fbpx

Podmienky poskytovania úverov pre podnikateľov

Práve uplynul rok, čo sa naše životy následkom obmedzení pre pandémiu koronavírusu zmenili, v niektorých ohľadoch od samých základov. Pracovníci mnohých sektorov, či už gastronómie, cestovného ruchu, welness či športových zariadení, prišli o prácu, podnikatelia o svoje živobytie. Tí, ktorí mali šťastie a odvahu, svoje pôsobenie prehodnotili a našli si alternatívne zdroje príjmov. Nie každý ale mal tú možnosť a mnohým rodinám sa tak zmenili životy a zhoršili finančné podmienky takpovediac zo dňa na deň.

Zhoršená situácia niektorých subjektov sa prejavila aj na realitnom a hypotekárnom trhu, hlavne banky museli na zhoršené možnosti príjmov vybraných skupín žiadateľov reagovať úpravou podmienok poskytovania úverov. Jednou z najviac dotknutých typov žiadateľov a ich možnosti získať hypotéku sa tak stali podnikatelia.

Ako banky posudzujú jednotlivé typy podnikateľov

Kým pred „koronou“ banky poskytovali podnikateľom úvery na základe dlho uplatňovaných pravidiel, v rámci nástupu koronakrízy a s ňou súvisiacimi zmenami na trhu práce museli tieto pravidlá radikálne prehodnotiť. Najdôležitejšie parametre, ktoré boli u podnikateľov posudzované, boli čistý zisk z podnikania, obraty, sektor podnikania a v neposlednom rade aj forma podnikania. Už rok si ale uvedomujeme, že musíme zmeny v bankách sledovať ešte starostlivejšie, pretože kým hneď v marci 2020 mnohé z nich dali podnikateľom úplnú stopku, iné tiež poriadne pritvrdili. Neskôr síce začali podmienky uvoľňovať, ale stále nie je situácia v oblasti poskytovania hypoték a iných úverov podnikateľským subjektom taká bezproblémová, ako bola za starých „predkoronových“ čias. Aké šance na získanie úveru majú v bankách jednotlivé typy podnikateľských subjektov?

  • Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) – pred „koronou“ boli príjmy živnostníkov vzhľadom k optimalizácií príjmov a výdavkov posudzované hlavne na základe obratov. Niektoré banky poskytovali SZČO úvery len na základe modelu základ dane – daň/12, väčšina bánk ale bola schopná schváliť hypotéku aj na základe obratov živnostníkov, a to do výšky 50 až 60% z ich ročných obratov. Keď prišli obmedzenia, mnohé banky úplne zastavili poskytovanie úverov živnostníkom, iné zase znížili akceptovateľné % z ročných obratov. V niektorých bankách nateraz platia „kovidové“ obmedzenia vo forme zníženého maximálneho poskytnutého LTV prípadne výkon činnosti nesmie spadať do rizikových segmentov (cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia, služby atď.)
  • Spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) – štandardne banky akceptovali príjmy vo forme vyplatených podielov na zisku, mnohé tiež ale vedeli akceptovať obraty s.r.o. Ak spoločnosť vlastnilo viac spoločníkov, zisky museli byť delené na každého z nich, pokiaľ banky vychádzali z obratov, väčšinou bolo podmienkou, že s.r.o. musela byť jednoosobová, príp. ju mohli vlastniť manželia, ktorí zároveň do hypotéky aj vstupovali. Aj pre týchto žiadateľov niektoré banky úplne pozastavili poskytovanie úverov, niektoré posudzujú príjmy takýchto spoločností individuálne, hlavne s ohľadom na predmet podnikania s.r.o.
  • Členovia komôr – títo žiadatelia o hypotéku patrili vždy k tým najzvýhodnenejším, pretože je u nich predpoklad dostatočne vysokých a stabilných príjmov. Jedná sa o členov vybraných profesných komôr, ku ktorým patria komory advokátov, sudcov, lekárov, zubárov, daňových poradcov, znalcov apod. Nie všetky banky členov komôr zvýhodňujú, ale niektoré im vedia akceptovať vyššie % z obratov podľa daňového priznania. Základnou podmienkou ale musí byť existencia členstva vo vybranej komore.
  • Ostatné segmenty – príjmy hercov, športovcov, opatrovateliek, prenájmy – tieto skupiny žiadateľov patria k najviac rizikovým. Vzhľadom k tomu, že sa na mnohých úrovniach život výrazne „spomalil“, niektoré profesie sú v bankách takmer neakceptovateľné. Herci, umelci, profesionálni športovci sa momentálne stali pre banky rizikovými, takisto aj opatrovateľky v Rakúsku. Mnohé banky znížili % z príjmov z prenájmu, ktoré sú ochotné akceptovať, pretože trh s prenájmami nehnuteľností sa za posledný rok výrazne zhoršil.

