fbpx

Mimoriadne vklady a predčasné splatenie hypotéky

Vo väčšine našich článkov sa zaoberáme spôsobmi a možnosťami, ako sa dostať k najlacnejšej a najvýhodnejšej hypotéke. Snažíme sa ušetriť klientom čo najviac času, energie a hlavne peňazí pri financovaní bývania a jeho realizácií.

V tomto článku sa ale budeme  venovať opačnému procesu ako je vybavenie hypotéky, a to jej predčasnému splateniu. A hneď z viacerých uhlov pohľadu. Predčasným splatením hypotéky ušetríte nie len na zaplatených úrokoch, ale môžete pri ňom výrazne získať aj na poplatkoch.

Predčasné splatenie časti hypotéky

Keď už neexistuje možnosť zbaviť sa nutnosti splácať hypotéku definitívne, čo je asi snom všetkých, každý má možnosť uskutočňovať na hypotéke mimoriadne vklady. Hypotéku majú väčšinou klienti na dlhšie obdobia, v drvivej väčšine až na celých 30 rokov. A to je dosť dlhá doba. Počas nej sa môžete dostať k väčším sumám peňazí, ktoré ste si počas dobrých časov nasporili alebo k nim prišli iným spôsobom, či už od rodičov alebo z dedičstva. Zo zákona môžete uskutočňovať mimoriadne vklady počas fixácie alebo pri konci fixačného obdobia. Od 1.9. 2023 vstúpila so platnosti novela Zákona o úveroch na bývanie, ktorá:

,,Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie úveru na bývanie v jednej alebo viacerých splátkach celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny tohto úveru na bývanie počas kalendárneho roka. Spotrebiteľ má právo uskutočniť splátku podľa predchádzajúcej vety každý kalendárny mesiac jedenkrát.“

Čo to znamená pre klientov v praxi, sme pre vás spísali nižšie v našom článku.

Mimoriadne vklady počas trvania fixácie

Mimoriadne vklady uskutočňované počas trvania fixácie môžu, ale nemusia spoplatnené 1% z výšky mimoriadne splácanej sumy. Ak je suma mimoriadnej splátky do 30% z aktuálneho zostatku úveru, banka vám za tento vklad nebude účtovať žiadnu sankciu. Zmena od septembra 2023 nastala v tom, že mimoriadne splátky môžete robiť raz mesačne počas celého roka, avšak nesmiete presiahnuť spomínaných 30%.

Najčastejšie otázky spájajúce sa s mimoriadnymi vkladmi:

 1. Týka sa novela Zákona o úveroch na bývanie iba nových hypoték?
  Nie, týka sa všetkých úverových zmlúv bez ohľadu na to, kedy boli podpísané. Niektoré banky v roku 2023 umožňujú použiť starý model v súbehu s novým, čo znamená, že ak ste do 1.9.2023 už minuli svojich pôvodných 20% na predčasné splátky, môžete od septembra do konca roka mimoriadne vložiť ešte ďalších 30%. V iných bankách sa stretneme zase s modelom 20% + 10%.
 2. Môžem vykonať 2 mimoriadne splátky počas jedného mesiaca v rámci 30% bez poplatku?
  Nie. Mimoriadne splátky, môžu byť vykonávané iba raz mesačne. Ak by ste chceli urobiť mimoriadnu splátku viackrát za mesiac, nespadá to do spomínaných 30%, a teda sa vám druhá splátka v mesiaci bude účtovať s príslušným poplatkom.
 3. Aký je poplatok po prekročení 30%?
  Poplatok je stanovený na 1% zo sumy, ktorá prekračuje povolených 30%. Modelový príklad: Môžete urobiť mimoriadny vklad 30 000€ za rok. Vy ale zaplatíte na mimoriadnych splátkach 35 000€, banke teda platíte poplatok 1% z 5 000€ tj. 50€)
 4. Ako mám postupovať ak chcem robiť mimoriadne vklady?
  Vo väčšine bánk, treba prísť priamo na pobočku a podať žiadosť. Na základe písomného oznámenia vám banka určí termín úhrady. V prípade záujmu vám odporúčame najskôr zavolať do vašej banky.
 5. Existuje spôsob, ako urobiť viac vkladov mesačne bez poplatku?
  V niektorých bankách si viete cez aplikáciu banky urobiť vklad aj nad rámec zákonných mimoriadnych splátok (nad rámec 30%), v minimálnej výške 50€. Maximálnu možnú sumu stanovujú podmienky banky.
 6. Z čoho sa počíta limit 30%?
  Sú dve možnosti: niektoré banky počítajú 30% z pôvodnej výšky úveru a niektoré banky 30% zo zostatku úveru. Vo väčšine bánk sa limit počíta z pôvodnej výšky úveru, odporúčame vám ozvať sa svojmu hypotekárnemu špecialistovi, ktorý má vždy ,,čerstvé informácie“ ohľadom úverov.

