fbpx

Hypotéka na rozostavaný dom

Výstavba rodinného domu je jedným z účelov, ktorý našim klientom naši hypotekárni špecialisti tiež dosť často pomáhajú riešiť. No a práve tento účel patrí so svojimi parametrami a líšiacimi sa podmienkami jednotlivých bánk k jedným z najzložitejších. Je tomu tak hlavne preto, že každý jeden úverový prípad je iný.

Kedy je hypotéka na dostavbu domu využívaná?

Naši klienti využívajú účel dostavby rodinného domu v tých prípadoch, keď už majú postavenú stavbu do takého štádia, kedy je už buď zapísaný na liste vlastníctva ako rozostavaná stavba alebo je to už tak možné urobiť. Často už majú nejakú hypotéku, ktorú potrebovali na začiatok výstavby alebo stavať začali s vlastných peňazí.

Základné podmienky získania hypotéky na dostavbu domu

O tom, ako jednotlivé banky žiadateľovi schvália hypotéku na dostavbu domu, rozhoduje niekoľko základných faktorov, ktoré rozhodnú o spôsobe čerpania a ďalších parametroch schválenej hypotéky:

  • zakladaná nehnuteľnosť – pri úvere na dostavbu možno založiť rozostavaný dom alebo kľudne aj inú nehnuteľnosť. Hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí byť ale dostatočná k požadovanej výške hypotéky a zároveň musí byť pre banku akceptovateľnou. Tzn. že ak bude klient zakladať rozostavaný dom, musí byť aj po kolaudácií zapísaný ako rodinný dom, v prípade zakladanej inej nehnuteľnosti sa musí jednať o byt alebo dom. Banky ako predmet zabezpečenia neakceptujú pozemky akéhokoľvek typu, rekreačné nehnuteľnosti alebo iné druhy objektov. V niektorých prípadoch je možné založiť aj rekreačnú nehnuteľnosť, ale v tomto prípade by bola splatnosť hypotéky spravidla najviac 8 rokov.
  • aktuálna rozostavanosť – má vplyv na spôsob čerpania hypotéky. Banky umožňujú klientom čerpať hypotéku na výstavbu/dostavbu domu zväčša vo výške určitého % z aktuálnej hodnoty stavby. Zároveň výšku a počet tranží môže ovplyvniť aj rozostavanosť domu v čase schvaľovania hypotéky. Rozostavanosť domu sa určuje percentami podľa rozsahu už vykonaných stavebných prác.
  • súčasná a budúca hodnota stavby – konečnú výšku hypotéky v bankách schvaľujú podľa budúcej hodnoty domu po jeho dokončení. Tento údaj je uvedený buď v znaleckom posudku, ktorý pri zakladaní rozostavaného domu žiadateľ musí v banke predložiť, alebo hodnotu domu po dokončení určí sama banka. Z tejto sumy sa potom určuje a schvaľuje výška hypotéky, pričom čerpania sú možné podľa aktuálnej hodnoty počas priebehu výstavby.
  • zápis rozostavanej stavby na LV – jedným zo základných podmienok schválenia hypotéky na dostavbu, ak klient zakladá túto stavbu, je zápis rozostavanej stavby na liste vlastníctva. V niektorých bankách je možné o takúto hypotéku požiadať len v prípade, ak je rozostavaná stavba už na LV zapísaná, iné vedia klientovi takúto hypotéku schváliť a umožňujú podať zápis rozostavanej stavby spolu so záložnými zmluvami k schválenej hypotéke. Jednoduchšia je situácia, ak klient zakladá pri takejto hypotéke inú, už skolaudovanú nehnuteľnosť, kedy mnohé banky vedia uvoľniť čerpanie z hypotéky aj jednorazovo.
  • výška hypotéky – niekedy klienti potrebujú aj vyššiu sumu, akú môžu získať podľa budúcej hodnoty domu po dokončení. V takom prípade je nutné založiť aj ďalšiu nehnuteľnosť alebo počkať do momentu, kedy bude dom celkom dokončený aj s kompletnými úpravami, pretože často aj s ohľadom na stúpajúce ceny nehnuteľností po čase hodnota dokončeného domu je výrazne vyššia ako v čase jeho výstavby.

Máte financovanie výstavby domu dobre naplánované?

  • Čo všetko musíte vybaviť a ako by ste mali správne postupovať?
  • Ako ovplyvňuje hypotéku druh stavebnej konštrukcie?
  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka checklistu ich dokážete identifikovať. 

Odškrtnite si, čo všetko budete musieť vybaviť a ako by ste mali správne postupovať, keď sa rozhodnete pre výstavbu domu na hypotéku. Vďaka checklistu získate jasný prehľad.

Pozrite si checklist zdarma

Postup spracovania hypotéky na výstavbu domu a jej špecifiká

Príprava žiadosti a spracovanie hypotéky na dostavbu domu je obdobné ako pri iných účeloch hypotéky, táto má ale svoje špecifiká. Ideálne pri podaní žiadosti je mať už stavbu zapísanú ako rozostavanú na liste vlastníctva. Ak tomu tak nie je, niektoré banky umožňujú zápis rozostavanej stavby spolu so záložnými zmluvami k hypotéke. Ďalším špecifikom je, že v prípade založenia rozostavaného domu väčšinou uvoľňuje schválenú výšku úveru v častiach, tzv. tranžiach a to do určitého % aktuálnej hodnoty stavby, jednorazové čerpanie je možné len v niektorých prípadoch. Pri hypotéke na dostavbu je potrebné rozostavanú stavbu poistiť ako každú nehnuteľnosť, ktorá je zakladaná v prospech banky, len netreba zabudnúť po kolaudácií poistku dať prepracovať na poistenie už skolaudovanej nehnuteľnosti.

Zhrnutie

Hypotéka na dostavbu rodinného domu je v mnohom podobná ostatným typom hypoték, pretože žiadatelia dostanú napr. taký istý úrok, rovnakú dobu splatnosti a také isté poplatky ako pri iných účelových hypotékach. Predsa len je ale trochu odlišná a to práve z vyššie uvedených dôvodov. Preto sa práve pri tomto účele podmienky bánk odlišujú najviac. Kým takmer v každej banke sú rovnaké pravidlá pri kúpe nehnuteľnosti, refinancovaní alebo pri bezúčelovej hypotéke, pri účele výstavba resp. dostavba domu sú v každej banke podmienky schválenia, čerpania a akceptácie samotnej rozostavanej stavby rôzne.

a naše odporúčania

Preto ak ste začali stavať dom a potrebujete jeho dokončenie financovať z hypotéky, odporúčame oboznámiť sa s podmienkami jednotlivých bánk čo najlepšie. Nemusíte ale obchádzať pobočky jednej banky za druhou, stačí obrátiť sa na našich hypotekárnych špecialistov, u ktorých dostanete všetky informácie na jednom mieste. Okrem toho vám naši odborníci pomôžu aj so samotným vybavením hypotéky na dostavbu a zároveň vám zabezpečia všetky služby, ktoré s výhodnou hypotékou súvisia, napr. poistenie nehnuteľnosti. Dohodnite sa stretnutie s našimi skúsenými odborníkmi už dnes a presvedčte sa, že s našou pomocou nebude pre vás ani hypotéka na výstavbu domu tak náročná.

Autor: Viera Schleifová, vzdelávanie obch. siete