fbpx

Konsolidácia úverov a odklad splátok súvisiaci s COVID-19

Keďže začiatkom apríla 2020 nadobudol platnosť zákon „Lex korona“, čiže zákon, ktorý o.i. umožňuje občanom a podnikateľom, ktorým klesli príjmy následkom pandémie koronavírusu, odklad splátok úverov od 1 až do 9 mesiacov, mnohí klienti bánk túto možnosť aj využili. Je to možnosť pre tých, ktorí prišli o prácu, museli ostať doma, prípadne im zamestnávateľ znížil príjmy, pretože sám utrpel pokles či už výroby alebo príjmov z poskytovaných služieb. V posledných dvoch mesiacoch klesli tržby mnohým podnikateľom, takže aj tí často nemali alebo nebudú mať dostatok financií na splátky úverov a v najbližšej dobe o odklad splátok budú žiadať.

Konsolidácia úverov a žiadosť o odklad splátok

Ak máte viac úverov a vaše splátky sa vám aktuálne zdajú vysoké a bojíte sa, že nebudete v najbližšom období mať dosť peňazí na ich splácanie, môžete svoje úvery zlúčiť do jedného, čiže konsolidovať ich. Ak je možnosť, čiže vaša nehnuteľnosť zostatky vašich úverov pokryje a nemáte omeškané splátky, zároveň aj naďalej pracujete prípadne podnikáte bez výrazných strát, stále môžete požiadať o konsolidáciu vašich záväzkov v niektorej z bánk. Splátka nového úveru môže byť rádovo až o stovky eur nižšia a vám sa môže začať opäť začať ľahšie dýchať. Základnou podmienkou ale je, že od úmyslu na odklad splátok musíte nateraz upustiť.

Konsolidácia úverov a už prebiehajúci odklad

Možno ste sa unáhlili a odklad vašich úverov už aktuálne prebieha. Vieme, stalo sa to mnohým našim klientom, pretože sa nestihli poriadne ani spamätať a v opojení obáv a strachu z budúcnosti tak rýchlo urobili. Ak máte aktuálne nastavený odklad splátok, o žiadny úver, čiže aj konsolidáciu, by ste žiadali zbytočne. Každá banka by vám ho bez mihnutia oka zamietla. Má to svoje opodstatnenie, banky nestoja o klientov, ktorí nemajú istotu splácania svojich úverov. Vaše možnosti ale nie sú obmedzené navždy, po ukončení odkladu môžete o zlúčenie úverov opäť požiadať.

Konsolidácia úverov po ukončení odkladu splátok

Ak ste v situácií, že momentálne si nemôžete dovoliť prebiehajúci odklad splátok ukončiť, pretože vám výrazne klesli príjmy, pretože napríklad váš zamestnávateľ prerušil výrobu z dôvodu pandémie koronavírusu, musíte počkať na návrat do práce a moment, kedy opäť budete mať na splácanie úverov. Až potom budete môcť začať riešiť konsolidáciu vašich úverov. Ak ste sa ale len zľakli a o odklad požiadali aj napriek tomu, že príjmy vám riadne plynú aj naďalej, radšej ho ukončite. Počkajte pár mesiacov a ak nás zástupcovia štátu a banky neklamali, vaša nová hypotéka, trebárs na účel konsolidácie záväzkov, môže byť schválená. Aj napriek tomu, že by banky klientov nemali za využitie možnosti odkladu splátok „trestať“, budete mať v úverovom registri záznam o reštrukturalizácií vášho dlhu. A my tak pripúšťame možnosť, že sa na vás banky budú pri schvaľovaní úveru po ukončenom odklade pozerať prísnejšie.

Ak nemusíte, o odklad nežiadajte

Práve preto našim klientom radíme, aby si odklad splátok veľmi dobre premysleli. Nie len preto, že vás môže stáť stovky, ak nie tisícky eur. Ale aj preto, že nikdy neviete, čo sa vám v živote prihodí a budete musieť požiadať banku čo i len o menší úver. Využitím odkladu splátok sa ale o túto možnosť oberáte na určite aspoň niekoľko mesiacov. Rozumieme našim klientom a vieme, že niekedy inú možnosť skutočne nemajú. Ak ale máte vytvorenú aspoň malú finančnú rezervu alebo aj so splácaním vašich úverov viete toto náročné obdobie finančne zvládnuť, radšej sa vzdajte niekoľkých radostí, ale úvery splácať neprestávajte. Existuje viac možností, ako si znížiť splátky aj bez ich dokladu. Okrem konsolidácie niekedy postačí jednoduchý krok: predĺženie doby splatnosti na najdlhšie možné obdobie. Ak samozrejme nemáte úplne nový úver.

Ako sa ochrániť pred nedostatkom financií v budúcnosti?

Situácia, v ktorej sme sa ocitli, nie je príjemná. Priniesla nám mnoho neočakávaných problémov, nie len v oblasti nášho každodenného fungovania, ale hlavne po finančnej stránke. A tentokrát si ľudia za vzniknutú situáciu naozaj nemôžu sami. Dnešný stav ale môžeme poňať ako skúšku a výstrahu, že podobné situácie sa môžu stať aj kedykoľvek v budúcnosti. Máme ale do životov nové ponaučenie. Že naozaj má význam tvoriť si finančnú rezervu, občas trochu ubrať zo svojich nárokov a ak máme aspoň trochu z čoho, odkladať si na horšie časy. Ako? Môžete si otvoriť obyčajný sporiaci účet v banke, alebo si svoje úvery poistiť, prípadne investovať prepracovanejšími spôsobmi.

Čo dodať na záver?

Teraz už možno viete viac o tom, ako je najlepšie správať sa v niektorých situáciách. Ak chcete poznať všetky podrobnosti a vedieť, ktorá možnosť je vhodná práve pre vás, radi vás usmerníme. Poradíme vám, ktoré kroky vás privedú k čo najlepšiemu zvládnutiu prípadných problémov, ktoré vás z dôvodu pandémie postihli. Nie len že vám nájdeme najlepšie možnosti konsolidácie vašich úverov, naši odborníci vám pomôžu aj s ďalšími zaujímavými riešeniami, ktoré môžu mať v prípade podobných kríz za následok miernejší dopad neočakávaných udalostí. Pár desiatok eur mesačne vám môže zabezpečiť, že sa v prípade budúcej krízy budete mať oveľa lepšie ako dnes. Neveríte? Dohodnite si stretnutie s niektorým z našich hypotekárnych špecialistov prípadne odborníkov z ďalších finančných oblastí. Urobíme všetko pre to, aby sme vás nesklamali a boli vám skutočnou oporou nie len v dobrých, ale i horších časoch.