fbpx

Odpoveď na častú otázku: Ktorá banka je na hypotéky najlepšia?

Na našom hypotekárnom trhu je veľké množstvo bánk, kde môžete o vašu novú hypotéku požiadať. Často sa ma priatelia, známi alebo klienti pýtajú, ktorá banka je práve teraz najlepšia. Prípadne ktorá banka má najvýhodnejšie podmienky.

e-book zdarma: Ako čo najlepšie zvládnuť hypotéku

 • Čo si premyslieť ešte predtým, než požiadate o hypotéku?
 • Ako o ňu požiadať a ako si postrážiť, aby boli podmienky banky výhodné?
 • Pri riešení hypotéky môžete naraziť na úskalia a neočakávané situácie. Ukážeme vám, ako ich jednoducho prekonáte.
 • Máme pre vás 7 tipov priamo od hypotekárneho centra

Venujte hypotéke dostatok času ešte pred podaním žiadosti do banky. Položte si dôležité otázky - vďaka e-booku si na ne dokážete odpovedať.

Pozrite si e-book zdarma

Vždy im ale musím dať len jednu odpoveď: neviem. Neviem nikomu povedať, ktorá banka je najlepšia. Ale viem povedať, ktorá banka je najlepšia práve pre toho – ktorého klienta. A aj to až vtedy, keď sa od neho dozviem čo najviac informácií. Počnúc vekom, vzdelaním, rodinným stavom a informáciami o jeho príjmoch a výdavkoch končiac. Samozrejme musím poznať aj jeho  zámery, požiadavky a plány, na ktoré hypotéku potrebuje a čo potrebuje z hypotéky financovať.

Chcete teda aj vy odpoveď  na to, ktorá banka je najlepšia? Okrem rozdielnych úrokových sadzieb sa dnes banky odlišujú hlavne podmienkami poskytovania hypoték, ktoré sa tiež veľmi menia v priebehu času.

Faktory ovplyvňujúce výhodnosť hypotéky

 • Niektoré banky majú rovnaké úrokové sadzby pre všetkých klientov bez rozdielu bonity. Iné zase každému žiadateľovi priradia tzv. rating, ktorý ovplyvní nielen výšku úroku, ale aj maximálnej výšky úveru k hodnote zabezpečenia. Aj napriek tomu, že štandardom sú dnes hypotéky s maximálnym LTV 80%, banka môže rozhodnúť, že klientovi s horším ratingom poskytne najviac 70% LTV, naopak, klienti s vyšším ratingom môžu požiadať aj o úver s financovaním do 90% LTV.
 • Banky sa líšia aj spôsobom dokladovania príjmov. V niektorých stačí do žiadosti zadať výšku príjmov, v iných musíte doložiť potvrdenie o príjme alebo výpisy z účtu.
 • Rozdiely nájdete aj v spôsobe dokladovania účelu úveru. Napríklad pri rekonštrukcii alebo výstavbe nehnuteľnosti v niektorých bankách musíte dokladovať faktúry a bločky, v iných vám postačí čestné prehlásenie alebo položkový rozpočet použitého materiálu a vykonaných prác.
 • Ak chcete žiadať o bezúčelovú hypotéku, aj tu sú v bankách rozdiely či už v maximálnej dobe splatnosti alebo v úrokových sadzbách. Pri refinančnej hypotéke s bezúčelovým navýšením sú tieto rozdiely ešte výraznejšie.
 • Správny výber banky ovplyvňuje aj jej poplatková politika. Výrazne sa rôznia poplatky za poskytnutie úveru, ako aj ich spôsob platenia pri samotnom čerpaní úveru. Veľké rozdiely sú aj v poplatkoch za vedenie účtu vo vami vybranej banke, možnosti jeho bezplatného vedenia alebo ďalšie poplatky súvisiace s hypotékou, napríklad pri rôznych zmenách súvisiacich s hypotékou.
 • V niektorých bankách dostanete rovnaký úrok pri hypotéke od 1% do 90% z hodnoty nehnuteľnosti, iné banky majú úrokové sadzby rôzne pri úvere do 50% LTV, potom napríklad do 70% z hodnoty nehnuteľnosti, atď.
 • Aby ste dostali najlepšiu možnú úrokovú sadzbu, niektoré banky od vás budú požadovať splnenie mnohých podmienok, inde vám dajú výhodný úrok bez akýchkoľvek podmienok navyše.
 • Ste podnikateľ? Aj na vás sa vzťahujú v každej banke iné podmienky.
 • Aj napriek tomu, že štandardom je splatnosť hypotéky do 65. roku veku žiadateľa, banky sa líšia aj v dobe splatnosti úveru. V niektorých je povinnosť splatiť hypotéku do 65. roku veku, v iných do 70. roku, máme ale banky, ktoré umožňujú klientom splatnosť aj do veku 72 resp. 75 rokov.
 • Mali ste v minulosti problémy so splácaním iných úverov? Máte negatívne záznamy v úverovom registri? Banky sa líšia aj v posudzovaní úverových registrov hlavne v dĺžke sledovaného obdobia.

Tieto a ešte množstvo ďalších faktorov ovplyvňujú odpoveď na otázku, ktorá banka je najlepšia. Pre každého z vás je to iná banka. Ale vždy máte možnosť vybrať si práve pre vás tú najlepšiu banku, kde získate najlacnejšiu a najvýhodnejšiu hypotéku zároveň. Naši hypotekárni špecialisti vám s tým radi pomôžu. Ich dlhoročné skúsenosti budú pre vás zárukou, že dostanete úver s tými najlepšími podmienkami. Naše služby sú pre vás vždy bezplatné, preto neváhajte a dohodnite si stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom.