fbpx

Predschválenie hypotéky a možnosti v bankách

Predschválenie úveru je pojem, ktorý žiadateľom poskytuje prísľub možnosti čerpania hypotéky alebo iného typu úveru už v predstihu. Mať predschválený úver ale stále neznamená, že hneď ako sa klient rozhodne, má peniaze na účte; aj takéto úvery majú svoje limity. Zároveň veľmi záleží aj od toho, o aký typ úverového produktu ide.

Predschválenie spotrebného úveru

Takmer všetky banky svojim klientom predschvaľujú spotrebné úvery na základe ich obratov na účtoch. Aj keď väčšinou klient, keď už ide do banky a požiada o takýto typ spotrebného úveru, ho aj dostane, nie je to pravidlo a nemá naň aj napriek prvotnému predschváleniu právny nárok. Tento úver teda ešte podlieha schvaľovaciemu procesu, kedy banka dodatočne overuje úverový register klienta a často aj samotný príjem. Znamená to, že sa môže stať, že žiadateľ nemusí predschválený úver mať nakoniec schválený a poskytnutý. Podobne ako spotrebné úvery banky klientom predschvaľujú aj povolené prečerpania na účte a kreditné karty.

Predschválená hypotéka

Často počúvame od klientov, že majú už predschválenú hypotéku, takže sa neboja, že ju nedostanú aj v iných bankách. Realita je ale taká, že predschválenie hypotéky v pravom slova zmysle dnes reálne existuje len s výraznými obmedzeniami. V niektorých bankách je možné podať žiadosť o hypotéku, v rámci ktorej banka preverí žiadateľom registre a posúdi príjem, oficiálne k tomu ale žiadny dokument nemajú. A aj v čase sa okolnosti klienta môžu meniť.

Získajte tipy a odpovede na otázky:

  • Čo je ,,hypotéka naopak'' a kedy o ňu môžem požiadať?
  • Aké sú jej výhody a je vhodná práve pre Vás?

Získajte istotu, že budete mať peniaze na vysnené bývanie.

Nedávna minulosť – hypotekárny certifikát

V minulosti jedna z veľkých bánk schvaľovala klientom na základe žiadosti o úver tzv. hypotekárny certifikát, o ktorom bolo možné povedať, že mali hypotéku už predschválenú. Takúto službu už ale daná banka neposkytuje, takže klientom, ktorí chcú mať istotu, že hypotéku dostanú, odporúčame produkt s pracovným názvom „hypotéka bez špecifikácie nehnuteľnosti“ alebo inak aj „hypotéka naopak“. Banky ale tak ako predschvaľujú spotrebné úvery, povolené prečerpania alebo kreditné karty, hypotéky nikdy nepredschvaľujú, klient musí o predbežné posúdenie jeho bonity požiadať podaním žiadosti o úver na bývanie.

Špecifiká predschválenej hypotéky alias hypotéky „naopak“

Aj napriek spomínanému prevereniu bonity klienta na základe žiadosti o hypotéku v niektorých bankách, kde žiadateľ dostane len základné informácie o jeho možnostiach, podstatne hodnotnejšou voľbou je schválenie žiadosti o hypotéku bez špecifikovanej nehnuteľnosti. Tento typ produktu sa vyznačuje tým, že klient má k dispozícií oficiálne schválenú a podpísanú úverovú zmluvu, ku ktorej potom už stačí len doložiť dokumenty k nehnuteľnosti, ktorú zakladá. Základnými parametrami „hypotéky naopak“ sú:

  • maximálne LTV – v prípade tohto produktu je to 80%, tzn. že v úverovej zmluve je aj presne vyčíslená minimálna hodnota zabezpečenia vzhľadom k výške schváleného úveru, ktorú musí žiadateľ v čase špecifikácie nehnuteľnosti doložiť
  • účel hypotéky – hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť môže byť schválená výlučne na účel kúpa nehnuteľnosti resp. v jednej z bánk aj na výstavbu domu
  • poplatok za spracovanie úveru – hypotéku „naopak“ využívajú u nás hlavne dve banky, pričom jedna z nich má spracovateľský poplatok 250 eur splatný pri podpise úverovej zmluvy a druhá v prípade nešpecifikovania nehnuteľnosti v lehote inkasuje od klientov zase poplatok za nečerpanie vo výške 500 eur.
  • lehota na špecifikáciu nehnuteľnosti – v jednej z bánk je to 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy, v druhej banke až 12 mesiacov.

Postup vybavenia predschváleného úveru

Riešenie hypotéky „naopak“ je jednoduché. V prvom kroku je potrebné podať žiadosť o hypotéku, ktorá je následne schválená podľa požadovaných parametrov a podmienok banky. K žiadosti postačuje občiansky preukaz pre žiadateľov s príjmom zo zamestnania, ak o takúto hypotéku žiada napr. podnikateľ, je potrebné doložiť daňové priznanie, potvrdenie o podaní daňového priznania a zaplatení dane a výpisy z účtu s príjmami. Do 30 dní od jej schválenia je potrebné podpísať úverovú zmluvu. Od tohto momentu klientovi plynie doba na nájdenie vhodnej nehnuteľnosti. Keď si klient nájde dom alebo byt, ktorý chce kúpiť, prípadne splní podmienky na výstavbu domu, doloží do banky potrebné podklady, predovšetkým znalecký posudok a kúpnu zmluvu, v prípade výstavby stavebné povolenie, projekt a súvisiace dokumenty. Banka posúdi už len vhodnosť zakladanej nehnuteľnosti, vypracuje dodatok a hypotéku je možné načerpať.

Zhrnutie

Ak plánujete nové bývanie a chcete mať istotu, že hypotéku skutočne dostanete, existuje viac možností, ako ju získať. Na jednej strane môžete požiadať v niektorých bankách o predbežné posúdenie vašej bonity, čo vám ale nedáva reálnu garanciu jej schválenia, alebo rovno môžete požiadať o hypotéku „naopak“, po schválení ktorej budete mať istotu, že ak si v lehote určenej bankou nájdete byt alebo dom, ktorý sa vám páči, schválených 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti naozaj od banky získate. Ďalšou výhodou tohto typu hypotéky je aj to, že v čase špecifikácie nehnuteľnosti a následného čerpania banka opätovne nebude skúmať vašu bonitu, čo by mohlo byť problémom napríklad v prípade výrazného poklesu príjmov alebo aktuálnej zmeny zamestnania.

a naše odporúčania

Snáď každý klient, s ktorým pracujeme, potrebuje mať pocit istoty, že ak sa rozhodne pre kúpu bytu alebo domu, banka mu hypotéku aj schváli. Naše banky našťastie dávajú žiadateľom hneď niekoľko možností, ako túto istotu získať. Ak chcete vedieť, ako ste na tom práve vy, pretože máte hlavu plnú plánov, neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov. Poznajú spôsoby, ako vám spomínanú istotu poskytnúť, aby ste mohli vaše sny o novom bývaní zrealizovať čo najvýhodnejšie a najjednoduchšie. Stačí dohodnúť si stretnutie s hypotekárnym špecialistom z vášho regiónu a využiť ponuku našich bezplatných služieb.