fbpx

Poistenie nehnuteľnosti: čo so starými zmluvami?

Hlavne pri refinancovaných hypotékach sa veľmi často stretávame so starými poistnými zmluvami na poistenie nehnuteľnosti. Klient síce má uzatvorenú poistnú zmluvu, ktorá by mu postačovala k čerpaniu novej hypotéky, pretože má dostatočnú poistnú sumu vzhľadom k výške úveru, ale väčšinou je takéto poistenie nedostatočné. Pretože neraz ak dôjde k poistnej udalosti, klient je sklamaný a prekvapený, že mu poisťovňa nechce nič preplatiť resp. mu prepláca nízku sumu. Je to práve preto, že klienti majú staré poistné zmluvy.

Pravidelná kontrola poistných zmlúv pri splácaní hypotéky

Odporúčame, aby si klienti prešli so svojim finančným poradcom zmluvu na poistenie nehnuteľnosti aspoň každých 3-5 rokov. Dôvodov je viacero:

1, Na starej zmluve môže byť nedostatočná poistná suma. Táto situácia nastáva vtedy, ak si klient uzatvoril poistnú zmluvu na určitú sumu, ale nemá nastavenú indexáciu. Indexácia poistenia je zvyšovanie poistných súm kopírujúcich infláciu a čiastočne aj rast cien nehnuteľností. Keďže sa zvyšujú poistné sumy, zvyšuje sa aj poistné, ktoré klient platí. Mnohí klienti si indexáciu práve kvôli zvyšujúcemu poistnému nechcú na zmluve nastaviť a robia zásadnú chybu. Je dôležité vedieť, že práve vďaka správne zvolenej poistnej sume na začiatku platnosti zmluvy a nastavení indexácie sa klient nedostane do podpoistenia.

Príklad: Klient kupoval na hypotéku byt pred 10 rokmi za 100.000 eur, kedy si byt na spomínanú sumu aj poistil. Dnes ešte stále hypotéku spláca, ale hodnota toho istého bytu je dnes už napríklad 180.000 eur. Ak na poistnej zmluve nemá dojednanú indexáciu, stále platí rovnakú sumu na byt s poistnou sumou 100.000 eur a ak by v ňom došlo k vážnej poistnej udalosti, poisťovňa by mu vyplatila poistné plnenie z pôvodných 100.000 eur. Ak na poistke má indexáciu, za minimálne zvyšované poistné jeho poistná suma stúpa primerane s vzostupom cien nehnuteľností na trhu. Takže ak by došlo k poistnej udalosti, poisťovňa by mu vyplatila poistné plnenie z poistnej sumy približujúcej sa súčasnej trhovej hodnote bytu.

2, Poisťovne pravidelne vylepšujú svoje produkty, preto je potrebné si zmluvy pravidelne kontrolovať a prehodnocovať. Takmer pravidlom sa stáva, že poisťovne majú v nových poistných zmluvách nastavené také riziká, rôzne výhody a benefity, ktoré klienti v starých zmluvách nemajú. A neraz aj za výhodnejšie ceny.

3, Veľmi často sa stáva, že klienti svoje nehnuteľnosti rekonštruujú a tým tiež zvyšujú hodnotu svojej nehnuteľnosti. Tu nastáva opäť častý problém s podpoistením, keďže klienti si na v čase uzatvorenia zmluvy síce zvolili postačujúcu poistnú sumu, ale vďaka rekonštrukcii je jej suma neraz oveľa vyššia a opäť dochádza k podpoisteniu, čo pre klientov nie je výhodný stav.

4, Podobne je to aj pri poistení domácnosti, kedy sa mení hodnota hnuteľných vecí, pričom väčšinou je ich hodnota časom vyššia. Vlastníci bytov a domov stále kupujú napr. nové spotrebiče, elektroniku prípadne iné technické vybavenie nehnuteľnosti či zariadenie a celková hodnota hnuteľných vecí tým pádom tiež stúpa. Na pôvodnej poistnej zmluve ale poistná suma ostáva stále rovnaká. Pri poistnej udalosti tak klienti nemajú preplatené všetky škody, ktoré by reálne chcel mať poistené.

Čo ak sa stane niečo, čo vám znemožní splácať splátku hypotéky? Ste na to pripravení?

  • Ako zvoliť najvýhodnejšie poistenie k hypotéke?
  • Prečo sa oplatí poistiť si riziká a ktoré sú tie najvýhodnejšie pre vás?
  • Oplatí sa poistenie so sporením?

K najdôležitejším súčastiam hypotéky by malo patriť aj zabezpečenie jej splácania. Prečítajte si, čo by ste mali vedieť o poistení hypotéky a čo zahŕňa základné poistenie. Ukážeme vám otázky, ktoré vám pomôžu zistiť, či budete schopní splácať hypotéku za každých okolností.

Pozrite si checklist zdarma

Zmeny na poistení nehnuteľnosti vo vzťahu k hypotéke

Ak sa klient rozhodne, že by rád zmenil poistenie nehnuteľnosti, pretože to súčasný stav vyžaduje, je to dobré rozhodnutie. Je ale veľmi dôležité dať pozor na to, či je taká zmluva vinkulovaná v prospech banky ako dodatočný zabezpečovací prostriedok k hypotéke. Pri zmene poistnej zmluvy, ktorá je vinkulovaná, si môže banka vypýtať poplatok za zmenu vinkulácie, ktorá je pri novej poistke potrebná. Preto by sme mali najskôr zistiť, či zmenu poistenia nehnuteľnosti, ktorú klient požaduje, je možné urobiť len zmenou na existujúcej zmluve alebo je potrebné urobiť novú poistnú zmluvu. Klient by o tom mal samozrejme byť informovaný, pretože niektoré banky si za takú zmenu účtujú aj 100 eur. 

Zhrnutie

Aktuálne dianie vo svete vyžaduje reakcie poisťovní a neustále zmeny v nastaveniach poistných produktov. Na jednej strane poisťovne musia reagovať na vývoj v oblasti medicíny a zdravia obyvateľov jednotlivých regiónov, iné zmeny v produktoch vyžadujú napríklad aj klimatické zmeny alebo technický pokrok, ktorý má vplyv na konštrukčné i technické vybavenie nehnuteľností. Preto je dobré vždy sledovať, ako sa poistné produkty vrátané poistenia nehnuteľností vyvíjajú. Ak pred 15 rokmi poisťovne ponúkali určité krytia poistenia bytov alebo domov, dnes sú celkom inak prepracované a vedia pokryť aj také riziká, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nebolo možné vôbec poistiť.

a naše odporúčania

Z vlastných skúseností vieme, že staré poistky nehnuteľností alebo domácnosti sú pre mnohých klientov už nevyhovujúce. Preto odporúčame našim klientom priebežne svoje poistné zmluvy kontrolovať a prispôsobovať ich aktuálnemu stavu a súčasnej hodnote ich nehnuteľnosti. Prioritou by nemalo byť poistenie svojho bývania kvôli splácaniu hypotéky, ale prvoradým by malo byť skutočné zabezpečenie voči škodám, ktorých náprava by vás mohla stáť nemalé peniaze. Naši odborníci, ktorí sa venujú poisteniu, vám radi ukážu prípadné nedokonalosti na vašich poistných zmluvách a ak to bude potrebné, pomôžu vám s úpravami vašich poistiek. Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami v oblasti poistenia a žiadna poistná udalosť vás neprekvapí nepripravených.