fbpx

Bezúčelové úvery a možnosti ich získania v aktuálnej situácií

Aj napriek tomu, že z väčšej miery našim klientom pomáhame s riešením financovania ich bývania, často nás oslovujú s požiadavkou vybavenia bezúčelového úveru, či už hypotéky alebo spotrebného úveru, ktorým potrebujú financovať iné potreby ako je práve kúpa bytu alebo domu. V súčasnej situácií, v čase „koronakrízy“, stále pretrváva záujem aj o tento typ úverov, preto sa v dnešnom článku budeme venovať bezúčelovým úverom a podmienkam bánk, ktoré výrazným spôsobom v posledných týždňoch obmedzili schvaľovanie a poskytovanie úverov ako takých.

Poskytovanie bezúčelových hypoték v čase pandémie

Bezúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka, je typ úveru, ktorý je síce založený nehnuteľnosťou, ale nie je banke potrebné preukázať použitie požičaných prostriedkov. V súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou koronavírusu mnohé banky upravili jej poskytovanie. Okrem toho, že stopli alebo radikálne obmedzili prístup k úverom ako takým pre niektoré skupiny žiadateľov, upravili aj samotné parametre tohto typu hypoték. Niektoré banky znížili maximálnu výšku bezúčelovej hypotéky, pričom jedna z nich až na výšku najviac 120.000 €, dokonca máme banky, ktoré v súčasnosti bezúčelovú hypotéku neposkytujú vôbec. Iné zase znížili maximálne LTV, ktoré vedia v rámci americkej hypotéky klientom poskytnúť napríklad len na 50% z hodnoty nehnuteľnosti. Rozhodli sa uprednostniť tých žiadateľov, ktorí potrebujú hypotéku výlučne na kúpu nehnuteľnosti prípadne majú záujem o refinančnú hypotéku.

Poskytovanie bezúčelových spotrebných úverov

Banky aj naďalej poskytujú svojim klientom bezúčelové spotrebné úvery bez založenia nehnuteľnosti, ale niektoré aj na tomto produkte výrazne upravili podmienky. Kým pred „koronou“ niektoré poskytovali klientom bez dokladovania účelu spotrebné úvery až do výšky 35.000 €, v súčasnosti im vedia požičať najviac 15 resp. 20.000 €. Máme tiež banku, ktorá vie bezúčelový spotrebný úver poskytnúť len vlastným klientom, ktorým chodí pravidelný príjem na účet vedený v danej banke, ale zároveň skrátila maximálnu dobu splatnosti na 5 rokov.

Ostatné typy bezúčelových úverov

V dnešnej pohnutej dobe banky celkovo pristupujú k poskytovaniu akýchkoľvek typov úverov veľmi obozretne. Aj pri schvaľovaní kreditných kariet či povolených prečerpaní na účte nájdeme banky, ktoré znížili maximálne limity na týchto typoch úverových produktov. Kým pôvodne klientom schvaľovali mnohé typy úverov takpovediac neobmedzene, niektoré stanovili stropy týchto súm. Dokonca sú veľmi opatrné aj pri poskytovaní refinančných úverov.

Dôležité obmedzenia pri poskytovaní úverov v čase „koronakrízy“

Ako sme už aj v minulých článkoch písali o aktuálne asi najdiskutovanejšej téme súvisiacej so splácaním úverov, ktorou je zákonom upravený odklad splátok bankových úverov, rada by som pripomenula, aby si každý, kto o odklad splátok plánuje požiadať, tento krok poriadne premyslel. Nie len preto, že ho môže stáť, hlavne pri odklade splátok hypotéky rádovo stovky až tisíce eur, ale aj preto, že v prípade aktívne prebiehajúceho odkladu splátok banky nevedia žiadateľom schváliť žiadny úver. Preto aj my máme počas tejto doby obmedzené možnosti pomôcť vám, našim klientom, vyriešiť vaše potreby akéhokoľvek financovania vrátane riešenia bezúčelového úveru.  Ak aj ste medzičasom už o odklad splátok požiadali a potrebujete riešiť nový úver, nevešajte hlavu, nič nie je stratené.

Naše odporúčania

Sme si vedomí, že aktuálne je situácia na trhu úverov značne sťažená. Práve preto ešte viac ako inokedy sledujeme zmeny, ktoré sa na poli hypoték a spotrebných úverov dejú. Cítime potrebu byť vám stále nablízku a dať vám pocit, že nech máte akékoľvek potreby financovania vašich plánov, sme tu pre vás. Našim cieľom je dať vám relevantné informácie o vašich možnostiach. Ak v súčasnosti banky nie sú schopné naplniť vaše očakávania, trpezlivo s vami budeme zdieľať vaše problémy a pripravíme vás na moment, kedy banky opäť budú mať možnosť poskytnúť vám či už hypotéku alebo iný typ úveru. A ak máte to šťastie a nepatríte k ohrozeným skupinám žiadateľov o úver, naši hypotekárni špecialisti vám ochotne a bez čakania pomôžu nájsť pre vás to najvhodnejšie riešenie. Už dnes si dohodnite stretnutie s ktorýmkoľvek z našich odborníkov.