Postrehy ku kúpe pozemku na hypotéku

Okrem hypotéky na kúpu bytu alebo domu sa často stretávame aj s hypotékou na kúpu pozemku. Väčšinou naši klienti majú záujem o kúpu pozemku, ak majú na pláne si neskôr na ňom postaviť rodinný dom.

Hypotéka na pozemok a podmienky bánk

Katastrálny zákon pozná niekoľko druhov pozemkov, ktorými sú napríklad orná pôda, záhrada, vinica, ovocný sad, zastavané plochy a nádvoria alebo stavebný pozemok. Ak si plánujete kúpiť pozemok na hypotéku, mali by ste vedieť jednu zásadnú vec: hypotéku na kúpu pozemku, pokiaľ ho chcete aj založiť, je možné v banke dostať len vtedy, ak sa jedná o stavebný pozemok. Na iný druh pozemku Vám banka hypotéku neposkytne. O konkrétnom type pozemku, ktorý plánujete kúpiť, sa dozviete na liste vlastníctva.

Stavebný pozemok a územnoplánovacia informácia

Čo robiť, ak pozemok nie je označený ako stavebný pozemok? Aj v prípade, ak máte záujem o pozemok, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný ako orná pôda, záhrada a pod., môžete na takýto pozemok dostať hypotéku. Pokiaľ mesto alebo obec, do katastra ktorého pozemok patrí, plánuje v danej oblasti výstavbu, vydáva tzv. územnoplánovaciu informáciu. Je to dokument, ktorý obsahuje informáciu o využiteľnosti konkrétneho pozemku podľa územného plánu, teda či je práve v lokalite, kde sa pozemok nachádza, plánovaná výstavba a v akom rozsahu.

Hypotéka na pozemok a % financovania

Banky na kúpu pozemku schvaľujú rôzne výšky hypoték. V priemere je to od 60% do 80% z jeho hodnoty. Nájdu sa ale ešte banky, ktoré Vám poskytnú aj do 90% z hodnoty pozemku, ale počítajte s tým, že takáto hypotéka môže byť drahšia. Rozhodujúcim faktom je lokalita a skutočnosť,  či je pozemok už podľa katastra stavebným pozemkom, alebo viete k nemu doložiť len už skôr spomínanú územnoplánovaciu informáciu (UPI).

Pozemok a jeho dôležité vlastnosti

Pokiaľ máte vhodný pozemok na jeho kúpu a chcete ho založiť v prospech banky ako predmet zabezpečenia, mali by ste vedieť, že banky pri schvaľovaní úveru budú skúmať aj ďalšie skutočnosti. Pri výbere vhodného pozemku dbajte hlavne na tieto faktory:

  • Prístupová cesta k pozemku – kto je jej vlastníkom a či na nej neviaznu pre banku neakceptovateľné ťarchy alebo vecné bremená. Pre banky je dôležité, aby za žiadnych okolností nebol sťažený alebo úplne znemožnený prístup na pozemok
  • Inžinierske siete – či je pozemok vybavený sieťami elektrického napätia, vodovodným potrubím, kanalizáciou prípadne plynovými prípojkami
  • Existencia tiarch alebo vecných bremien zriadených priamo na pozemku – môže to byť právo prechodu alebo prejazdu, zariadenia súvisiace s inžinierskymi sieťami okolitých pozemkov, apod.

Hypotéka na pozemok a následná výstavba

Pokiaľ si chcete na pozemku neskôr postaviť rodinný dom, odporúčam financovať jeho kúpu v takej banke, ktorá Vám zároveň neskôr poskytne najvýhodnejšiu hypotéku aj na výstavbu. Nie je možné financovať kúpu pozemku v jednej banke a potom výstavbu domu na tomto pozemku v inej banke. Pretože pri hypotéke na výstavbu je nutné zohľadniť a založiť aj pozemok, na ktorom budete dom stavať.

Kúpa pozemku a hypotéka s príspevkom pre mladých

Ak máte vzhľadom k príjmom a veku nárok na poskytnutie štátneho príspevku pre mladých (ŠPM), je dobré vedieť, že zo zákona na účel kúpy pozemku príspevok nie je možné získať. Zároveň ale na ďalšiu hypotéku na výstavbu rodinného domu už hypotéku s príspevkom pre mladých pri splnení ďalších podmienok dostať môžete.

Možnosť získania úveru pri nevhodnom druhu pozemku

Ak sa Vám stane, že pozemok, o ktorý máte záujem, nie je stavebným pozemkom alebo nemáte k nemu územnoplánovaciu informáciu, máte ďalšie možnosti:

  • Požiadať o bezúčelovú, tzv. americkú hypotéku, na ktorej založíte inú vhodnú nehnuteľnosť a keď sa Váš kúpený pozemok stane stavebným pozemkom s dostatočnou hodnotou, požiadať v banke o prenesenie záložného práva
  • Požiadať v banke o poskytnutie bezúčelového spotrebného úveru bez založenia nehnuteľnosti, pokiaľ jeho hodnota nie je vyššia, ako Vám banka vie poskytnúť maximálnu výšku úveru v zmysle jej podmienok. Tu ale chcem upozorniť na to, že doba splatnosti spotrebných úverov je maximálne 8 rokov a úroky oveľa vyššie. Tým pádom by ste mohli mať vysokú splátku, ktorá by Vám v budúcnosti mohla znemožniť vybavenie hypotéky na výstavbu.

Odporúčania hypotekárneho špecialistu

Kúpa pozemku a následná výstavba domu sú najnáročnejšie typy hypoték, ktoré vyžadujú správne načasovanie a optimálne nastavenie v bankách. Ak máte v pláne začať riešiť svoje nové bývanie kúpou pozemku, neváhajte sa obrátiť na našich hypotekárnych špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami. Ochotne Vám poradia a pomôžu nájsť pre Vás najvýhodnejšie riešenie a budú pri Vás stáť pri financovaní Vášho nového domova. Tu si môžete dohodnúť stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom. Ak o hypotéke zatiaľ len uvažujete do budúcnosti, stiahnite si náš eBook a dozviete sa viac.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *