fbpx

Hypotéka so splatnosťou 40 rokov

Doba splatnosti hypotéky je parametrom, od ktorého sa odvíja jej celková preplatenosť, čiže koľko dlžník na úvere zaplatí celkom spolu aj s úrokmi. Kým pri 30-ročnej splatnosti preplatí dlžník pri hypotéke vo výške 100.000 eur a úrokovej sadzbe 3,5% za celú dobu splatnosti okolo 61.600 eur, keby mal túto hypotéku na 20 rokov, predpokladaná preplatenosť by bola niečo vyše 31.000 eur. Kým by za 30 rokov preplatil dvakrát toľko ako za 20 rokov, splátku by mal vyššiu približne o štvrtinu. Doba splatnosti tak zároveň určuje aj to, akú maximálnu výšku hypotéky žiadateľ môže dostať vzhľadom k jeho príjmom a maximálnej možnej splátke. Nemôžeme ale zabúdať, že banky musia dodržať aj maximálnu dobu splatnosti s ohľadom vek žiadateľa. Žiadatelia nad 40 resp. 45 rokov už nedostanú hypotéku na celých 30 rokov.

Štandardná doba splatnosti hypotéky

Naše banky poskytujú hypotéky v drvivej väčšine maximálne na 30 rokov, čo v priemere vychádza do odchodu do dôchodku dlžníkov za predpokladu, že žiadatelia majú v čase jej čerpania od 30 do 35 rokov. Veľká väčšina žiadateľov aj chce splácať svoju hypotéku čo najdlhšie, pretože počítajú počas života aj s prechodným poklesom príjmov, napríklad z dôvodu narodenia detí, v dôsledku dlhšej choroby alebo straty či zmeny zamestnania. Aj napriek tomu, že kratšou splatnosťou hypotéky sa dá výrazne na úrokoch ušetriť, hlavne teraz po náraste úrokových sadzieb, žiadatelia volia väčšie istoty vo forme nižšej splátky. Radšej ak majú možnosť, uprednostňujú mimoriadne splátky, ktoré môžu cenu hypotéky výrazne znížiť.

Možnosti získania dlhšej splatnosti

Vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe sú ceny nehnuteľností vysoké a úrokové sadzby výrazne narástli, niektorým žiadateľom nevychádzajú potrebné sumy hypoték. Našťastie ale máme aj pre tých klientov alternatívne riešenie, pretože u nás máme pár bánk, ktoré vedia poskytnúť hypotéku so splatnosťou až 40 rokov. Aby klient mohol dostať vyššiu sumu hypotéky so svojim príjmom, môže byť riešením ešte dlhšia ako 30-ročná splatnosť. Napríklad ak klientovi vychádza z jeho príjmu maximálna možná splátka 600 eur, pri 30-ročnej splatnosti môže dnes dostať hypotéku vo výške 100.000 eur, pri 40-ročnej splatnosti by to bolo o cca 9% viac, čiže 109.000 eur.

Výhody a nevýhody dlhej splatnosti hypotéky

Výhodou 40-ročnej splatnosti hypotéky je minimálna splátka oproti kratším splatnostiam a je vhodná pre tých, ktorí potrebujú s ohľadom na svoje príjmy čo najvyššiu sumu úveru. Nevýhod až takto dlhej splatnosti hypoték je viac. Je to hlavne vysoké preplatenie: kým dlžník na úvere vo výške 100.000 eur pri sadzbe 4% za 30 rokov zaplatí len na úrokoch skoro 72.000 eur, za 40 rokov trvania hypotéky by preplatil skoro 92.000 eur. Ďalšou nevýhodou môže byť po čase problémové refinancovanie do inej banky, ktorá má maximálne 30-ročnú splatnosť. V čase refinancovania by splatnosť tejto hypotéky musela byť max. 30 rokov alebo príjem dlžníka už dostatočne veľký, aby mohol splácať aj vyššiu splátku s kratšou splatnosťou.

Slovenské banky a 40-ročná splatnosť úveru v praxi

Ako sme už spomenuli vyššie, počet bánk, ktoré vedia poskytnúť hypotéku až na 40 rokov, je u nás značne obmedzený. Len dve banky žiadateľom túto možnosť poskytujú. A dokonca len jedna z nich dobu splatnosti neobmedzuje účelom. Vie ju poskytnúť žiadateľom na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti, ale aj na účel refinancovania alebo konsolidácie úverov. Druhá banka, ktorá umožňuje takúto dlhú splatnosť, ju vie dať len žiadateľom, ktorí chcú refinancovať svoju hypotéku alebo zlúčiť viac úverov do jedného, aj to za vopred určených podmienok. Pre mnohých žiadateľov sú ale práve tieto dve banky neraz jedinou možnosťou, ako sa dostať  k potrebnej výške hypotéky.

Zhrnutie

Sme svedkami situácií, keď naši klienti nie sú financovateľní štandardným spôsobom, čiže hypotékou so splatnosťou 30 rokov. Vtedy pre nich hľadáme možnosti, ktorými sa môžu dostať k vyššej sume úveru, ktorý na kúpu novej nehnuteľnosti prípadne iný účel, potrebujú. V týchto prípadoch musíme siahať po riešeniach, ktoré nie sú vždy práve najlacnejšie, pre niektorých sú ale jedinou možnosťou, ako sa dostať k vlastnému bývaniu. A sme vtedy vďační, že vieme pomôcť aj týmto klientom. Vieme, že 40-ročná hypotéka nie je to „pravé orechové“, ale má aj svoje výhody a môže mnohým pomôcť.

a naše odporúčania

Možno práve vy ste v situácií, keď plánujete kúpu nehnuteľnosti, chcete stavať dom alebo zrekonštruovať svoje súčasné bývanie, ale vaše príjmy vám neumožňujú získať úver s 30-ročnou splatnosťou. Alebo potrebujete zlúčiť viac svojich úverov do jedného a dostať sa k čo najnižšej splátke hypotéky, lebo nízka splátka by sa vášmu rodinnému rozpočtu v súčasnosti veľmi hodila. Máme pre vás dobrú správu. Skúste to s nami a budeme spolu hľadať riešenia, ako splniť vaše plány o bývaní alebo získať do vášho rodinného rozpočtu peniaze, ktoré tak veľmi potrebujete na svoj život. Dohodnite si stretnutie s našimi hypotekárnymi špecialistami, urobia pre vás všetko v rámci možností bánk, našich partnerov.