj samotná úroková sadzba, hlavne ak už máte ďalšie úvery. Východiskom totiž môže byť aj výška splátky, ktorú sú žiadatelia môžu na základe svojich príjmov dovoliť splácať.

Ak plánujete kupovať nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o hypotéku na akýkoľvek iný účel a chcete už vopred vedieť, akú výšku hypotéky by ste na základe vášho príjmu dostali, nestrácajte čas návštevou jednotlivých bánk, ale vybavte všetko na jednom mieste. Dohodnite si stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom, ktorý vám predstaví vaše možnosti v rámci celého hypotekárneho trhu, pomôže ušetriť vám peniaze i množstvo času a zároveň za vás vybaví všetky potrebné kroky súvisiace s vašou novou hypotékou.