Mimoriadna splátka hypotéky v čase konca fixácie

Klientom zostáva možnosť, uskutočniť mimoriadnu splátku hypotéky pri konci fixácie v ľubovoľnej výške a bez poplatku. Predčasné splatenie časti hypotéky vám môže pomôcť výrazne na hypotéke ušetriť. Po uskutočnení mimoriadneho vkladu pri konci fixácie dávajú banky možnosť ponechať si výšku splátky alebo dobu splatnosti. Po vykonaní mimoriadnej splátky sa zníži zostatok istiny, čo priamo ovplyvní výšku splátky alebo dobu splatnosti. V bankách si môžete vybrať, ktorý spôsob bude pre vás výhodnejší. Viac ale ušetríte, ak si necháte pôvodnú splátku a skrátite si dobu splatnosti hypotéky.

Mimoriadna splátka pri konci fixácie sa neráta do 30%, ktoré môžete vyplatiť počas roka.

Predčasné splatenie celej hypotéky

Samozrejme, vždy máte možnosť splatiť aj celý zostatok vašej hypotéky. Počítajte ale s tým, že ak budete úver vyplácať mimo obdobia konca fixácie, banka bude od vás požadovať poplatok za predčasné splatenie vo výške 1% zo zostatku úveru. Klienti hypotéku vyplácajú väčšinou v dvoch prípadoch: keď majú k dispozícií potrebnú sumu alebo v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorá bola založená na hypotéke. Aj tu platí, že najviac sa oplatí vyplácať celý zostatok hypotéky v dobe konca fixácie, kedy je predčasné splatenie hypotéky bez poplatku. Preto vždy našim klientom odporúčame napríklad predaj nehnuteľnosti, z ktorého plánujú vyplatiť svoju hypotéku, načasovať na koniec fixácie.

Zhrnutie možností rýchlejšieho splatenia hypotéky

 • Bezplatná možnosť mimoriadnej splátky vo výške 30% istiny úveru
 • Niektoré banky majú cez svoje aplikácie možnosť vložiť mimoriadnu splátku aj nad rámec zákonného limitu 30%
 • Mimoriadna splátka hypotéky pri konci fixácie – bez poplatku
 • Predčasné splatenie hypotéky mimo obdobia konca fixácie – s poplatkom 1% zo zostatku úveru

a naše odporúčanie

Ak chcete vedieť o predčasnom splatení hypotéky ako aj o iných možnostiach úspory peňazí na vašej hypotéke, prípadne svoju hypotéku len plánujete a chcete vedieť viac o dianí na hypotekárnom trhu, obráťte sa na našich špecialistov. Máme pre vás ešte ďalšie možnosti, ako usporiť na úrokoch pri splácaní hypotéky, a to formou investovania a tvorby ďalších peňazí, z ktorých môžete po čase splatiť časť alebo celú hypotéku. 

Ak máte záujem o podrobné informácie súvisiace s vybavením hypotéky a potrebujete pomôcť s financovaním vášho bývania, obráťte sa na našich hypotekárnych špecialistov. Prípadne ak už hypotéku splácate a chcete sa jej zbaviť skôr, neváhajte a dohodnite si stretnutie s našim odborníkom na investičné produkty.