fbpx

Hypotéka a spoločné záväzky manželov, spoludlžníctvo, ručiteľstvo

Hypotéka alebo iný typ úveru je záväzok jedného alebo viacerých osôb. Dlžníkom na úvere môže byť jedna osoba, v prípade existencie manžela na hypotéke musia byť nerozdielne účastníkmi obaja manželia. Spotrebný úver bez založenia nehnuteľnosti za určitých okolností môže byť záväzkom aj jedného z manželov bez nutnosti vstupu druhého manžela do tohto vzťahu. Pri úverových vzťahoch rozlišujeme spoludlžníctvo a ručiteľstvo. Aký je medzi nimi rozdiel? Aké máte možnosti, ak nie ste dlžníkom úveru sám a čo môžete v rôznych situáciách robiť?

Hypotéka ako záväzok manželov

Ak ste vydatá alebo ženatý, do hypotéky zo zákona musíte vstúpiť obaja spolu s manželským partnerom. Je to kvôli BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), pretože ako manželia ste po uzavretí manželstva spoločnými vlastníkmi nadobudnutých vecí ako aj spoločne musíte zdieľať svoje záväzky. Stretávame sa s rôznymi požiadavkami klientov a jednou z nich je aj to, že o hypotéku chce požiadať a byť dlžníkom len jeden z manželov. Robia tak z rôznych osobných dôvodov, najčastejšie sa s touto požiadavkou stretávame u podnikateľov – živnostníkov, ktorí za živnosť ručia celým svojim majetkom.

e-book zdarma: Ako čo najlepšie zvládnuť hypotéku

  • Čo si premyslieť ešte predtým, než požiadate o hypotéku?
  • Ako o ňu požiadať a ako si postrážiť, aby boli podmienky banky výhodné?
  • Pri riešení hypotéky môžete naraziť na úskalia a neočakávané situácie. Ukážeme vám, ako ich jednoducho prekonáte.
  • Máme pre vás 7 tipov priamo od hypotekárneho centra

Venujte hypotéke dostatok času ešte pred podaním žiadosti do banky. Položte si dôležité otázky - vďaka e-booku si na ne dokážete odpovedať.

Pozrite si e-book zdarma

Obmedzenie resp. zrušenie BSM a hypotéka

Ak budete chcieť požiadať o hypotéku bez svojho manžela/ky, banky vám to umožnia. Musíte si ale požiadať o obmedzenie alebo zrušenie BSM. Každá banka požaduje iný spôsob, v každom prípade ale ako súčasť žiadosti o hypotéku musíte banke predložiť požadovaný dokument. Niektorým bankám stačí notárska zápisnica o obmedzení BSM na účely splácania hypotéky, do iných bánk budete musieť predložiť rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení BSM. O tom, ktorá banka aký spôsob obmedzenia BSM požaduje, vás oboznámi aj náš hypotekárny špecialista.

Spotrebný úver u manželov

V mnohých bankách môže o spotrebný úver bez založenia nehnuteľnosti požiadať len jeden z manželov, banky majú ale stanovenú maximálnu výšku úveru, ktorý nemusí byť predmetom BSM a preto dlžníkom na ňom môže byť aj len jeden z manželov. Pri vyšších sumách v niektorých bankách je tiež potrebné obmedzenie alebo zrušenie BSM.

Hypotéka/spotrebný úver a spoludlžníctvo

Spoludlžníctvo na úvere môže vzniknúť aj vo vzťahu s inými osobami ako sú manželia. Pri posudzovaní hypotéky alebo iného typu úveru sa príjmy žiadateľov – dlžníkov sčítavajú. Často do hypotéky vstupujú so žiadateľmi aj ich rodičia, súrodenci alebo druhovia. V praxi je najbežnejšie, že si partneri (druh/družka) spolu kupujú nehnuteľnosť a zároveň ju obaja chcú aj vlastniť. Iné sú zase situácie, keď mladý žiadateľ má nízky príjem a rodičia alebo súrodenci s ním vstupujú do úverového vzťahu kvôli dostatočnému príjmu a bonite.

Podobne ako pri hypotékach aj o spotrebný úver môžu s hlavným žiadateľom žiadať aj ďalšie osoby, či už druh a družka, príbuzní alebo ktokoľvek ďalší. V prípade spoludlžníctva za splácanie akéhokoľvek typu úveru zodpovedajú všetci dlžníci rovnakou mierou a bez obmedzení.

Hypotéka/spotrebný úver  a ručiteľstvo

Aj keď dnes ide už o menej častý spôsob zabezpečenia hypotéky, niektoré banky uplatňujú ručiteľstvo. Ručiteľ nie je priamym účastníkom úveru, nie je dlžníkom. Ručiteľ ručí za splácanie hypotéky a ak dlžník alebo viacerí dlžníci prestanú svoj záväzok voči banke splácať, banky vyzývajú na pokračovanie v splácaní práve ručiteľov. Ak pri spoludlžníctve sa príjmy všetkých žiadateľov spočítavajú, pretože sú za splácanie úveru zodpovední spoločne, ručitelia musia mať dostatočný príjem a musia byť schopní prevziať splácanie hypotéky alebo iného typu úveru samostatne.

Odstúpenie účastníkov od hypotéky alebo spotrebného úveru

V prípade, ak ste účastníkom úverového vzťahu ako spoludlžník alebo ručiteľ, vždy máte možnosť po dohode s ostatnými dlžníkmi z úverového vzťahu odstúpiť. Často pomáhame klientom vyriešiť a vysporiadať ich spoločné záväzky po rozvode. Túto tematiku sme už riešili aj v článku: Ako rozdeliť hypotéku a ostatné dlhy po rozvode alebo rozchode? Platí ale vždy zásada, že o túto zmenu na vašej hypotéke alebo spotrebnom úvere musíte požiadať v banke a zároveň vaše príjmy a bonita po opätovnom preverení musia postačovať na splácanie záväzku voči banke aj po odstúpení dlžníka prípadne zrušení ručiteľského záväzku.

Naše odporúčania

Ako vidíte, na úveroch je stále možné robiť rôzne zmeny, pretože to umožňuje ich flexibilita. Ak potrebujete poradiť a pomôcť s  vyňatím spoludlžníka z vašej hypotéky alebo iného úveru, radi vám s tým pomôžeme. Zároveň aj v prípade, ak plánujete riešiť financovanie vašich potrieb a hypotéku ešte nemáte, naši hypotekárni špecialisti vám ukážu a predstavia vaše možnosti aj s ohľadom na spoludlžníctvo či ručiteľstvo na vašom novom alebo aj existujúcom úvere. Dohodnite si stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom, uvidíte, že hypotéky alebo ani iných typov úverov sa nemusíte báť. Takmer každá životná situácia počas splácania úverov je riešiteľná.