fbpx

Poistenie nehnuteľnosti vs poistenie domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti je produkt, ktorý má viac funkcií. Prvoradou z nich je ale vždy finančné zabezpečenie domu alebo bytu, prípadne iného priestoru v prípadoch škody. Škodou na účely poistenia je poistná udalosť, ktorá je upravená priamo v poistnej zmluve alebo poistných podmienkach. Aj keď jednotlivé poisťovne majú svoje produkty rôzne, vo svojej podstate sú jednotlivé typy poistenia nehnuteľnosti rovnaké, odlišujú sa pomenovaním rizík, ich rozsahom, poistným krytím prípadne kombináciami detailov.

Príklady rizík pri poistení nehnuteľnosti

Najčastejšími rizikami, ktoré sú z poistenia nehnuteľnosti kryté, sú živelné pohromy resp. škody spôsobené živlami– požiar, úder blesku, pád lietadla, únik dymu, povodeň a záplava, víchrica, zosuv pôdy, pád predmetov, voda z vodovodných zariadení, výbuch sopky, zemetrasenie atď. Ďalšími sú napríklad vandalizmus, odcudzenie, rozbitie skla, krádež stavebného materiálu pri rozostavanej nehnuteľnosti či škody na elektromotoroch alebo veľmi dôležitá zodpovednosť za škodu.

Ako zvoliť najvýhodnejšie poistenie k hypotéke?

  • Budete schopní splácať hypotéku za každých okolností?
  • Čo zahŕňa základné poistenie?  
  • Oplatí sa poistiť si riziká?
Pozrite si checklist zdarma

Funkcia poistenia nehnuteľnosti k hypotéke

Pri našej práci sa najčastejšie stretávame s poistením nehnuteľnosti ako doplnkovou formou zabezpečenia hypotéky. Každá nehnuteľnosť, ktorú klient v prospech banky k hypotéke zakladá, musí byť poistená a to buď aspoň do výšky hypotéky alebo na celú hodnotu nehnuteľnosti, ktorú akceptovala banka; minimálna suma sa môže v bankách líšiť.

Poistenie nehnuteľnosti a podmienky banky

Nehnuteľnosť musí byť poistená aspoň na riziko škody spôsobenej živlom, čiže pre prípady víchrice, požiaru, atmosférických zrážok apod., poistné plnenie zároveň musí byť vinkulované v prospech banky. Znamená to, že v prípade poistnej udalosti, čiže škody, ktorú by preplácala poisťovňa, bude vyplácaná suma zaslaná rovno do banky na vyplatenie časti alebo celého zostatku úveru. V niektorých bankách pri menších škodách je umožnené zaslať poistné plnenie priamo klientovi. Výnimkou, kedy banka nevyžaduje poistenie nehnuteľnosti, je zabezpečenie hypotéky pozemkom.

Rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti

Kým banky povinne vyžadujú od klientov k hypotéke poistenie nehnuteľnosti, čo kryje založenú nehnuteľnosť hlavne pri rozsiahlych škodách, my našim klientom vždy k poisteniu nehnuteľnosti odporúčame aj poistenie domácnosti a ak jeho súčasťou nie je aj poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti, takmer nutnosťou je mať poistené aj toto riziko. Aký je ale medzi nimi rozdiel?

  • Poistenie nehnuteľnosti – sa vzťahuje na nehnuteľnosť ako takú, čiže dom alebo byt a jeho pevné súčasti, ktorými sú konštrukčné prvky, múry, podlahy, elektroinštalácie, vodovodné potrubia, prívody plynu apod. Okrem domu alebo bytu je súčasťou tohto poistenia aj poistenie záhrady, garáže, bazénu, ale aj malých mechanizmov či stavebného materiálu v čase výstavby domu.
  • Poistenie domácnosti – kryje také škody, ktoré môžu vzniknúť v nehnuteľnosti na zariadení, elektromotoroch, elektronike, čiže na hnuteľných veciach, ktoré sa v poistenej nehnuteľnosti nachádzajú a slúžia na jej prevádzku. Mnohé poisťovne dnes už týmto poistením kryjú aj cennosti alebo zdravie či život domácich zvierať.

