fbpx

Je dnes vhodné začať sporiť v 2.pilieri?

2. pilier dôchodkového systému predstavuje formu starobného dôchodkového sporenia. Tento systém je kapitalizačný, tzn. že vklady, ktoré do neho sporiteľ platí, sú zhodnocované a výška dôchodku z tejto časti dôchodkového sporenia je závislá od výšky vkladov a ich zhodnotenia. Vklady sporiteľov do 2. piliera spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Do 2. piliera môžu vstúpiť tí, ktorí už boli niekedy účastníkmi 1. piliera dôchodkového sporenia a ešte nedovŕšili vek 35 rokov.

Čo je 1. pilier dôchodkového sporenia

Sporenie na dôchodok je jedným zo základných zabezpečení v rámci nášho systému starostlivosti o obyvateľstvo. Štandardným je sporenie formou odvodov do Sociálnej poisťovne, kam zamestnávateľ alebo podnikateľ posiela odvody vypočítané podľa vopred daného algoritmu podľa výšky svojich príjmov. Za zamestnancov tak robia zamestnávatelia, podnikatelia si zabezpečujú platby odvodov do Sociálnej poisťovne sami. Ak celá suma odvodov na starobné poistenie ostáva v Sociálnej poisťovni, jedná sa o 1. pilier dôchodkového sporenia. Keď občan odíde do dôchodku, bude mu vyplácaný dôchodok v zákonom stanovenej výške podľa príjmov, z ktorých odvádzal povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Čo je 2. pilier dôchodkového sporenia

Sporiteľmi v 2. pilieri sú tí občania, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s niektorou zo šiestich dôchodkových správcovských spoločností. Sporenie do týchto DSS funguje takým spôsobom, že časť ich odvodov plynúcich do Sociálnej poisťovne ide ďalej, práve do vybranej dôchodkovej spoločnosti. Prevody týchto súm pravidelne zabezpečuje Sociálna poisťovňa, ktorá má k dispozícií informácie o každom účastníkovi sporenia v 2. pilieri. Odvody do starobného poistenia sú jednotné pre všetkých poistencov, ide o 18% z vymeriavacieho základu, čo je napr. hrubý príjem zamestnanca. V roku 2020 ostáva v Sociálnej poisťovni 13% odvedenej sumy a zvyšných 5% odchádza do DSS. Od roku 2024 má isť do 2. piliera až 6%, pričom v Sociálnej poisťovni ostane z odvedenej sumy 12%.

Výhody 2. piliera

2. pilier ako sporenie do dôchodku, má niekoľko výhod. Okrem toho, že vstup do neho je dobrovoľný, sporiteľ si v ňom môže nasporiť na vyšší dôchodok, ako ten, ktorý dostane zo Sociálnej poisťovne, čiže z 1. piliera. Účastníci 2. piliera budú dostávať po dovŕšení dôchodkového veku alebo do odchodu do predčasného dôchodku dôchodok v dvoch zložkách. Jeden bude z 1. piliera, ponížený o sporenie do 2. piliera, druhý bude vyplácaný z DSS a pre tých, ktorí vstúpia do 2. piliera a budú sporiť dostatočne dlho, sa môže jednať o nezanedbateľnú sumu dôchodku. Jeho výška ale bude závisieť od doby sporenia, výšky vkladov a spôsobu jeho zhodnotenia. Ďalšou výhodou tohto typu sporenia je aj jeho dedičnosť vo fáze výplaty dôchodku, ale aj možnosť mimoriadnych vkladov.

Ako si v 2. pilieri na dôchodok nasporiť čo najviac

Mnoho sporiteľov má svoje úspory v 2. pilieri umiestnené v dlhopisových fondoch, ktoré sú menej výnosné, preto je vhodné sa aj o tento typ svojich úspor starať ako o iný typ investícií. Väčšina dôchodkových správcovských spoločností svojim sporiteľom ponúka investovanie nasporených peňazí do dlhopisových alebo akciových fondov, niektoré ale ponúkajú aj indexové či zmiešané fondy. Ak ste mladí, oplatí sa vám v 2. pilieri investovať do akciových fondov, pretože v nich môžete za svoj život až do dôchodku získať oveľa vyššie sumy ako keď ich necháte v síce stabilných a bezpečných, ale málo zhodnocujúcich sa dlhopisových fondoch.

Nevýhody 2. piliera

2. pilier nemá veľa nevýhod, ale ak niektoré z nich máme spomenúť, je to napríklad skutočnosť, že ak už raz do neho vkročíte, nie je možné z neho vystúpiť. Ďalšou nevýhodou je častá zmena legislatívy súvisiacej s jeho nastavením a fungovaním, čoho následkom je napríklad to, že v istom momente sa všetky vklady sporiteľov ocitli v dlhopisových fondoch, pričom ich nikto neupozornil, že výnosy z nich sú minimálne.

Ako vstúpiť do sporenia v 2. pilieri?

Do dôchodkového sporenia v 2. pilieri môžete vstúpiť, ako som už spomenula, ak ste ešte nedovŕšili vek 35 rokov a boli ste už aspoň raz dôchodkovo poistení v 1. pilieri, čiže formou klasických odvodov do Sociálnej poisťovne. Stačí si vybrať tú najvhodnejšiu dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) a uzatvoriť s ňou zmluvu. O viac sa starať nemusíte, pretože pomerné zákonom stanovené % bude z vašich odvodov za vás do DSS platiť Sociálna poisťovňa. Myslite na svoju budúcnosť už v mladom veku, raz si za to poďakujete.

Zhrnutie

Často si mladí ľudia nechcú pripustiť, že raz aj oni zostarnú a peniaze na plnohodnotný život budú potrebovať aj v dôchodkovom veku. Je ale veľmi dobré pozerať sa na život realisticky a robiť rozhodnutia, ktoré často veľa nestoja, ale o niekoľko desiatok rokov budeme sami sebe za ne vďační. Čím skôr si na dôchodok začnete sporiť, tým menej vás to bude stáť a tým viac môžete získať. A pokiaľ ide o rozhodnutie vstúpiť do 2. piliera, nebudete musieť siahať hlbšie do vlastného vrecka. Len časť tých peňazí, ktoré vám odchádzajú na starobné poistenie, sa presunie ďalej, do DSS, v ktorej si môžete svoje výnosy a tým pádom aj budúci dôchodok regulovať.

…a naše odporúčania

Ak máte záujem postarať sa zodpovedne o svoju budúcnosť, sme tu pre vás. Ochotne vám poradíme, ako na to a pomôžeme vybrať pre vás vhodnú DSS a najlepšie rozloženie vašich príspevkov. Nechceme sa len nečinne prizerať, radi budeme stáť pri vás a osobne dozrieme na to, aby ste boli zodpovedným tvorcom vášho života. Ak ešte nie ste účastníkom 2. piliera, pomôžeme vám doň vstúpiť a ak v ňom už ste, radi vám ukážeme, ako z neho získať čo najviac osohu. Obráťte sa na nás a uvidíte, že naše oddelenie finančných služieb tvoria skutoční odborníci.