Poskytovanie hypoték a iných typov úverov pre podnikateľov

Podnikatelia pracujúci v oblasti služieb, welness, taxikári, kaderníčky, kozmetičky, ale aj už spomínaní pracovníci z oblasti gastro či cestovného ruchu, sa stali v súčasnosti dosť rizikovými klientmi. Preto majú problém získať nie len hypotéku, ale aj iné typy úverov. Musíme ale podotknúť, že sa to nevzťahuje na všetkých. Aj napriek tomu, že je situácia komplikovaná, mnohí sa vynašli a začali sa venovať alternatívnym predmetom podnikania. Každý podnikateľ, ktorý dokáže aj naďalej fungovať a zarábať, preukázať aj v súčasnosti stabilné príjmy, má možnosť získať úver. Nie len hypotéku, ale aj spotrebný úver, leasing, stavebný úver apod.

Podnikateľské úvery

Banky celkovo sprísnili poskytovanie akýchkoľvek typov úverov pre podnikateľov, nie len úverov na bývanie alebo na iné súkromné účely. Schvaľovanie a posudzovanie úverov určených na podnikateľské účely síce prebieha iným spôsobom, ale aj pri týchto typoch úverov sú banky obozretnejšie a opatrnejšie. Na jednej strane pri schvaľovaní úverov určených na podnikanie postupujú individuálne, na druhej strane niektoré z nich vytvorili pre podnikateľské subjekty špeciálne úverové produkty slúžiace na pomoc pri zvládaní ekonomických následkov „koronakrízy“. Na udržanie podnikania a pracovných miest sa mnohé banky stali napr. súčasťou projektu SIH Antikorona záruka I. a II., prostredníctvom ktorej môžu firmy získať zvýhodnené úvery.

Realita poskytovania úverov pre firmy v súčasnosti

Vieme, že financovanie potrieb podnikateľov je v súčasnosti náročnejšie ako v minulosti. Občas sa nám stáva, že aj napriek tomu, že banky vo svojich podmienkach majú možnosť financovania daných klientov, ale po zhodnotení rizík nakoniec úver neschvália. Musíme byť preto opatrní a predvídaví. Aj keď mnoho bánk momentálne vôbec nechce poskytovať hypotéky alebo iné úvery podnikateľom, neznamená to, že nemáme možnosť svojim klientom pomôcť s financovaním ich potrieb. Niekedy musíme požadovať aj neštandardné dokumenty, pretože už vopred chceme vedieť, ako nakombinovať a nájsť tie najlepšie riešenia. Už vopred s bankami riešime možnosti podnikateľov, aby sme nestrácali čas žiadnej zo zúčastnených strán.

Zhrnutie

Našťastie už väčšinou na začiatku vieme približne odhadnúť, ako navrhnúť najlepšie riešenie úveru aj podnikateľom. Tak smerujeme aj našu komunikáciu s vami, podnikateľmi, lebo aj v dnešnej, o niečo náročnejšej dobe, stále máme pre vás možnosti riešení, ako získať vhodné spôsoby financovania či už vášho bývania alebo iných potrieb z banky. Nepatríme k tým, ktorí sa vzdávajú a ak vieme čo len o jednej možnosti ako vám pomôcť získať úver, urobíme všetko pre to, aby sme boli vašou oporou.

a naše odporúčania

Po prvotnom šoku z obmedzení bánk týkajúcich sa hlavne poskytovania hypoték či iných úverov podnikateľom, našťastie banky svoje rozhodnutia prehodnotili a stanovili presnejšie pravidlá, za akých okolností vám, živnostníkom alebo majiteľom firiem, vyjsť v ústrety. Vedia aj v bankách, že život aj napriek ťažším chvíľam musí pokračovať ďalej. Našťastie, pokračujeme aj my, vaši hypotekárni špecialisti, pretože vieme, že dnes nás potrebujete možno ešte viac ako kedykoľvek v minulosti. Naši odborníci sú tu aj pre vás, aby vám pomohli s riešením financovania vašich potrieb nie len na účely bývania, ale majú možnosť pomôcť vám aj so získaním úveru na zlepšenie vašej aktuálnej situácie alebo ďalší rozvoj vášho podnikania. Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami a presvedčte sa o našich kvalitách.