fbpx

Ako si prvýkrát uplatniť daňový bonus pre mladých k hypotéke v roku 2019

Blíži sa termín podávania daňových priznaní a vyúčtovaní preddavkov na daň, preto Vám prinášame informácie o tom, na čo nemáte zabudnúť, ak si chcete uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z Vašej novej hypotéky.

Kedy máte nárok na daňový bonus k hypotéke?

Nárok na uplatnenie daňového bonusu Vám vznikol, ak ste po 1.1.2018 čerpali hypotéku na výstavbu rodinného domu, na kúpu nehnuteľnosti alebo hypotéku na rekonštrukciu a ak ste v tom čase mali menej ako 35 rokov. Zároveň Váš hrubý príjem za rok 2017 nesmel byť vyšší ako 1,3-násobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve SR, čiže 1.240,20 Eur, pri spoludlžníkoch je maximálny limit na uplatnenie daňového bonusu dvojnásobok spomínanej sumy.

Akú výšku daňového bonusu k hypotéke si môžete uplatniť?

Daňový bonus si môžete uplatniť maximálne do 50% zaplatených úrokov, zároveň do sumy 400 Eurdo výšky úveru 50.000 Eur alebo jej časti. Tzn. že ak ste čerpali v roku 2018 hypotéku vo výške 45.000 Eur, môžete si uplatniť polovicu všetkých zaplatených úrokov, pri hypotéke vo výške 80.000 Eur si môžete odpočítať polovicu zaplatených úrokov na čiastku 50.000 Eur. Aby ste presne vedeli, akú čiastku si môžete z Vašej daňovej povinnosti odpočítať, k tomu Vám poslúži potvrdenie z Vašej banky.

Kedy nemáte nárok na uplatnenie daňového bonusu k hypotéke?

Nárok na daňový bonus si nemôžete uplatniť k bezúčelovej alebo refinančnej hypotéke, tiež vtedy, ak máte ďalšiu hypotéku s nárokom na ŠPM, ktorý ste začali dostávať ešte pred 31.12.2017. Daňový bonus si nemôžete uplatniť ani vtedy, ak si ho uplatňuje Váš spoludlžník, čiže manžel/ka alebo druh/družka na úver poskytnutý po novom roku 2018. Zároveň ak máte dva a viac úverov, ktoré inak spĺňajú podmienku uplatnenia daňového bonusu (účel, Váš vek i príjem), môžete si ho uplatniť len na jeden z nich.

Čo treba urobiť, aby ste si mohli daňový bonus uplatniť?

Aj napriek tomu, že každá banka má trochu odlišný spôsob doručenia Potvrdenia k daňovému bonusu na zaplatené úroky svojim klientom, je povinná toto potvrdenie Vám vystaviť či už na požiadanie alebo automaticky a to bezplatne. V praxi to bude vyzerať tak, že v niektorých bankách budete musieť o vystavenie tohto potvrdenia požiadať, niektoré Vám ich pošlú automaticky poštou alebo vygenerujú ako dokument a nájdete si ho v internetbankingu.

Doručené alebo z internetbankingu vytlačené tlačivo Potvrdenia predložíte u svojho zamestnávateľa v požadovanom termíne (čo by malo byť do 15.februára) ako prílohu k Žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo ho priložíte ako prílohu k Daňovému priznaniu, ak si ho podávate sami ako zamestnanci resp. ak podávate daňové priznanie ako podnikateľský subjekt.

e-book: Hypotéka pre mladých s daňovým bonusom od A po Z

  • Aké výhody/nevýhody vám nový bonus prinesie?
  • Ako vyťažiť z bonusu čo najviac?
  • Ako si bonus uplatniť?
  • Na čo všetko nezabudnúť?
  • V e-booku sa dozviete ešte oveľa viac užitočného
Pozrite si e-book zdarma

Naše odporúčania

Zákon o novom spôsobe zvýhodnenia hypoték pre mladých začal platiť od 1.1.2018 a prvýkrát sa tento spôsob bude uplatňovať po skončení roka 2018. Ak už splácate hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, prípadne iný úver na bývanie čerpaný po 1.1.2018 alebo ju ešte nemáte a plánujete ju v najbližšom období, radi Vás usmerníme a pomôžeme s jej vybavením, poradíme Vám aj s možnosťou uplatnenia daňového bonusu pre mladých. Dohodnite si stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom z Vašej lokality tu.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky