fbpx

Odklad splátok úverov počas druhej vlny pandémie

Už od jari roku 2020 sa potýkame s pandémiou koronavírusu, ktorá priniesla do našich životov veľa zmien. Významne utrpela aj ekonomika a následky opatrení na ochranu zdravia obyvateľov na všetkých kontinentoch ešte stále nevieme komplexne odhadnúť. Už dnes ale vieme, že mnoho ľudí prišlo o značnú časť príjmov alebo rovno o prácu. Aby banky mohli ďalej poskytovať občanom svoje služby a zároveň aby platitelia úverov mali čas vysporiadať sa s náhlymi zmenami ich finančnej situácie, vláda schválila nariadenie, ktoré dalo možnosť tým, ktorí prišli následkom pandémie o príjmy alebo ich časť, odložiť si splátky úverov až o 9 mesiacov.

Koniec odkladu splátok – čo bude ďalej?

Väčšina klientov bánk požiadala o odklad splátok úverov v momente, ako im to bolo umožnené, čiže v apríli t.r. Máme informácie, že časť z nich sa čoskoro vrátila späť k splácaniu svojich úverov, pretože zistili, že aj napriek pandémií sú schopní splátky hypoték alebo iných typov úverov splácať aj ďalej. Tým, ktorí tak neurobili, sa doba odkladu splátok kráti, takže sa budú musieť od januára 2021 vrátiť do pôvodného režimu splácania. Niektorí analytici ale tvrdia, že približne 12% z nich nebude schopných začať opäť svoje úvery riadne splácať.

Súčasné možnosti požiadať o odklad splátok

V čase schválenia zákona nebolo ešte celkom jasné, do akého konkrétneho termínu bude možné o odklad splátok súvisiaci s nariadeniami Lex Korona požiadať, jeho stanovenie záviselo od vývoja situácie. Od marca platí na Slovensku mimoriadna situácia, od 1.októbra bol už druhýkrát vyhlásený núdzový stav, čiže platí, že klienti môžu počas tohto obdobia ešte stále požiadať o odklad splátok, ak tak ešte od apríla neurobili a ich situácia sa zhoršila natoľko, že potrebujú čas nájsť riešenia do budúcnosti. Odklad splátok je totiž možné využiť len jedenkrát. Navyše nie je celkom zadarmo, jeho využitie môže úver čiastočne aj predražiť.

Termín ukončenia možnosti žiadať o odklad splátok

V posledných dňoch sme sa ale dozvedeli informáciu, že bez ohľadu na ďalší vývoj pandémie, bude možné odložiť si splátky najviac na 9 mesiacov na úveroch, na ktorých bude tento odklad schválený do 31.marca 2021. Ak klienti využijú tento najneskorší termín podania žiadosti a schválenia odkladu splátok na úveroch, banky by na nich ešte nemali pozerať ako na neplatičov, ak nebude ich ostatné správanie naznačovať opak a nemôžu im kvôli prerušeniu splácania znižovať bonitu. Po 1.4.2021 už zo strany bánk nebude možné klientom umožniť odklad splátok z dôvodu pandémie koronavírusu.

Žiadosť o nový úver po ukončení odkladu splátok

Bez ohľadu na to, či už odklad splátok máte aktuálne alebo ho ešte len plánujete, poriadne si tento krok premyslite. Aj napriek tomu, že banky by nemali informáciu o vašom odklade vnímať negatívne, stávate sa pre nich rizikovejším klientom v porovnaní s tými, ktorí odklad nikdy nevyužili. Minimálne z toho dôvodu, že sa budú viac zameriavať na to, či máte stabilný príjem a jeho vyhliadky do budúcnosti, aké je vaše správanie pri splácaní iných úverov ako odložených, v akom sektore pracujete apod. V princípe ale o nový úver môžete požiadať ihneď po ukončení odkladu splátok, najneskôr v čase, keď bude jeho ukončenie overiteľné aj v úverovom registri. Niektoré banky umožňujú poskytnutie nového úveru po individuálnom posúdení aj počas trvania odkladu.

Posudzovanie klientov po ukončení možnosti odkladu splátok

Ešte nevieme, ako banky budú pristupovať ku klientom, ktorí využili odklad splátok po ukončení jeho možnosti vo všeobecnosti, vyzerá to ale tak, že od apríla 2021, kedy už nebude možné si splátky odložiť, budú klientov s problémami pri splácaní posudzovať prísnejšie. Preto máme pre vás niekoľko rád:

1, ak nemusíte, nežiadajte o odklad splátok, ak ste tak ešte neurobili

2, ak máte možnosť, sporte si, aby ste sa pripravili na prípadné problémy, ktoré ešte súčasná kríza z dôvodu pandémie môže priniesť v budúcnosti

3, ak vám klesli príjmy a váš zamestnávateľ má problémy ako dôsledok pandémie, možno je čas hľadať si inú prácu

4, prijať situáciu, v ktorej sme sa všetci spoločne ocitli a robiť len také rozhodnutia, ktorých následkom sa neocitnete v zozname neplatičov, kedy stratíte možnosť ďalšieho financovania vašich potrieb v bankách

Zhrnutie

Nechceme vo vás vzbudzovať strach ani negatívne emócie zo situácie, v ktorej sme sa ocitli. Práve naopak. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme vás povzbudili a ubezpečili vás, že takmer každá situácia má svoje riešenie. Aj dnes pomáhame našim klientom s financovaním ich potrieb, bývania alebo spravovaním existujúcich úverov. Sme svedkami aj neobyčajných príbehov, ktoré posledné mesiace priniesli a vieme, že stále sú k dispozícií možnosti, ako sa nestať ekonomickou obeťou opatrení, ktoré vzišli následkom súčasného diania.

…a naše odporúčania

Bez ohľadu na naše postoje a názory na súčasnú situáciu stále ostávame nie len ľuďmi, ale i profesionálmi, ktorí kladú na prvé miesto vás, našich klientov. Ak potrebujete poradiť ohľadne odkladu splátok, vašich aktuálnych úverov alebo ak plánujete hypotéku, sme tu pre vás stále hľadajúci riešenia vašich požiadaviek. Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami, bude nám cťou starať sa o vás „bez obmedzení aj napriek obmedzeniam“.