Najčastejšie poistné udalosti

Kým na jednej strane poistenie nehnuteľnosti k hypotéke vyžadujú všetky banky, na druhej strane sú reálne dôvody, prečo toto poistenie mať bez ohľadu na podmienky bánk. Skúsenosti našich klientov sú živým dôkazom toho, že nehody a komplikácie sa v živote stávajú, preto každému odporúčame poistiť si nehnuteľnosť nie preto, že „sa to musí“, ale preto, aby tie najčastejšie riziká naozaj pokryté mali. Prečo podľa nás nestačí mať poistenú len nehnuteľnosť, ktorú vyžadujú k hypotéke banky?

– Poistenie domácnosti – dôležitá súčasť poistenia nehnuteľnosti

Kým poistenie nehnuteľnosti, čiže poistenie budovy a jej pevných prvkov pokrýva len škody spôsobené existenciu samotnej nehnuteľnosti, väčšinou to pri reálnych škodách, ktoré sa v živote stávajú, nepostačuje. V drvivej väčšine prípadov dochádza k takých poistným udalostiam, ktoré vyžadujú práve poistenie domácnosti, či už zariadenia, elektroniky a podobne. Ako príklad môžeme uviesť prípad klienta, ktorý mal nehodu na potrubí v stupačkách bytového domu. Keď prišli túto poruchu opraviť, museli mu rozbiť stenu vo WC, aby mali k chybnému potrubiu opravári prístup. Keďže tento klient nemal poistenie domácnosti, poisťovňa mu škodu nepreplatila a nápravu musel financovať z vlastných peňazí.

– Poistenie zodpovednosti ako nutný doplnok k poisteniu nehnuteľnosti

Veľmi dôležitou súčasťou poistenia nehnuteľnosti je aj poistenie zodpovednosti. Kým niektoré poisťovne ho majú ako súčasť poistenia nehnuteľnosti, v iných je potrebné toto riziko dopoisťovať samostatne. Poistenie zodpovednosti kryje také škody, ktoré vznikajú z titulu vlastníctva alebo držby nehnuteľnosti. Ak napríklad dôjde k vytopeniu susedov následkom poruchy vodovodného potrubia na strane vlastníka nehnuteľnosti, práve poistenie zodpovednosti pokryje škody spôsobené iným poškodeným, väčšinou susedom.

Poistenie bytu a poistenie domu – rozdiely

Ako hypotekárni špecialisti sa orientujeme hlavne na poistenie nehnuteľností na bývanie, ktoré klienti požadujú k hypotékam. Tu by sme radi podotkli, že potreby poistenia niektorých rizík pri rodinnom doma a byte sa odlišujú, pretože každý typ nehnuteľnosti má svoje špecifiká. Preto aj pri uzatváraní poistných zmlúv je dôležité tieto rozdiely zohľadňovať. Na iné poistné riziká je nutné sa orientovať pri poistení domov, na iné pri bytoch. Pri poistení domov napríklad odporúčame vyššie poistné sumy pri poistení domácnosti, pri bytoch je veľmi dôležité dbať na poistenie zodpovednosti.

Zhrnutie

Poistenie nehnuteľnosti ako povinná súčasť hypotéky je len malou časťou toho, ako môžete svoje bývanie zabezpečiť proti finančným stratám a nákladom navyše v prípade poistných udalostí. Často je práve poistenie domácnosti spolu s poistením zodpovednosti reálnym zabezpečením vášho bývania. Vieme, že tieto pripoistenia nie sú lacné, ale oplatí sa priplatiť si za pokrytie rizík pár desiatok eur ročne ako v prípade škody siahať na úspory alebo ešte horšie, žiadať o ďalší úver. Pretože taká výmena vytopenej podlahy vás môže stáť aj tisíce eur.

a naše odporúčania

Ak riešite hypotéku a chcete mať istotu, že vaša nehnuteľnosť bude kvalitne poistená, dajte si poradiť od našich odborníkov. Špecialisti nášho oddelenia finančných služieb vám ochotne poradia, ako sa vyhnúť neočakávaným nákladom v prípade havarijného stavu, krádeže, vandalizmu alebo ešte horšie, škodám následkom pôsobenia živlov, akými sú voda, oheň či vietor. A ešte jedna rada: pre istotu si skontrolujte, či máte nehnuteľnosť postenú dostatočne. Ak nie ste si istí, obráťte sa na našich špecialistov, ktorí za niekoľko desiatok minút budú vedieť posúdiť, či je vaša poistka bytu alebo domu postačujúca. Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi a neriskujte zbytočné straty.