fbpx

Ako na výstavbu rodinného domu s hypotékou

V prvom rade mám pre Vás zásadné upozornenie: budete potrebovať buď nasporené vlastné finančné zdroje alebo mať na založenie pre banku inú nehnuteľnosť. Ani jedna banka Vám totiž neposkytne hypotéku na 100% pozemku a zároveň 100% sumy na celú výstavbu. Ak nemáte peniaze, vlastný pozemok alebo inú nehnuteľnosť, dom na hypotéku nepostavíte.
Ako teda začať?

Kúpa pozemku

Na začiatok budete potrebovať vhodný pozemok, na ktorom dom postavíte. Tento pozemok musí mať charakter stavebného pozemku, alebo musí mať aspoň územno-plánovaciu informáciu, teda rozhodnutie obce alebo mesta, že na tomto pozemku bude možné postaviť rodinný dom. Zároveň pozemok musí mať zabezpečenú prístupovú cestu bez (akceptovateľných) tiarch a vecných bremien, teda že akýkoľvek vlastník budúcej stavby bude mať na pozemok a do domu za akýchkoľvek okolností umožnený prístup. Banky na bezproblémovú prístupovú cestu kladú veľký dôraz. Dôležité je tiež, či k pozemku vedú inžinierske siete – elektrické vedenia, vodovod, kanalizácia. Hypotéku môžete dostať aj na kúpu pozemku, ale na časť kúpnej ceny budete potrebovať peniaze, lebo banky Vám na pozemok poskytnú najviac 60% – 90%. Ak máte inú nehnuteľnosť na založenie a má dostatočnú hodnotu, nebudete potrebovať vlastné zdroje, lebo pri výške hypotéky banka bude vychádzať z hodnoty náhradnej zakladanej nehnuteľnosti a vie Vám požičať naraz vyššiu sumu.

checklist zdarma: 10 bodov na čo nezabudnúť pri kúpe pozemku na hypotéku

  • Aké nástrahy môže mať pozemok pre financujúcu banku?
  • Ako je to s financovaním následnej stavby domu?

Vyhnite sa možným nástrahám, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Odškrtnite si v checkliste dôležité body a zistite, či je pozemok z pohľadu banky v poriadku a hypotéka naň prebehne úspešne.

Pozrite si checklist zdarma

Povoľovacia dokumentácia k výstavbe RD a žiadosť o hypotéku

Keď už máte pozemok k dispozícií, je vo Vašom vlastníctve, a máte vypracovanú projektovú dokumentáciu, môžete požiadať stavebný úrad v príslušnej obci o stavebné povolenie. Je potrebné zabezpečiť si všetky požadované dokumenty, ako aj stavebný dozor. Keď Vaše stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť, môžete začať stavať. O hypotéku na výstavbu môžete v banke požiadať až vtedy, keď bude možné Vašu rozostavanú stavbu zapísať na kataster, teda keď budú jej múry postavené do výšky 1 metra. Dáte si vypracovať znalecký posudok a môžete ísť do banky. Vaša hypotekárna banka na základe Vašej žiadosti a znaleckého posudku posúdi aktuálnu a budúcu hodnotu domu a začne Vám vyplácať časti hypotéky, tzv. tranže vždy do schváleného % financovania. Podľa toho, ako so stavbou napredujete, Vám vyplatí adekvátnu sumu, a Vy môžete stavať ďalej.

Postupné čerpanie hypotéky

Výšky jednotlivých čerpaní sú závislé od toho, či zakladáte inú nehnuteľnosť alebo aktuálnu rozostavanú stavbu. A tiež od toho, koľko máte k dispozícií vlastných financií. V každej banke sú podmienky iné, preto je dôležitý výber tej najvhodnejšej banky, ktorá bude vedieť schváliť najlepšie pravidlá a podmienky čerpania tranží práve Vám. Dnes už banky väčšinou nepožadujú dokladovanie faktúr a bločkov, vychádzajú z rozpočtov a aktuálnej fotodokumentácie, s výnimkou hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých, pri ktorej zákon prísne stanovuje spôsob dokladovania účelu hypotéky.

Pozemok a stavby bez vlastných zdrojov

Ak si chce klient kúpiť pozemok na hypotéku a týmto pozemkom tiež ručiť, už hneď na začiatku bude potrebovať okolo 30% vlastných zdrojov + ďalšie vlastné zdroje na začatie výstavby. Je potrebné z nich postaviť základovú dosku a vytiahnuť múry aspoň do takej výšky, aby bolo možné stavbu zamerať geodetom (cca 1,1 m) a zapísať na list vlastníctva ako rozostavanú stavbu. Až v tejto chvíli je možné čerpať ďalšie finančné zdroje. Ak klient teda nemá inú nehnuteľnosť na zabezpečenie, ktorú by mal aspoň dočasne a zároveň nemá ďalšie vlastné finančné zdroje alebo sa so staviteľom nedohovoria tak, aby postavil základy na vlastné náklady, rodinný dom klient nepostaví.

Výhody pri zakladanej inej nehnuteľnosti ako rozostavanej

Ak zakladáte inú nehnuteľnosť s dostatočnou hodnotou, banka Vám vie hypotéku vyplatiť skôr a dom aj skôr postavíte a skolaudujete. Samozrejme, po kolaudácií Vašej novostavby je možnosť preniesť záložné právo na Vašej hypotéke z pôvodnej nehnuteľnosti na Váš nový dom. Tu si ale musíte dávať pozor na to, aby aj hodnota Vami postaveného nového domu bola dostatočne vysoká, aby prenos záložného práva banka umožnila.

Máte financovanie výstavby domu dobre naplánované?

  • Čo všetko musíte vybaviť a ako by ste mali správne postupovať?
  • Ako ovplyvňuje hypotéku druh stavebnej konštrukcie?
  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka checklistu ich dokážete identifikovať. 

Odškrtnite si, čo všetko budete musieť vybaviť a ako by ste mali správne postupovať, keď sa rozhodnete pre výstavbu domu na hypotéku. Vďaka checklistu získate jasný prehľad.

Pozrite si checklist zdarma

Naše odporúčania z pohľadu hypotekárnych špecialistov

Vzhľadom k tomu, že hypotéka na výstavbu rodinného domu je najzložitejší úverový produkt a vyžaduje plánovanie a prípravu, poraďte sa s našimi odborníkmi, ktorí majú s výstavbou domu skúsenosti, ak ste sa s ňou ešte nestretli. Vyhnete sa komplikáciám a výstavbu Vášho domu zrealizujete do úspešného konca hladko a bez zbytočných problémov a stresov.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky