fbpx

COVID-19: KTO a na ČO dnes dostane hypotéku

Pandémia koronavírusu sa okrem obmedzenia pohybu, zatvorenia mnohých prevádzok a úplného vyľudnenia ulíc, podpísala aj pod obavy z budúcnosti a pocity neistoty.

Na súčasný stav a príjmové možnosti obyvateľstva tak museli zareagovať aj banky, ktoré postupne upravujú podmienky poskytovania hypoték a ostatných typov úverov. Hlavné obmedzenia bánk sa týkajú predovšetkým vymedzenia typov žiadateľov, ktorým sú ochotné požičať peniaze. No a čiastočne sa dotkli aj účelov poskytnutia úverov.

KTO dnes vôbec NEDOSTANE hypotéku?

Banky sa k schvaľovaniu žiadostí o hypotéku postavili odlišne, takže nie je možné povedať, kto určite dostane hypotéku a kto nie. Realita je ale žiaľ taká, že niekoľko skupín žiadateľov hypotéku v súčasnosti nedostane vôbec, prípadne sú ich možnosti veľmi obmedzené a sú posudzovaní individuálne a veľmi prísne. Do tejto skupiny patria napr. zamestnanci agentúr dočasného zamestnávania, opatrovateľky v Rakúsku a zamestnanci, ktorých príjmy plynú zo zahraničia. Niektoré banky úplne zastavili poskytovanie hypoték pre živnostníkov a majiteľov s.r.o., iné obmedzili segmenty, pre ktoré je možné o hypotéku požiadať. To ale neznamená, že ak pracujete v zahraničí alebo podnikáte, vám banka hypotéku neposkytne. Ak si nie ste istí tým, či máte možnosť hypotéku získať, obráťte sa na nás a naši hypotekárny špecialisti vám poradia pomôžu.

Najrizikovejšie povolania a poskytovanie hypoték

Nebudeme popisovať všetky rizikové povolania, pretože ich je naozaj veľa, ale je možné nájsť ich na stránke Finstatu: https://finstat.sk/analyzy/analyza-sektorov-priamo-ohrozenych-koronavirusom. Jedná sa o 37 odvetví, ktorých zamestnanci ale aj samotní prevádzkovatelia firiem v týchto odvetviach, sú priamo alebo nepriamo následkami pandémie ohrození. Preto aj banky začali posudzovať žiadateľov o úvery pracujúcich v spomínaných sektoroch oveľa prísnejšie, prípadne im vôbec nebudú vedieť hypotéku alebo spotrebný úver poskytnúť.

Zamestnanci a poskytovanie hypoték

Zamestnanci patria k skupine žiadateľov o úver, ktorí sú najmenej dotknutí zmenami podmienok bánk. Banky im vedia aj v súčasnosti schváliť a poskytnúť hypotéku alebo iný typ úveru, je ale potrebné podotknúť, že ich budú posudzovať prísnejšie, predovšetkým budú sledovať prípadný pokles mzdy žiadateľa. Niektoré banky prestali akceptovať príjem zamestnancov agentúr dočasného zamestnávania, obmedzili akceptáciu príjmov z dohôd o vykonaní práce, iné vôbec neposkytnú úver zamestnancom v pracovnom pomere na dobu určitú, tiež budú posudzovať dobu trvania zamestnania. No a k najdôležitejším faktorom, ktoré aktuálne majú vplyv na schválenie úveru, je sektor, v ktorom žiadateľ o úver pracuje.

Podnikatelia – dostanú hypotéku?

