fbpx

Hypotéka a znalecký posudok na nehnuteľnosť

Jednou z najdôležitejších súčastí podkladov k schváleniu žiadosti o hypotéku je ohodnotenie nehnuteľnosti. Banka vždy musí mať k požadovanej výške hypotéky zabezpečenú vhodnú nehnuteľnosť a to v dostatočnej hodnote. Na to slúži znalecký posudok.

Hypotéka a znalecký posudok

Do banky môžete k žiadosti o úver doložiť znalecký posudok vypracovaný registrovaným znalcom v odbore stavebníctva. V každej banke od vás budú požadovať určitý počet tlačených znaleckých posudkov a CD s elektronickou formou posudku vrátane súboru hyp. Do niektorých bánk budete potrebovať 2 znalecké posudky a dve CD, inde vám postačia len po jednom, prípadne len jeden tlačený znalecký posudok. Keď si budete hľadať znalca na ohodnotenie vašej nehnuteľnosti, dávajte si pozor na jeho vhodný výber. Niektorí znalci totiž nie sú v bankách akceptovaní, nakoľko v minulosti dodali menej kvalitné posudky. Každá banka má určené, čo všetko musí štandardné ocenenie znalcom obsahovať, pretože existujú povinné podklady, ktoré v znaleckom posudku musia byť. Sú nimi napríklad spôsoby ocenenia ako aj povinné prílohy, ktorými sú pôvodná nadobúdacia zmluva, doklad o veku bytu, pri dome stavebné povolenie, geometrický pán, kolaudačné rozhodnutie apod. Tieto dokumenty je povinný znalcovi zabezpečiť majiteľ nehnuteľnosti. Keďže ich je veľa, so zaobstaraním všetkých potrebných dokumentov k žiadosti o úver vám pomôže náš hypotekárny špecialista.

Znalecký posudok a hodnota nehnuteľnosti

Vo väčšine prípadov znalci približne kopírujú kúpnu cenu alebo trhovú cenu nehnuteľnosti, ktorú ohodnocujú. Aj keď väčšinou klienti potrebujú, aby hodnota nehnuteľnosti v znaleckom posudku bola čo najvyššia, od znalca nepožadujte nereálnu sumu. Znalci vedia, na akú maximálnu hodnotu môžu nehnuteľnosť oceniť. Ak by to s výškou ocenenia prehnali, v banke pri schvaľovaní hypotéky by vám aj tak cenu nehnuteľnosti znížili a interní znalci by stanovili hodnotu nehnuteľnosti ešte nižšiu, akú vzhľadom k výške úveru budete potrebovať. Úlohou skúseného hypotekárneho špecialistu je usmerniť vás, aby schválenie hypotéky prebehlo hladko.

Žiadosť o hypotéku a interné ocenenie nehnuteľnosti bankou

Niektoré banky ponúkajú interné ocenenie vašej nehnuteľnosti, ktorú plánujete pri hypotéke zakladať. Táto služba môže byť spoplatnená a väčšinou sa vzťahuje len na ocenenie bytov. Máme také skúsenosti, že interní znalci v banke ohodnocujú nehnuteľnosti na dostatočne vysoké hodnoty, takže tejto služby sa nemusíte obávať. Výhodou je, že pri tomto spôsobe ocenenia nemusíte zabezpečovať toľko podkladov, ako pri štandardnom znaleckom posudku. Interné ocenenie nehnuteľnosti sa vám oplatí využiť, ak ste rozhodnutí žiadať o hypotéku len v tej konkrétnej banke, pretože keby ste mali platiť za interné ocenenie vo viacerých bankách osobitne, posudok sa vám predraží. Tento spôsob ocenenia má ale jednu nevýhodu: znalecký posudok do ruky nedostanete. Takže ak by ste ho potrebovali v budúcnosti, napríklad pri refinancovaní hypotéky do inej banky, museli by ste si dať vypracovať nový.

Znalecký posudok a ocenenie nehnuteľnosti zmluvným znalcom

Okrem externého znaleckého posudku a interného ocenenia poznáme ešte jeden spôsob ocenenia nehnuteľnosti, a to je jej ohodnotenie zmluvným znalcom. Tento proces funguje tak, že klient požiada o vypracovanie znaleckého posudku priamo v banke a tá zabezpečí, že znalec príde na obhliadku a vypracuje posudok priamo cez systém banky. Znalec vám zároveň odovzdá aj vytlačený posudok a CD, a to najneskôr v momente, keď mu za vypracovanie posudku zaplatíte dohodnutú odmenu. Výhodou využitia služieb zmluvného znalca je rýchlejšie spracovanie a schválenie hypotéky, pretože tieto posudky už nemusia kontrolovať interní znalci, takže proces supervízie je preskočený.

Hypotéka na kúpu alebo výstavbu rodinného domu a jeho ohodnotenie

Obzvlášť vysokú opatrnosť vám odporúčame pri ohodnotení rodinných domov. Takýto posudok budete potrebovať či už v prípade kúpy, rekonštrukcie alebo stavby rodinného domu. Vyžaduje zložitejší prístup k jeho vypracovaniu. Rozdielne sú posudky na rozostavaný dom, ktoré zohľadňujú aj jeho budúcu hodnotu a na hotový dom, ktorý prípadne prešiel aj ďalšou rekonštrukciou. Dôležité sú výmery zastavaných plôch, pozemkov, ale aj prístupová cesta a ich správne špecifikácie.

Zhrnutie a naše odporúčania

Ako teda získate istotu, že predložíte do banky kvalitný znalecký posudok a že vaša hypotéka bude schválená v požadovanej výške? Najlepšieho znalca nájdete na odporúčanie alebo vám ho zabezpečí náš hypotekárny špecialita.

Stretli sme sa už s viacerými posudkami, ktoré nebolo možné v banke akceptovať, prípadne hodnoty ocenených nehnuteľností boli bankovým znalcom pri schvaľovaní hypotéky výrazne znížené. Klienti sa tak dostali do problémových situácií, ktoré zdržali alebo aj znemožnili poskytnutie hypotéky. Vyhnite sa takejto situácií. Ak chcete požiadať o hypotéku a chcete mať istotu, že vám ju v banke schvália v dostatočnej výške s ohľadom na hodnotu zakladanej nehnuteľnosti, obráťte sa na našich hypotekárnych špecialistov, ktorí majú bohaté skúsenosti s vybavovaním hypoték z každého aspektu.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky