fbpx

Rozdelenie hypotéky a iných úverov po rozvode

Podľa štatistických údajov bola najvyššia rozvodovosť v histórií Slovenska v rokoch 2008 a 2009. Našťastie, po tomto roku začal počet rozvodov klesať a stále má klesajúcu tendenciu. Žiaľ, tak ako inde vo svete, sa stále rozvádza veľa manželstiev. Do štatistiky nie sú zahrnuté rozchody partnerov, ktorí už spolu zdieľajú spoločné záväzky ako druh a družka. V súvislosti s rozvodom manželov a rozchodom partnerov tak narážame na mnoho situácií, ktoré je potrebné riešiť a ktoré neobchádzajú ani našu oblasť – teda hypotéky a úvery ako také.

Rozvod manželov a rozchod partnerov ako spoludlžníkov na hypotéke

Keď sa manželia ako zákonní spoludlžníci na spoločných úveroch alebo partneri ako dobrovoľní účastníci na úverových zmluvách rozídu, je v záujme všetkých strán, aby okrem vysporiadania spoločného majetku boli vysporiadané aj ich spoločné záväzky. Pozrime sa na túto problematiku trochu bližšie.

Hypotéka a jej rozdelenie po rozvode manželov v rámci BSM

Manželia zo zákona musia vstúpiť do úverového záväzku spoločne, jedine s výnimkou rozdelenia alebo obmedzenia BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Stretávame sa s viacerými situáciami, ktoré naši klienti v súvislosti so spoludlžníctvom na úveroch riešia.

Často sa stáva, že hypotéku má už pred uzavretím manželstva jeden z manželov, ktorú aj naďalej spláca sám. Ak sa takíto manželia neskôr rozvedú, hypotéka aj naďalej ostáva záväzkom toho partnera, ktorý ju dostal ešte za slobodna.

Iná je ale situácia, keď si hypotéku alebo iný typ úveru zoberú partneri počas trvania manželstva. V prípade rozvodu existuje inštitút tzv. vysporiadania BSM. Je súčasťou procesu rozvodu a je to dohoda o tom, akým spôsobom manželia budú mať svoj spoločný majetok i záväzky rozdelené po rozvode. Na základe tejto dohody je možné pri hypotéke previesť nehnuteľnosť, na ktorú bola určená, na jedného z partnerov a zároveň aj na súvisiacej hypotéke ostáva dlžníkom len ten partner.

Postup vysporiadania hypotéky v banke po rozvode

Keď sa exmanželia dohodnú na vysporiadaní BSM, a teda aj spoločných úverov, je potrebné do banky odniesť notárom overenú dohodu o vysporiadaní BSM a právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode a požiadať o vyňatie spoludlžníka. Zároveň sa táto dohoda podáva aj na kataster, ktorý na jej základe prepíše časť nehnuteľnosti na expartnera v zmysle tejto dohody. Čo sa týka banky, môže byť vyňatie spoludlžníka trochu komplikovanejšie.  V prípade, že jeden z dvoch spoludlžníkov z úveru odchádza, ten zostávajúci dlžník musí mať dostatočný príjem na splácanie úveru. Ak by tak nebolo a exmanželia sa inak nedohodnú, je možné nahradiť spoludlžníka iným spoludlžníkom s dostatočným príjmom. Banka potrebuje mať istotu, že aj naďalej, teda po rozvode žiadateľov, bude mať zostávajúci dlžník na hypotéke alebo inom úvere postačujúci príjem na splácanie.

Vyňatie spoludlžníka na hypotéke po rozchode partnerov

Ďalšou častou situáciou je, keď si partneri, ktorí sú v pozícií druh a družka, spolu zoberú hypotéku na kúpu nehnuteľnosti a zároveň sa obaja stanú aj jej spoluvlastníkmi. V prípade rozchodu je tiež možné ich situáciu vyriešiť. Buď spoločnú nehnuteľnosť predajú a vyplatia hypotéku alebo jeden od druhého kúpi jeho podiel formou buď refinančnej hypotéky alebo novej hypotéky v tej istej banke, pokiaľ to opäť príjmy žiadateľa a aktuálna potrebná hodnota zakladanej nehnuteľnosti dovolia.

Vysporiadanie spotrebných úverov bez založenia nehnuteľnosti

Pokiaľ manželia alebo partneri sú spoludlžníkmi na spotrebných úveroch, tento proces je jednoduchší, pretože nie je potrebné riešiť vlastníctvo spoločnej resp. zakladanej nehnuteľnosti. Tu len na základe žiadosti v banke a preverenia príjmov toho dlžníka, ktorý má úver naďalej splácať, banka upraví úverovú zmluvu. Samozrejme, tiež je nutné doložiť banke rozhodnutie o rozvode a dohodu o vysporiadaní BSM.

Odporúčanie hypotekárneho špecialistu

Vysporiadanie spoločných záväzkov pri rozvode manželov alebo rozchode partnerov je vždy veľmi chúlostivá záležitosť. Základným predpokladom je vzájomná dohoda spoludlžníkov, ako sa k spoločným záväzkom postavia. Pokiaľ je ochota na strane klientov, vieme im poradiť a pomôcť aj pri prvotnom rozhodovaní. Pretože neraz je už na začiatku dôležité vedieť, aké možnosti klienti v takejto situácií majú. Naša úloha ako hypotekárnych špecialistov je pomocou nášho citlivého a zároveň odborného prístupu byť našim klientom oporou aj pri riešení takýchto nepríjemných situácií.

Ak ste sa vy alebo vaši známi ocitli v podobnej situácií, je nám to veľmi ľúto. Chceme vás ale ubezpečiť, že sa môžete na našich skúsených hypotekárnych špecialistov obrátiť za akýchkoľvek okolností. Radi sa o vás postaráme aj v náročných časoch, preto neváhajte a dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi, ktorí budú vedieť vašu situáciu vyriešiť diskrétne a na profesionálnej úrovni.