fbpx

Dočasný výpadok príjmov a splácanie hypotéky

Hypotéka je väčšinou záväzok na celé desaťročia. Počas našich životov sa striedajú rôzne obdobia a fázy, ktoré sú úplne prirodzené, ale majú za následok dočasný pokles príjmov, akými sú narodenie dieťaťa, odchod detí na štúdium alebo odchod do dôchodku. Toto sú očakávané udalosti, na ktoré sa ľudia už vopred pripravujú. Čo ale robiť, ak sa dostanete do situácie, ktorej následkom bude dlhodobejší výpadok príjmov? Mám na mysli okolnosti, kedy s rapídnym poklesom príjmov nepočítate, napríklad ochoriete, utrpíte úraz a alebo prídete o prácu. Toto sú situácie, na ktoré sa nedá vopred pripraviť, ale v živote sa stávajú. Zo dňa na deň vaše príjmy výrazne poklesnú, ale hypotéku a iné úvery splácať treba aj naďalej.

Možnosti, ako z tejto nepriaznivej situácie vyviaznuť

Siahnite na úspory

Je skutočne výhodné zadĺžiť sa len do takej miery, aby ste aspoň malú časť vašich príjmov vedeli odkladať bokom. A keď vám odrazu bude pribúdať menej peňazí na účte, máte rezervu, na ktorú sa môžete v horších časoch spoľahnúť. Na účely sporenia existuje veľa produktov a možností, od najjednoduchších foriem v podobe sporiaceho účtu v banke až po sofistikovanejšie spôsoby investovania do fondov, ktoré sú síce trochu rizikovejšie, ale v horizonte aspoň 10 rokov vám môžu slušne zarobiť. A ak sa vám stane niečo neočakávané, máte rezervu, ktorú môžete v prípade núdze využiť.

Uplatnite si poistné plnenie v poisťovni

Ak sa vám stane niečo, čo možno v zmysle poisťovacej terminológie nazvať poistnou udalosťou, kontaktujte poisťovňu, v ktorej máte poistenie a nechajte si vyplatiť plnenie z poistky. Možno ste pri jej uzatváraní neverili, že sa vám „to“ môže stať, nakoniec ste urobili dobre, predsa na tento účel ste si poistenie úveru uzatvorili. Ak nemáte poistenie k hypotéke, neváhajte a čo najskôr si poistite tie najväčšie riziká. Iste, je malá pravdepodobnosť, že poistku využijete, ale mnohí už svoje rozhodnutie platiť si poistenie využili a boli vďační sa svoje rozhodnutie.

Stanovte si priority

Väčšinou sme na tom tak, že za normálnych okolností pracujeme, máme pravidelné mesačné príjmy, splácame svoje záväzky a zvyšné príjmy utrácame. Na stravu, školu, prevádzku auta, cestovanie, oblečenie apod. A niekedy si ale doprajeme aj viac, ako reálne potrebujeme. Keď vám odrazu poklesnú príjmy, „utiahnite si opasok“ na dobu, pokiaľ sa vaše príjmy opäť nevrátia do normálu. Prišli ste o zamestnanie a bolo vám vyplatené odstupné? Odložte si ho a čerpajte z neho len v nevyhnutných prípadoch alebo ho použite na vyplatenie úverov prípadne mimoriadny vklad na hypotéke.

Predĺžte si dobu splatnosti hypotéky

Ak viete, že pokles vašich príjmov bude s veľkou pravdepodobnosťou trvať dlhšie a máte možnosť, požiadajte banku o predĺženie doby splatnosti hypotéky alebo iných úverov, pričom jej následkom vám môžu aj výraznejšie klesnúť splátky. Zníženie splátky je závislé od toho, koľko času vám ešte ostáva do konca splatnosti a novej doby splatnosti, ktorú ale môže obmedziť váš vek a fakt, do akého veku je práve vo vašej banke nutné hypotéku splatiť. Ďalšou možnosťou je refinancovanie hypotéky do takej banky, ktorá umožňuje dlhšiu splatnosť, keďže banky sa v dobe maximálneho veku splatnosti hypotéky líšia. Ale dajte si pozor, nemôžete mať omeškané splátky a váš úverový register musí byť bezchybný.

e-book zdarma: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka e-booku je dokážete identifikovať
  • Akých 10 chýb môžete urobiť, keď budete vybavovať hypotéku?
  • Koľko Vás môžu stáť peňazí?
  • Ako sa im dá ľahko vyhnúť?

Nielen, že vďaka ebooku budete na hypotéku pripravení, ale určite vám pomôže zorientovať sa v hypotekárnej problematike skôr, než sa stanete jej súčasťou.

Pozrite si e-book zdarma

Komunikujte s bankou

Ak je vaša situácia až taká zlá, že nemáte z čoho zaplatiť splátky úverov, navštívte svoju banku. Informujte sa, aké máte možnosti vo vašom konkrétnom prípade. Pokiaľ vaše príjmy klesli z príčin, ktoré ste nemali možnosť ovplyvniť, napríklad strata práce alebo choroba, máte možnosť požiadať o odklad splátok. Banky väčšinou umožnia klientom tento odklad na 6 mesiacov, ak doložia dokument, ktorý preukáže ich skutočnú krátkodobú neschopnosť splácať úver. Časť splátky, teda úroky ale aj tak splácať budete musieť. Nebude vás ale naháňať bankové oddelenie vymáhania pohľadávok, banka vám nebude posielať upomienky a účtovať za ne vysoké poplatky a dá vám čas na vyriešenie vašej nepríjemnej situácie. Treba ale vedieť, že aj odklad splátok je v úverovom registri vedený ako negatívny záznam, preto ho veľmi dobre zvážte.

Predajte nehnuteľnosť

Túto alternatívu považujeme za krajné a posledné riešenie, pokiaľ máte dlhodobo nedostatok peňazí na splácanie hypotéky prípadne iných úverov. Je to ale lepšia možnosť ako zosplatnenie hypotéky, kedy banka od vás bude požadovať okamžité splatenie úveru a dražby, kedy by dražobná spoločnosť vašu nehnuteľnosť predala hlboko pod cenu. Často sa stáva, že zo sumy získanej dražbou nehnuteľnosti nie je možné vyplatiť ani zostatky úverov. Navyše, veľmi dlho by ste v žiadnej banke novú hypotéku nedostali. Život je dlhý, na čas môžete ísť bývať k príbuzným alebo do prenájmu a ak sa vaša situácia opäť zlepší, môžete si prostredníctvom hypotéky zabezpečiť nové bývanie.

Zhrnutie

Tak ako sa vieme pripraviť na očakávané udalosti, vďaka ktorým nám klesnú príjmy, je dobré prijať fakt, že život môže byť plný zvratov. Realita je taká, že skôr sa stanete účastníkom autonehody ako výhercom lotérie. Preto sa zabezpečte. Sporenie, poistenie, prehľad o všetkých výdavkoch ktoré máte a zodpovedné nakladanie s peniazmi, sú základom toho, aby vás výpadok príjmov nezastihol nepripravených.

…a naše odporúčania

Za pár desiatok eur z vašich súčasných príjmov je možné zabezpečiť vašu finančnú stabilitu aj pre prípady, akými sú ochorenie, úraz, strata práce alebo invalidita. Našou úlohou nie je uberať vám z mesačného rozpočtu a vašich príjmov, ale naopak, pomôcť vám byť pripravenými aj na horšie časy. Naši hypotekárni špecialisti a odborníci z oddelenia finančných služieb vám radi predstavia vaše možnosti. Dohodnite si stretnutie s našimi kolegami a dajte si príležitosť mať sa stále dobre.