fbpx

Refinancovanie a konsolidácia – najdôležitejšie informácie

Ak chcete aj vy nižšie splátky, ušetriť na úrokoch či navýšiť, venujte pozotnosť tomuto článku. Zlúčenie úverov vám môže pomôcť znížiť vašu mesačnú splátku, pri vyšších zostatkoch zlučovaných úverov naši klienti ušetria aj stovky eur mesačne. Čo je teda refinančný úver? V bankovej terminológií ide o akýkoľvek typ úveru, ktorým klienti vyplácajú starý úver novým produktom, či už v tej istej banke alebo ho prenášajú do inej banky. V skutočnosti je ale problematika refinancovania úverov oveľa zložitejšia a existuje niekoľko typov refinančných úverov, ktoré sa odlišujú viacerými znakmi, parametrami a podmienkami schvaľovania v jednotlivých bankách.

Konsolidácia vs refinancovanie

Pri prenose úveru sú najviac skloňovanými výrazmi refinancovanie a konsolidácia. Za refinancovanie považujeme väčšinou splatenie jedného úveru, či už spotrebného alebo hypotéky, iným úverom. Konsolidáciou pomenúvame zlúčenie viacerých úverov do jedného za účelom zvýhodnenia pôvodných podmienok. V skutočnosti je ale každé vyplatenie akéhokoľvek počtu úverov novým úverom refinancovanie, pričom konsolidácia je zlúčenie viacerých úverov. Refinancovanie i konsolidáciu je možné zrealizovať bez navýšenia i s navýšením ďalšej sumy, ktorá môže byť účelová alebo bezúčelová. A práve tu narážame na rozdiely v podmienkach ich schvaľovania a poskytovania jednotlivými bankami.

1, Konsolidácia bez navýšenia

Ďalšou častou využívanou alternatívou je zlúčenie viacerých úverov do jedného. Už sme viackrát v našich článkoch spomínali, že súčasťou konsolidácie môžu byť všetky druhy úverov. Väčšina bánk má ale hlavnú podmienku – musia byť evidované v či už v bankovom alebo nebankovom registri. Pri splnení vopred určených podmienok, ktorými sú napr. doba splácania, počet zlučovaných úverov, zachovanie rovnakých dlžníkov a zakladanej nehnuteľnosti, v niektorých bankách nie je potrebné preukazovať výšku príjmu. Pri tomto účele sa podmienky jednotlivých bánk dosť líšia.

2, Konsolidácia úverov s navýšením

Veľmi často využívanou formou refinancovania úverov je zlúčenie viacerých úverov do jedného aj s navýšením, ktoré je vyššie ako 2.000 Eur alebo 5% z nového úveru. Naši klienti využívajú možnosti účelového i bezúčelového navýšenia približne v rovnakej miere. Konsolidácia úverov s navýšením sa vyznačuje základnou črtou, ktorou je, že banky vždy pri tejto forme refinančného úveru overujú výšku príjmu žiadateľov. Majú ale rozdielne podmienky pri účelovom i neúčelovom navýšení, líšia sa spôsobom preukazovania použitia účelu, úrokovou sadzbou, možnosťami priznania benefitov klientom a pod. Pri tejto alternatíve refinancovania je obzvlášť dôležité vybrať klientom tú správnu banku.

3, Refinancovanie jedného úveru novým úverom

Ide o najjednoduchší produkt, pričom najčastejšie sa s ním stretávame pri hypotékach. Klienti si len prenesú jeden úver na bývanie do inej banky za účelom zníženia úrokovej sadzby a splátky. Robia tak pri konci fixácie, ale neraz aj počas trvania fixácie, ale najčastejšie sa refinancovať oplatí do takej banky, ktorá im vie vykompenzovať poplatok za predčasné splatenie. Jednoduchosť produktu spočíva v tom, že v mnohých bankách klienti nemusia dokladovať výšku príjmu, ak sú dodržané podmienky zachovania tých istých dlžníkov a tej istej založenej nehnuteľnosti.

4, Refinancovanie jedného úveru novým úverom aj s navýšením

Ak klienti k existujúcemu úveru majú záujem aj o navýšenie, je potrebné to riešiť účelom refinancovanie s navýšením. Tento účel zvyknú klienti riešiť vo svojej existujúcej banke alebo aj prechodom do inej banky. Význam tu určite zohráva výška a účel navyšovanej sumy, pretože podľa toho klientom potom aj hľadáme vhodnú banku. Nie každá vie za dobrých podmienok poskytnúť napr. bezúčelové navýšenie s výhodným úrokom alebo hoci aj účelové navýšenie s jednoduchým dokladovaním tohto účelu. Spravidla ale žiadatelia musia pri navýšení úveru preukazovať výšku príjmu.

e-book zdarma: Ako na úspešnú konsolidáciu úverov

  • Koľko peňazí môžete ušetriť?
  • Ktoré typy úverov môžete zlúčiť do jedného?
  • Ako konsolidácia úverov vyzerá v praxi?
  • Ako je možné navýšiť úvery a zároveň ušetriť?

