fbpx

Je potrebné poistiť si schopnosť splácať hypotéku? Aké poistenie si vybrať?

Poistenie schopnosti splácať úver by malo byť neoddeliteľnou súčasťou vašej hypotéky. Prečo? Pretože život je často plný zvratov a okolností, ktoré môžu riadne zamiešať karty našich bežných dní. Žiaľ, metódy poisťovacích agentov z 90. rokov minulého storočia urobili pojem poistenia nočnou morou pre väčšinu z nás. Len preto, že nás poisťováci otravovali na každom kroku. Zabudli sme ale, že samotný produkt poistenia ako zabezpečenia našich životov v prípade nešťastia, svoj význam naozaj má.

Životné poistenie a jeho formy

Pred rokmi sa strašiakom stalo hlavne investičné alebo kapitálové poistenie, ktoré bolo klientom prezentované väčšinou ako zdroj vytvárania úspor. V tom období sa všetci orientovali na sporivé a zhodnocujúce aspekty poistenia. Všetkým boli sľubované vysoké sumy, ktoré mali po 30 rokoch očakávať všetci poistení. Poistné sumy, ktoré mali kryť riziká, ale ostali zabudnuté a mnohým sa tieto peniaze zdali byť vyhodené von oknom. Treba si ale uvedomiť, že hlavnou funkciou poistenia je krytie poistených osôb v prípade udalostí, ktoré majú za následok výpadok príjmov či už samotného poisteného alebo jeho rodiny.

Čo je poistenie schopnosti splácať úver?

Je to rizikové poistenie, ktoré má zabezpečiť, že ak sa vám niečo stane, vaša rodina neostane bez príjmov. Napríklad v prípade smrti, úrazu, invalidity, dlhodobej choroby alebo straty zamestnania. Viem, hovoríme o niečom, čo si myslíme, že nám sa nemôže stať alebo nie sme ochotní túto myšlienku ani len pripustiť. Vieme ale, že všetky tieto prípady sa stávajú. A stávajú sa ľuďom. Ľuďom v produktívnom veku, otcom i matkám.

Poistenie úveru a životné poistenie

Dnes našim klientom odporúčame svoje úvery poistiť, ale výlučne rizikovým poistením. V súčasnej dobe sa už nemusí oplatiť zhodnocovať svoje peniaze vo forme životnej poistky. Je to tak preto, že výnosy zo sporivých častí môžu byť aj nižšie ako poplatky, ktoré životné poistenie počas jeho trvania „zhltne“. Ak chcete sporiť a zároveň získať čo najvyššie výnosy, na to dnes slúžia špeciálne investičné produkty, ktoré sú na to určené. Tejto téme sa ale budeme venovať inokedy.

Poistite sa rizikovým poistením – čo to je?

Ak si chcete poistiť schopnosť splácania úveru, zabezpečte sa rizikovým poistením, ktoré má mnoho možností a dobrý špecialista vám pomôže nastaviť poistné krytia tak, aby ste za optimálnu cenu mali pokryté potrebné riziká. Či už úraz, práceneschopnosť, choroby, invaliditu apod.

Nebude rizikové poistenie drahé?

Keď sa toto poistenie nastaví pre vás ako klienta efektívne, nemusí to byť drahá záležitosť. Cena však závisí od toho, akú vysokú hypotéku si potrebujete poistiť a ktoré riziká budete chcieť mať poistené. K základným rizikám patrí akákoľvek smrť, smrť úrazom, trvalé následky úrazu, PN, invalidita, liečebné náklady pri úraze resp. chorobe apod. Aj tieto jednotlivé riziká si môžete poistiť na rôzne sumy. Je ale dôležité poistiť ich tak, aby za cenu, ktorú ste ochotní zaplatiť, ste mali riziko reálne a dostačujúco pokryté. Výška poistného tiež môže závisieť od vášho vstupného veku. Naši špecialisti majú za úlohu nastaviť vám poistenie čo najvýhodnejšie z pohľadu jeho úžitku a ceny.

Smutný príbeh klientov:

Aby som vám ukázala, že poistenie úveru naozaj nie sú vyhodené peniaze, dovolím si spomenúť prípad našich klientov. Mladý pár si zobral hypotéku na svoj vysnívaný dom. Boli spolu šťastní, mali prácu, dostatočne vysoké príjmy a neskôr sa im narodili deti. Keď mali 4 a 1 rok, manžel – náš klient ochorel. Aj napriek tomu, že bol mladý, ambiciózny a svoju rodinu miloval. Žiaľ, ale choroby a smrť si nevyberajú. Po krátkej chorobe náš klient svoj boj prehral. Jeho mladá manželka ostala s deťmi sama a k tomu jej ostala hypotéka so skoro 100-tisícovým zostatkom. Keď im kolega vybavoval hypotéku, ponúkal im výhodné možnosti poistenia ich hypotéky, ale nejavili oň záujem, poistenie považovali na zbytočnosť.

Nedovoľte, aby vaša rodina ostala bez zabezpečenia

Ako? Poistite si schopnosť splácať hypotéku. Máte viac možností, ako to urobiť. Môžete využiť ponuku vašej banky, v ktorej si beriete hypotéku alebo sa vložte do rúk šikovného odborníka na poistné produkty, ktorý vám poradí, ako mať poistené potrebné riziká na optimálne sumy a za čo najnižšie platby poistného.

Poistenie splácania úveru v banke

Väčšia bánk vám vie poistiť schopnosť splácania úveru a ešte k tomu vám za to vedia poskytnúť aj nižší úrok na hypotéke. Nevýhodou tohto poistenia je jednotné poistné pre všetkých bez ohľadu na vek a bez možnosti vybrať si konkrétne pokrytie rizík podľa individuálnych požiadaviek. Bankopoistenie obsahuje väčšinou balíky so základným prípadne rozšírenými krytiami bez možnosti variability.

Poistenie splácania hypotéky nastavené podľa individuálnych potrieb

Oveľa výhodnejšie pre vás bude poradiť sa s odborníkom na poistenie. Ten vám bude vedieť odporučiť také nastavenia rizikového poistenia, aby ste vy alebo vaša rodina neostali v prípade nešťastia alebo nepredvídaných životných udalostí bez peňazí a príjmov a neriskovali tak stratu bývania. Urobíte dobre, ak si zistíte možnosti poistenia vo viacerých poisťovniach. Tak ako banky pri poskytovaní hypoték aj poisťovne majú rôzne produkty a ceny svojich služieb.

Naše odporúčania:

Tak ako vám vieme pomôcť pri výbere a vybavení najvýhodnejšej hypotéky, vieme vám pomôcť a poradiť aj s rizikovým poistením vášho úveru. Neberte ho na ľahkú váhu. Myslite na to, že hypotéka je vzťah na celé desaťročia a život je plný zvratov. Ak chcete vedieť a poznať možnosti ochrany vašich záväzkov, nemusíte obiehať jednu poisťovňu za druhou. Obráťte sa na našich špecialistov. Sú tu preto, aby vám pomáhali nie len lacno a výhodne bývať, ale zároveň vás i vašich blízkych chrániť, šetriť váš čas, peniaze i energiu.