fbpx

Odklad splátok hypoték a ďalších úverov v čase „koronakrízy“

Ocitli sme sa v nepríjemnej situácií. Vo svete zúri koronavírus, ktorého následkom sú zatvorené obchody, reštaurácie, spoločenský život stíchol. Ľudia či už z vlastného rozhodnutia alebo na príkaz vlády ostávajú doma, taxikári nejazdia, kaderníčky, kozmetičky, či nechtové dizajnérky nemôžu pracovať. Svet trochu zastal, ulice sú takmer vyľudnené. A to v každom kúte Slovenska, Európy, Ameriky. Nie všetky krajiny sa rozhodli zastaviť sa, niektoré ale museli, pretože im kolabuje zdravotníctvo a s ním súvisiace odvetvia. A keďže všetko so všetkým súvisí, tok peňazí sa spomalil tiež. Nič ale netrvá večne. Majme to na pamäti.

Situácia mnohých núti uvažovať nad tým, ako budú teraz žiť. A hlavne, z čoho budú žiť. V ťažkej situácií môžu byť hlavne tí, ktorým mesačne z príjmov odchádzajú nemalé sumy na splátky hypoték či spotrebných úverov. Všetci, ktorí máme takéto záväzky, sme dostali možnosť ich splácanie tiež na chvíľu zastaviť.

Vláda SR spolu so Slovenskou bankovou asociáciou nám dala možnosť si na nejaký čas od splácania úverov oddýchnuť, kým sa situácia s pandémiou neupokojí vo forme odkladu splátok úverov. Poďme sa teda pozrieť na detaily odkladu splátok, ktoré majú byť pre všetky banky jednotné.

Kto môže požiadať o odklad splátok úverov a koľko táto služba bude stáť?

O odklad splátok úverov môžu požiadať fyzické osoby, živnostníci, ale aj malé i stredné podniky s počtom zamestnancov do 250. Za žiadosť o odklad splátok či jej spracovanie banky nebudú účtovať žiadne poplatky.

Na akú dlhú dobu je možné požiadať o odklad splátok a akých typov úverov sa týka?

Doba odkladu splátok môže byť ľubovoľná, najviac to banky svojim klientom umožnia ale na obdobie 9 mesiacov. Táto doba sa vzťahuje na odklad splátok hypoték, čiže úverov na bývanie a spotrebných úverov. Čo sa týka leasingov a obdobných typov úverových produktov, vláda sa dohodla na odklade splátok na 3+3 mesiace. O odklad splátok nebude možné požiadať pri splácaní kreditných kariet a povoleného prečerpania na účte.

Akým spôsobom a kedy je možné požiadať o odklad splátok?

Každý klient môže o odklad požiadať jednoducho a bez návštevy pobočky banky. Žiadosť teda môže podať elektronicky na špeciálnom formulári banky. Každá banka bude mať takýto formulár zverejnený na svojej webstránke. Ak žiadateľ o odklad zašle do banky nekompletné tlačivo žiadosti, banka ho vyzve na doplnenie. Klienti môžu svoju žiadosť o odklad podať v ktoromkoľvek momente trvania „koronakrízy“.

Bude odklad splátok evidovaný v úverovom registri ako negatívny záznam?

Banky klientom umožňovali odklad splátok v prípade problémov aj skôr, bol ale v úverovom registri evidovaný ako negatívny záznam, takže takýto klient mal neskôr pri vybavovaní úverov problémy. Odklad splátok úverov, ktorý vznikol následkom finančných problémov súvisiacich s pandémiou koronavírusu, v úverovom registri evidovaný nebude.

Čo sa stane s nezaplatenými splátkami úverov počas ich odkladu?

Klientom vybraný počet splátok, ktoré si odloží, bude presunutý na koniec splátkového kalendára. To znamená, že o počet odložených splátok sa mu predĺži doba splatnosti úveru. Tí, ktorí si svoje splátky odložia, ale budú mať aj druhú možnosť: ponechať si vopred dohodnutý počet splátok, pričom dlžné splátky im budú rozpočítané do pôvodného počtu splátok, po odklade sa tým pádom navýšia.

Musí žiadateľ o odklad splátok splniť špeciálne podmienky?

Aby banka klientovi odklad splátok umožnila, musí splniť dve základné podmienky. Prvou je, že na splátkach daného úveru v čase podania žiadosti nebude môcť byť v omeškaní viac ako 30 dní. Druhou podmienkou je, ak má v tej istej banke aj iné úvery, že nesmie byť na splátkach každého z nich dlžný viac ako 100 Eur.

Samozrejme, je potrebné uvedomiť si, a to odporúčame nie len my, ale aj samotné banky a banková asociácia, že odložené splátky všetkých počkajú. Jedná sa len o dočasnú pomoc a preto odporúčame túto možnosť využiť naozaj len vtedy, ak to bude pre vás nevyhnutné. Pretože aj počas trvania doby odkladu váš zostatok úveru bude úročený. Teda v skutočnosti banke zaplatíte viac ako za bežných okolností. A koľko vás reálne odklad bude stáť? Keďže aj „spiaci“ úver bude úročený sadzbou, akú ste na ňom mali do momentu využitia odkladu, bude to približne suma mesačného úroku vašej doteraz poslednej splátky vynásobená počtom mesiacov vášho odkladu.

Na webových stránkach svojej banky nájdete žiadosti a potrebné informácie k odkladu splátok. Nezabúdajte si odklad splátok dobre premyslieť a zvážiť všetky pre a proti, ktoré vám z toho vyplynú.