fbpx

Postrehy ku kúpe pozemku na hypotéku

Okrem hypotéky na kúpu bytu alebo domu sa často stretávame aj s hypotékou na kúpu pozemku. Väčšinou naši klienti majú záujem o kúpu pozemku, ak majú na pláne si neskôr na ňom postaviť rodinný dom.

Hypotéka na pozemok a podmienky bánk

Katastrálny zákon pozná niekoľko druhov pozemkov, ktorými sú napríklad orná pôda, záhrada, vinica, ovocný sad, zastavané plochy a nádvoria alebo stavebný pozemok. Ak si plánujete kúpiť pozemok na hypotéku, mali by ste vedieť jednu zásadnú vec: hypotéku na kúpu pozemku, pokiaľ ho chcete aj založiť, je možné v banke dostať len vtedy, ak sa jedná o stavebný pozemok. Na iný druh pozemku Vám banka hypotéku neposkytne. O konkrétnom type pozemku, ktorý plánujete kúpiť, sa dozviete na liste vlastníctva.

Stavebný pozemok a územnoplánovacia informácia

Čo robiť, ak pozemok nie je označený ako stavebný pozemok? Aj v prípade, ak máte záujem o pozemok, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný ako orná pôda, záhrada a pod., môžete na takýto pozemok dostať hypotéku. Pokiaľ mesto alebo obec, do katastra ktorého pozemok patrí, plánuje v danej oblasti výstavbu, vydáva tzv. územnoplánovaciu informáciu. Je to dokument, ktorý obsahuje informáciu o využiteľnosti konkrétneho pozemku podľa územného plánu, teda či je práve v lokalite, kde sa pozemok nachádza, plánovaná výstavba a v akom rozsahu.

checklist zdarma: 10 bodov na čo nezabudnúť pri kúpe pozemku na hypotéku

  • Aké nástrahy môže mať pozemok pre financujúcu banku?
  • Ako je to s financovaním následnej stavby domu?

Vyhnite sa možným nástrahám, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Odškrtnite si v checkliste dôležité body a zistite, či je pozemok z pohľadu banky v poriadku a hypotéka naň prebehne úspešne.

Pozrite si checklist zdarma

Hypotéka na pozemok a % financovania

Banky na kúpu pozemku schvaľujú rôzne výšky hypoték. V priemere je to od 60% do 80% z jeho hodnoty. Nájdu sa ale ešte banky, ktoré Vám poskytnú aj do 90% z hodnoty pozemku, ale počítajte s tým, že takáto hypotéka môže byť drahšia. Rozhodujúcim faktom je lokalita a skutočnosť,  či je pozemok už podľa katastra stavebným pozemkom, alebo viete k nemu doložiť len už skôr spomínanú územnoplánovaciu informáciu (UPI). S hypotékou na pozemok Vám pomôže náš hypotekárny špecialista.

Pozemok a jeho dôležité vlastnosti

Pokiaľ máte vhodný pozemok na jeho kúpu a chcete ho založiť v prospech banky ako predmet zabezpečenia, mali by ste vedieť, že banky pri schvaľovaní úveru budú skúmať aj ďalšie skutočnosti. Pri výbere vhodného pozemku dbajte hlavne na tieto faktory:

  • Prístupová cesta k pozemku – kto je jej vlastníkom a či na nej neviaznu pre banku neakceptovateľné ťarchy alebo vecné bremená. Pre banky je dôležité, aby za žiadnych okolností nebol sťažený alebo úplne znemožnený prístup na pozemok
  • Inžinierske siete – či je pozemok vybavený sieťami elektrického napätia, vodovodným potrubím, kanalizáciou prípadne plynovými prípojkami
  • Existencia tiarch alebo vecných bremien zriadených priamo na pozemku – môže to byť právo prechodu alebo prejazdu, zariadenia súvisiace s inžinierskymi sieťami okolitých pozemkov, apod.

Hypotéka na pozemok a následná výstavba

Pokiaľ si chcete na pozemku neskôr postaviť rodinný dom, odporúčam financovať jeho kúpu v takej banke, ktorá Vám zároveň neskôr poskytne najvýhodnejšiu hypotéku aj na výstavbu. Nie je možné financovať kúpu pozemku v jednej banke a potom výstavbu domu na tomto pozemku v inej banke. Pretože pri hypotéke na výstavbu je nutné zohľadniť a založiť aj pozemok, na ktorom budete dom stavať.

Kúpa pozemku a hypotéka s príspevkom pre mladých

Ak máte vzhľadom k príjmom a veku nárok na uplatnenie daňového bonusu pro mladých ( postaru štátny príspevok ), je dobré vedieť, že zo zákona na účel kúpy pozemku príspevok nie je možné získať. Zároveň ale na ďalšiu hypotéku na výstavbu rodinného domu už hypotéku s daňovým bonusom pre mladých pri splnení ďalších podmienok dostať môžete.

Možnosť získania úveru pri nevhodnom druhu pozemku

Ak sa Vám stane, že pozemok, o ktorý máte záujem, nie je stavebným pozemkom alebo nemáte k nemu územnoplánovaciu informáciu, máte ďalšie možnosti:

  • Požiadať o bezúčelovú, tzv. americkú hypotéku, na ktorej založíte inú vhodnú nehnuteľnosť a keď sa Váš kúpený pozemok stane stavebným pozemkom s dostatočnou hodnotou, požiadať v banke o prenesenie záložného práva
  • Požiadať v banke o poskytnutie bezúčelového spotrebného úveru bez založenia nehnuteľnosti, pokiaľ jeho hodnota nie je vyššia, ako Vám banka vie poskytnúť maximálnu výšku úveru v zmysle jej podmienok. Tu ale chcem upozorniť na to, že doba splatnosti spotrebných úverov je maximálne 8 rokov a úroky oveľa vyššie. Tým pádom by ste mohli mať vysokú splátku, ktorá by Vám v budúcnosti mohla znemožniť vybavenie hypotéky na výstavbu.

Odporúčania hypotekárneho špecialistu

Kúpa pozemku a následná výstavba domu sú najnáročnejšie typy hypoték, ktoré vyžadujú správne načasovanie a optimálne nastavenie v bankách. Ak máte v pláne začať riešiť svoje nové bývanie kúpou pozemku, neváhajte sa obrátiť na našich hypotekárnych špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami. Ochotne Vám poradia a pomôžu nájsť pre Vás najvýhodnejšie riešenie a budú pri Vás stáť pri financovaní Vášho nového domova.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky

Ak o kúpe pozemku zatiaľ len uvažujete, pozrite si náš checklist.