fbpx

Refinancovanie hypotéky krok za krokom

Refinancovanie hypotéky v sebe zahŕňa niekoľko krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby ste existujúcu hypotéku úspešne vymenili za novú a dosiahli tak úsporu finančných prostriedkov. Klienti sa na nás obracajú v rôznych štádiách fixácie hypotéky, preto pri určení výhodnosti refinancovania úveru musíme zohľadňovať každý parameter, ktorý s výmenou hypotéky súvisí. Proces vybavenia refinančnej hypotéky tvoria 4 základné fázy, ktoré sme sa rozhodli pre lepšiu prehľadnosť zhrnúť v nasledujúcich riadkoch.

1, Výber vhodnej hypotéky s ohľadom na koniec fixácie

Inak pristupujeme k návrhom riešenia refinancovania hypotéky v období konca fixácie, iný prístup vyžaduje vhodne navrhnuté refinancovanie úveru mimo obdobia konca fixácie. Najdôležitejším aspektom, ktorý ovplyvňuje efektivitu refinancovania hypotéky je poplatok za predčasné splatenie úveru mimo konca fixácie.

 • pri konci fixácie – majú klienti viac možností, pretože ak spĺňajú podmienky jednotlivých bánk, môžu svoju hypotéku bezplatne preniesť do ktorejkoľvek banky, ktorá im bude vyhovovať. Odporúčame aktívne sa zaujímať o novú úrokovú sadzbu, ktorú banka ponúka na nové fixačné obdobie. Najneskôr 2 mesiace pred dňom výročia fixácie sú banky povinné poslať informáciu o novej výške úroku, klient musí mať dostatočne dlhý čas na to, aby mohol svoju hypotéku v prípade záujmu preniesť do inej banky.
 • mimo obdobia konca fixácie – býva výhodné riešenie komplikované tým, že pri odchode z pôvodnej banky majú klienti poplatok za predčasné splatenie vo výške 1% zo zostatku istiny. Máme ale banky, ktoré pri refinanci tento poplatok preplácajú alebo kompenzujú iným benefitom, takže dnes nie je problém šetriť na hypotéke v ktoromkoľvek momente jej splácania.

2, Orientácia na trhu hypoték

Odporúčame mať vždy čerstvé informácie a zaujímať sa, či existujú na trhu lepšie podmienky ako v súčasnej banke. Už v tejto fáze je vhodné kontaktovať hypotekárneho špecialistu. Tí najlepší vedia porovnať súčasnú hypotéku s aktuálnymi podmienkami na trhu. Zanalyzujú možnosti v rámci bánk a zistia, či sa na trhu nachádza lepšia ponuka, ktorá zabezpečí čo najväčšiu úsporu. Zároveň vedia vyhodnotiť a vypočítať úsporu pri prechode do inej banky. Pokiaľ sa prechod do inej banky neoplatí, je povinnosťou hypotekárneho špecialistu klienta o tom informovať.

Oplatí sa vám refinancovať hypotéku?

 • Kedy sa refinancovanie naozaj neoplatí alebo ho nie je možné zrealizovať?
 • Čo je potrebné doložiť pri žiadosti o refinancovanie?
 • Naši špecialisti majú k dispozícií kalkulačky, pomocou ktorých vám vyhodnotia úsporu alebo možnú stratu, ak sa rozhodnete refinancovať či už s navýšením alebo bez neho - neváhajte sa na nás obrátiť.
Pozrite si checklist zdarma

3, Príprava refinancovania hypotéky

Keď už je klient rozhodnutý pre prenos hypotéky do inej banky, prichádza na rad ďalšia fáza, ktorú môžeme nazvať aj realizačnou. Práve v tejto fáze je potrebná súčinnosť nás ako hypotekárnych špecialistov, klientov a našich bankárov, pretože sa rozhoduje o ďalšom „osude“ hypotéky.

 • konečný výber najvýhodnejšieho riešenia – po fázach informovania a prepočtov prichádza na rad konečný výber najvýhodnejšieho riešenia pre klienta. Je dôležité nezabudnúť na žiadny parameter súčasnej i budúcej hypotéky, aby sme klientovi zabezpečili skutočne to najlepšie riešenie podľa jeho individuálnych potrieb, možností a záujmov.
 • príprava podkladov – s klientom spoločne skompletizujeme žiadosť o refinančnú hypotéku, ktorej súčasťou sú aj dokumenty, ktoré sú štandardne bankami vyžadované. Sú nimi pôvodná úverová a záložná zmluva a znalecký posudok, prípadne dokumenty, ktoré sú potrebné k internému oceneniu nehnuteľnosti.
 • podanie žiadosti – keď máme všetky dokumenty pokope, odnesieme ich do banky, aby ich bankár spracoval a zložku odoslal na schválenie.