V e-booku sme spracovali konsolidáciu veľmi prehľadne a určite bude pre vás tou správnou inšpiráciou, ak potrebujete ušetriť peniaze.

Pozrite si e-book zdarma

Najčastejšie dôvody konsilidácie a refinancovania

Refinančné úvery, hlavne zabezpečené nehnuteľnosťou, patria k značne zastúpeným typom úverov, ktoré našim klientom úspešne pomáhame riešiť. Najčastejšími dôvodmi, ktoré ich vedú k potrebe zaoberať sa refinancovaním alebo konsolidáciou, sú:

  • Zníženie úrokovej sadzby – nie vždy klienti dostanú na začiatku, napr. pri kúpe nehnuteľnosti, najnižšiu možnú úrokovú sadzbu. Vtedy sa oplatí po čase požiadať vo vlastnej banke o zníženie úroku alebo rovno hypotéku refinancovať do inej banky za výhodnejších podmienok. Znížením úroku je možné ušetriť značnú časť peňazí aj pri vyšších zostatkoch spotrebných úverov.
  • Zníženie existujúcich splátok – niekedy musíme pri riešení financovania bývania alebo iných potrieb siahnuť aj po možnostiach čerpania viacerých úverov, pričom ale konečná suma splátok, ktoré splácame, je často dosť vysoká. Vtedy po čase na rad prichádza refinancovanie alebo konsolidácia úverov, ktorých cieľom je zníženie mesačných nákladov na splátky. Pri vyšších zostatkoch zlučovaných úverov naši klienti ušetria novým úverom často aj stovky eur mesačne.
  • Potreba navýšenia existujúceho úveru – veľmi často naši klienti potrebujú navýšiť existujúcu hypotéku o ďalšiu sumu, či už na rekonštrukciu, zariadenie súčasného bývania alebo na iné účely. Neraz potrebujú peniaze aj na účel, ktorý nevedia zdokladovať. Ak majú nehnuteľnosť s dostatočnou hodnotou, veľmi výhodné pre nich môže byť zlúčenie viacerých úverov s navýšením, pričom im po úspešnom riešení refinančnej hypotéky zostane splátka jedného úveru s veľmi dobrými podmienkami.
  • Nespokojnosť s aktuálnou bankou – nie vždy sa našim klientom podarí stať sa klientom banky, ktorá im vyhovuje. Sme rôzni a banky sa svojimi produktmi, systémami i samotným prístupom k svojim klientom dosť odlišujú. Kým jednej skupine ľudí vyhovujú služby jednej banky, iným sa vôbec nemusia páčiť. Preto sa niekedy stáva, že klienti svoje úvery zrefinancujú z jednej do druhej banky práve z dôvodu ich nespokojnosti.

Zhrnutie

Refinančný úver príp. konsolidácia je typ úveru, ktorého výhodnosť navrhujeme našim klientom vždy detailne prepočítať a vyhodnotiť. Chceme byť voči vám, našim klientom za každých okolností seriózni a zodpovední, preto cítime povinnosť vám o každom úvere, či už je to hypotéka alebo akýkoľvek iný typ úveru, povedať všetko. Našou prácou je poskytnúť vám informácie, ktoré povedú k vašim správnym rozhodnutiam. Chceme, aby vaše úvery, ktoré budete splácať, boli v každom momente pre vás najlacnejšie, najvýhodnejšie a a by ste ich mali z každého ohľadu zabezpečené tak, aby vás žiadne životné okolnosti neprekvapili nepripravených.

a naše odporúčania

Ak splácate čo len hypotéku a chcete vedieť, či ju máte na dnešné pomery najvýhodnejšiu, stačí kontaktovať našich hypotekárnych špecialistov. Majú dostatok odbornosti, vedomostí, skúseností i nástrojov, aby vám v ktoromkoľvek momente vedeli poradiť a pomôcť získať tie najvýhodnejšie podmienky na svojej hypotéke alebo aj iných úveroch. Dohodnite si stretnutie už dnes a využite možnosti získania skvelých úrokov, splácajte svoju hypotéku s úrokovou sadzbou už od 0,4%.