Poistite si svoju schopnosť splácať hypotéku.

Prečo si poistiť hypotéku?

Pretože život je často plný zvratov a okolností, ktoré môžu riadne zamiešať rozdané karty. A keď už teraz máte významný záväzok v podobe hypotéky alebo ju už skoro budete mať, toto krytie svoj význam naozaj má a malo by byť neoddeliteľnou súčasťou hypotéky.

Môžete pomocou neho zabezpečiť Vašu rodinu alebo využiť výhodu nízkeho vstupného veku (a nízkej ceny) a využiť ho pre zabezpečenie seba dnes a svojej rodiny v budúcnosti.

Čo je poistenie schopnosti splácať úver?

Je to rizikové poistenie, ktoré má zabezpečiť, že ak sa Vám niečo stane, Vaša rodina neostane bez príjmov a bude schopná splatiť požičané peniaze. Napríklad v prípade smrti, úrazu, invalidity, dlhodobej choroby alebo straty zamestnania. Áno, hovoríme o niečom, o čom si myslíme, že nám sa nemôže stať alebo nie sme ochotní túto myšlienku ani len pripustiť. Vieme ale že všetky tieto prípady sa stávajú. Ľuďom v produktívnom veku, otcom i matkám.

Koľko Vás to bude stáť?

My našim klientom odporúčame svoje úvery poistiť výlučne rizikovým poistením, bez kombinácie so sporiacou časťou, aby jeho cena bola minimálna a nezaťažila Vás. V súčasnej dobe sa už totiž nemusí oplatiť zhodnocovať svoje peniaze vo forme životnej poistky. Keďže sledujeme hlavne Váš záujem, nenavrhujeme čo najvyššie poistné, ako sa to na trhu často robí za účelom zvýšenia provízie. Cena nami navrhnutého poistenia bude minimálna a nezaťaží Vás.

Tu je vzorový príklad:

  • Poistná doba: 30 rokov
  • Do veku: 60 rokov
  • Variant: s klesajúcou poistnou sumou (krytá bude aktuálna výška dlhu)
  • Krytie: základné riziko (pre prípad smrti)
  • Východisková poistná suma: 100 000.00 EUR (výška hypotéky)
  • Cena a frekvencia platenia:  13 EUR / mesiac

Cena navrhnutého riešenia závisí hlavne od toho, akú vysokú hypotéku si potrebujete poistiť a ktoré riziká budete chcieť mať poistené. Výška poistného tiež bude závisieť od Vášho vstupného veku.

Aké máte ďalšie možnosti?

K základným rizikám patrí akákoľvek smrť. K ďalším rizikám patrí smrť úrazom, trvalé následky úrazu, práceneschopnosť, invalidita, liečebné náklady pri úraze resp. chorobe apod. Tieto jednotlivé riziká si môžete poistiť na rôzne sumy alebo ich nemať poistené vôbec.

Môžete si tiež zvoliť variantu s konštantnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou, ktorá bude zodpovedať aktuálnej výške dlhu. Záleží na Vašich preferenciách.
Je ale dôležité poistiť sa tak, aby za cenu, ktorú ste ochotní zaplatiť, ste mali výšku úveru a riziká reálne a dostačujúco pokryté.

Nechajte si urobiť nezáväznú individuálnu kalkuláciu

Náš špecialista má za úlohu nastaviť Vám poistenie čo najvýhodnejšie z pohľadu jeho úžitku pre Vás a z pohľadu jeho ceny. Riešenie pre Vás nájdeme tak isto ako pri riešení hypoték výberom z viacerých inštitúcií, teda z viacerých poisťovní.

Odošlite nám formulár a my Vám zavoláme:

Alebo nám zavolajte na klientsky servis:

Telefón

+421 232 111 330

Mobil

+421 948 268 866