4, Podpis zmluvy a vyplatenie hypotéky v pôvodnej banke

Poslednou fázou procesu refinancovania hypotéky je jej načerpanie a vyplatenie pôvodnej hypotéky v starej banke. Aj keď sa jedná o finálnu fázu, vyžaduje veľa krokov, bez ktorých banka prenos úveru klientovi neumožní.

 • schvaľovací proces v banke – po odovzdaní kompletnej žiadosti putuje zložka klienta na schválenie k schvaľovateľom. Keď je všetko v poriadku a klient splnil podmienky schválenia úveru, oddelenie banky novú hypotéku schváli.
 • podpis zmluvných dokumentov – po schválení úveru banka vypracuje kompletnú zmluvnú dokumentáciu, ktorej súčasťou sú úverová zmluva, záložná zmluva a vinkulačné tlačivá k poisteniu nehnuteľnosti. Do banky chodíme s našimi klientmi na podpis zmluvy aj my, pričom ak je možnosť, už vopred vyžiadame úverovú zmluvu, ktorú v predstihu s klientmi skontrolujeme a vysvetlíme jednotlivé body. Tento postup si naši klienti pochvaľujú, pretože v banke nemusia potom stráviť čas navyše a len zmluvné dokumenty podpíšu.
 • predloženie dokumentov k čerpaniu novej hypotéky – štandardnými podmienkami čerpania refinančnej hypotéky sú podpis úverovej a záložnej zmluvy, predloženie katastrom potvrdeného návrhu na vklad záložných zmlúv s vyznačením čísla plomby, predloženie poistnej zmluvy k poisteniu nehnuteľnosti a poisťovňou potvrdeného vinkulačného tlačiva a súhlas so splatením vyplácanej hypotéky vrátane vyčíslenia jej zostatku. Je samozrejmosťou, že s prípravou jednotlivých dokumentov k čerpaniu našim klientom ochotne pomôžeme, takže sa nemôže stať, aby nevedeli, čo ešte treba vybaviť.
 • vyplatenie pôvodného úveru – keď do banky doručíme všetky potrebné dokumenty, oddelenie čerpania úverov vyplatí peniaze na účet pôvodnej banke podľa údajov, ktoré boli uvedené na vyčíslení. Ak klient požiadal okrem refinancovania aj o navýšenie, zvyšná suma mu bude načerpaná na jeho účet v banke. Súčasťou prenosu hypotéky je aj výmaz záložného práva v prospech pôvodnej banky, ktorá potvrdenie o splatení úveru posiela na kataster, ktorý do 5 dní od obdržania tohto dokumentu je povinný ťarchu vymazať.

Venujte refinancovaniu dostatok času ešte pred skončením fixácie. 

 • Čo je refinancovanie hypotéky?
 • Aké máte možnosti pri refinancovaní hypotéky?
 • Kedy sa oplatí hypotéku refinancovať?
 • Čo refinancovaním môžete získať?
 • Aké náklady sú spojené s refinancovaním hypotéky?

Zhrnutie

Našou prácou je vždy nájsť pre vás to najvýhodnejšie riešenie financovania vášho bývania. Súčasťou našej starostlivosti o vás je aj následný servis, ktorý zahŕňa sledovanie vývoja úrokových sadzieb na trhu i na vašich úveroch. Keďže podmienky bánk sa neustále menia, našou povinnosťou je aj pravidelné prehodnocovanie výhodnosti vašich súčasných úverov. Ak ste prvotnú hypotéku neriešili s niektorým z našich hypotekárnych špecialistov, nevadí. Bude pre nás potešením postarať sa aj o vašu hypotéku. Ako sme už aj vyššie spomínali, okrem toho, že vám presne vyčíslime vaše možnosti (aj v prípade nevýhodnosti prenosu hypotéky), budeme koordinovať každý krok, ktorý je potrebné na ceste za úsporou vašich peňazí urobiť.

a naše odporúčania

Našou prioritou je spokojnosť klientov, preto sme pripravení s vami komunikovať otvorene a zabezpečiť vám plynulý proces prechodu do novej banky, ak oň stojíte. Naši skúsení hypotekárni špecialisti vám nepredstavia len čísla, úrokové sadzby a výšky splátok, poznajú aj ďalšie produkty jednotlivých bánk vrátane bežných účtov či poistných produktov. Ich vedomosti a profesionalita tak môžu byť pre vás zárukou úspešnej spolupráce. Dohodnite si stretnutie s niektorým z nich, využite naše bezplatné služby a hlavne neplaťte bankám viac, ako je nutné.