Skupina klientov, ktorej sa veľmi významne dopady pandémie „korony“ dotkli, sú živnostníci a majitelia s.r.o. Niektoré banky úplne zastavili poskytovanie hypoték i spotrebných úverov práve im, a všetky tie, ktoré podnikateľom túto možnosť aj ponechali, výrazne sprísnili podmienky schvaľovania úverov. Žiadatelia, ktorí podnikajú v segmentoch služieb, hoteliérstva, gastronómie, prevádzkovania reštaurácií a barov, ale aj kaderníčky či fitnestréneri majú stopku, nakoľko nateraz sú ich firmy ohrozené. Prísne sú posudzované aj iné segmenty podnikania. Pokiaľ podnikateľ preukáže, že aj v súčasnej situácií vie zarábať a má dostatočné obraty, úver môže dostať. Podnikatelia v oblastiach IT, zdravotníctva, notári, advokáti a ostatné aj dnes nepostrádateľné a najmenej dotknuté profesie sú pre banky stále zaujímavými klientmi. Mnohé ale sprísnili poskytovanie úverov pre všetkých podnikateľov, napríklad znížením akceptovateľných % z ich tržieb.

Poskytovanie hypoték a ich účel – na ČO dostanete hypotéku

Banky okrem sprísnení podmienok týkajúcich sa posudzovania príjmov zmenili aj to, na čo a koľko najviac klientom budú vedieť poskytnúť. Niektoré banky pre určité skupiny klientov znížili maximálne LTV pre bezúčelové hypotéky, iné zase rizikovým skupinám klientom poskytnú na akýkoľvek účel najviac 80% bez možnosti dofinancovania iným typom úveru. Ďalšie banky zase podnikateľom, aj tým v menej rizikových segmentoch, poskytnú napríklad aj na kúpu nehnuteľnosti najviac 60% z hodnoty nehnuteľnosti. Máme banky, ktoré stanovili maximálne limity poskytovaných úverov, či už hypoték alebo spotrebných úverov. V princípe klienti môžu žiadať o hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, rekonštrukciu, ale aj o refinančné úverykonsolidáciu, väčšina ich ale bude posudzovaná inak ako doteraz. Ak chcete vedieť viac, k jednotlivým účelom pre vás pripravujeme ďalšie články.

Pomoc bánk v čase „koronakrízy“

Aj keď sa zdá, že banky len sprísňujú podmienky a v posledných týždňoch znemožňujú väčšine žiadateľom financovanie svojich potrieb, ich prístup je v súčasnej situácií logický. Požičiavajú nemalé sumy ľuďom, u ktorým musia mať istotu, že svoje dlhy budú splácať. A navyše, chránia tým aj samotných dlžníkov. Na druhej strane nám ale vláda zabezpečila zákon, ktorý umožňuje odklad splátok úverov až o 9 mesiacov, čo je dnes pre mnohých veľká pomoc. Zároveň máme banky, ktoré pripravili pre občanov i podnikateľov pri splnení vopred určených podmienok ďalšiu pomoc vo forme spotrebných úverov na preklenutie najväčších finančných problémov, ktoré im vznikli následkom obmedzení v čase pandémie. Jedná sa o spotrebné úvery s okamžitou možnosťou odkladu splátok a veľmi dobrými podmienkami.

Zhrnutie a naše odporúčania

Neexistujú jednotné postupy bánk a každá pristupuje k zmenám v poskytovaní úverov v súčasnej situácií po svojom. Naši hypošpecialisti neustále sledujú a detailne monitorujú vývoj a súčasné dianie na trhu úverov, aby vám mohli byť oporou v práve pre vás dôležitom smere. Preto ak potrebujete riešiť akýkoľvek typ úveru, prípadne potrebujete uskutočniť zmeny na súčasných úveroch, neváhajte obrátiť sa na našich hypotekárnych špecialistov. Ostávame vám k dispozícií aj naďalej s nádejou, že onedlho sa opäť vrátime naplno do práce, do kín a divadiel, na športoviská a štadióny. Je to aj na nás a našom prístupe k súčasnému dianiu. Život ale ide ďalej a práve dnes, keď je naše bývanie miestom, kde trávime najviac času, vám radi pomôžeme mať ho také, aké ho mať chcete a potrebujete. Podmienky a posudzovanie v bankách sa neustále menia, preto ak potrebujete poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť. Stále sme tu pre Vás.