fbpx

Sú vaše príjmy na schválenie hypotéky postačujúce?

Čo vlastne banka do príjmov počíta a čo nie? Základnou podmienkou poskytnutia hypotéky sú vaše príjmy a ich zdroj. Bez dostatočnej výšky vašich príjmov akceptovateľných bankou v drvivej väčšine prípadov žiadny úver nedostanete. Banka totiž musí mať istotu, že svoj záväzok budete mať z čoho splácať pravidelne a v potrebnej výške. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že príjmy delíme na hlavné a doplnkové.

Hlavné príjmy žiadateľa o hypotéku

K hlavným príjmom patria mzda zamestnanca, príjem z podnikania SZČO alebo iných typov spoločností, napríklad s.r.o., príjmy z výkonu slobodných povolaní, príjem z prenájmu a starobný alebo výsluhový dôchodok. Za hlavné príjmy ich považujeme preto, lebo bez nich banky nebudú akceptovať doplnkové príjmy. Ich dôležitým atribútom tiež musí byť to, že sú overiteľné či už v Sociálnej poisťovni, podľa daňového priznania prípadne podľa Potvrdenia o príjme, ak sa jedná napríklad o mzdy policajtov alebo vojakov v kombinácií s doložením výpisov z účtu, na ktoré sú poukazované alebo výplatných pások. V niektorých prípadoch banky akceptujú ako hlavný príjem aj štipendiá.

Spôsoby výpočtu priemerného hlavného príjmu

Štandardne banky posudzujú vaše príjmy tak, že urobia aritmetický priemer za posledných 6 alebo 12 mesiacov, minimálne ale za 3 mesiace. Základné typy príjmov a spôsob ich výpočtu v prípade podnikania a príjmov z prenájmu banku posudzujú rôznymi spôsobmi. Buď vychádzajú z daňového priznania, kedy základ dane po odpočítaní daňovej povinnosti vydelia 12 alebo vychádzajú z ročných obratov vašej firmy a určité % vydelia 12. Príjmy z prenájmu žiadatelia dokladujú daňovým priznaním, nájomnou zmluvou a výpismi z účtu. Individuálne banky posudzujú príjmy z podnikania na základe mandátnych zmlúv, kde je už vopred stanovená odmena za vykonanie pravidelných prác. Samozrejme, vždy sa musí jednať o príjmy oficiálne a riadne zdokladovateľné.

e-book zdarma: Ako čo najlepšie zvládnuť hypotéku

  • Čo si premyslieť ešte predtým, než požiadate o hypotéku?
  • Ako o ňu požiadať a ako si postrážiť, aby boli podmienky banky výhodné?
  • Pri riešení hypotéky môžete naraziť na úskalia a neočakávané situácie. Ukážeme vám, ako ich jednoducho prekonáte.
  • Máme pre vás 7 tipov priamo od hypotekárneho centra

Venujte hypotéke dostatok času ešte pred podaním žiadosti do banky. Položte si dôležité otázky - vďaka e-booku si na ne dokážete odpovedať.

Pozrite si e-book zdarma

Doplnkové príjmy

K doplnkovým príjmom patria rodičovský príspevok, invalidný, sirotský a vdovský dôchodok, výživné, diéty, opatrovateľský príspevok, prípadne príspevok na náhradnú starostlivosť. Základnou vlastnosťou doplnkových príjmov je to, že nemôžu byť jediným príjmom žiadateľov o úver. Je možné akceptovať ich ako jediný zdroj príjmu jedného žiadateľa iba vtedy, ak do úveru vstupuje aj ďalší spoludlžník so svojim hlavným príjmom.

Akceptácia doplnkových príjmov je v bankách rôzna

Niektoré banky napríklad vôbec neakceptujú diéty, iné len stanovenú časť z nich a aj to vymedzujú, z akého dôvodu sú diéty vyplácané a či sú žiadateľovi vyplácané na účet spolu so mzdou. Takisto rôzne druhy dôchodkov každá banka akceptuje iným spôsobom. Často sa stretávame s klientmi, ktorí majú príjmy na základe dohody o vykonaní práce. Žiaľ, keďže sa tento typ príjmu z princípu nedá považovať za stabilný, banky vám ich väčšinou akceptovať nebudú.

Doba poberania príjmov

Dôležitým aspektom akceptácie príjmov je aj doba ich poberania. Banky určite nebudú akceptovať príjmy žiadateľov, ktorí sú v rámci zamestnania v skúšobnej alebo vo výpovednej dobe. Vo niektorých prípadoch vedia akceptovať aj dobu určitú, ale musí trvať stanovenú dobu, prípadne v niektorých bankách už musí byť aspoň raz obnovená. V iných bankách zase od vás môžu požadovať potvrdenie od zamestnávateľa, že vás bude zamestnávať aj po skončení doby určitej. Väčšinou ale stačí, keď mzda zamestnanca na Slovensku je vyplácaná aspoň 3 mesiace, musíme vás ale upozorniť, že niektoré z nich počítajú 6-mesačný priemer, čiže vaše príjmy aj za menej mesiacov vydelia počtom mesiacov 6. V prípade príjmov zo zahraničia je nutný príjem minimálne za 6 až 12 mesiacov. Pre banky je dôležité aj to, či sa jedná o prvé zamestnanie žiadateľa, alebo je pracovná história klienta už dlhšia.

Dĺžka podnikania a akceptácia príjmov z neho

Čo sa týka podnikania, minimálna doba, za akú banky sledujú príjmy, je aspoň 6 mesiacov predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, niektoré banky vyžadujú, aby podnikanie živnostníka trvalo aspoň 2 roky. Pri s.r.o. banky požadujú dlhšiu existenciu firmy, ktorou je väčšinou minimálne 1 rok. Posudzovanie dôchodkov a rôznych sociálnych dávok a jeho doba sú spravidla bankami posudzované individuálne s ohľadom aj na budúci predpoklad poberania toho – ktorého typu príjmu.

Naše odporúčania

Ako vidíte, banky budú posudzovať vaše príjmy rôzne. Niekedy sa stáva, že aj napriek viacerým zdrojom príjmov našich klientov banky akceptujú len niektoré z nich, v iných prípadoch je zase možné napočítať rôzne typy príjmov, o ktorých naši klienti ani nevedeli.

Ak už je vaše rozhodnutie požiadať o hypotéku na dosah a chcete vedieť, či vaše príjmy budú na schválenie hypotéky alebo iného typu úveru postačovať, poraďte sa s našimi hypotekárnymi špecialistami. Poradia vám, ako máte postupovať, aby vaše príjmy boli pre banku vhodné a dostačujúce.

Zároveň vám vypracujú ponuky všetkých dostupných bánk a ukážu vám možnosti, aké momentálne máte k dispozícií. Ak ste v súčasnosti bez príjmov, prípadne ich máte nižšie, ochotne vám odporučia konkrétne kroky a pomôžu správne načasovať riešenie vašej najvýhodnejšie hypotéky. Dohodnite si s nami stretnutie už dnes.