fbpx

Vyriešenie BSM a vysporiadanie majetku hypotékou – reálny prípad klientov

Často sa stretávame s klientmi, ktorí potrebujú hypotékou vyriešiť svoje záväzkyvysporiadať majetok po rozchode či rozvode partnerov. Ak už sa do takejto situácie dostanete, prečítajte si, aké máte možnosti.

Hypotéka na vysporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov)

Väčšinou jeden z partnerov ostáva žiť v spoločne nadobudnutej nehnuteľnosti a potrebuje vyplatiť príslušný podiel tomu druhému. A zároveň chce ostať výhradným dlžníkom na danom úvere. Na tento účel slúži hypotéka na vysporiadanie BSM. Na preukázanie účelu hypotéky sa banke nepredkladá kúpna zmluva, ale dohoda o vysporiadaní BSM (písomná dohoda manželov, súdne rozhodnutie alebo zákonné vysporiadanie).

Riešenie vysporiadania spoločnej nehnuteľnosti formou kúpnej zmluvy

Často sa stretávame s rozdelením majetku formou kúpnej zmluvy. Vtedy ten, ktorý si ponechá spoločnú nehnuteľnosť, odpredá druhému partnerovi časť nehnuteľnosti, ktorá mu patrila počas trvania vzťahu. Tento spôsob často využívajú partneri žijúci v zväzku druh/družka, pretože síce nadobudli nehnuteľnosť spoločne, ale nevzťahuje sa na nich inštitút BSM, nakoľko neboli manželmi.

  • Ak partneri kupovali spoločnú nehnuteľnosť bez hypotéky a chcú sa vysporiadať tak, že nehnuteľnosť zostane v užívaní jedného z nich, musí sa druhý podielnik vyplatiť. Ak nemá dostatok financii na odkúpenie druhej polovice, vo väčšine prípadov siahne po hypotéke. Môže založiť túto konkrétnu nehnuteľnosť, v tomto prípade je dokladom preukazujúcim účel hypotéky kúpna zmluva, ktorá sa zároveň podáva aj do katastra nehnuteľnosti, ktorý prevedie pôvodný podiel nehnuteľnosti na jedného partnera.
  • Ak partneri kupovali spoločnú nehnuteľnosť na hypotéku a chcú sa vysporiadať tak, že nehnuteľnosť zostane v užívaní jedného z nich, podobne ako v predošlom prípade sa musí druhý podielnik vyplatiť. Môže nastať situácia, že jeden z nich si prevezme hypotéku na seba (v prípade, že mu vychádza príjem) a prevedie sa na neho nehnuteľnosť. Väčšinou sa jedná o refinančnú hypotéku s navýšením, aby sa mohol druhý podielnik vyplatiť. Aj tomto prípade je dokladom preukazujúcim účel hypotéky kúpna zmluva. Druhou možnosťou je odstúpenie dlžníka od existujúcich úverov.

Predaj nehnuteľnosti a rozdelenie zostatku hotovosti

Rozchádzajúci alebo rozvádzajúci sa partneri neraz zvolia v rámci rozdelenia svojho majetku ďalšiu cestu. Spoločnú nehnuteľnosť predajú a ak ju financovali prostredníctvom hypotéky a ostane im z predaja zvyšná hotovosť, rozdelia si ju podľa ich podielu na nehnuteľnosti. Neraz po takomto kroku si hľadá každý novú nehnuteľnosť na bývanie.

Odstúpenie dlžníka od existujúcich úverov

Partneri aj manželia majú často okrem hypotéky aj iné druhy úverov, napríklad spotrebné úvery bez založenia nehnuteľnosti alebo stavebné medziúvery. Po vzájomnej dohode alebo na základe oficiálnej dohody o rozdelení BSM príp. obdobného právneho aktu úverový produkt ostáva len jednému partnerovi a druhý v banke alebo inej finančnej inštitúcií po súhlase banky z úverového vzťahu odstupuje. Odstúpenie dlžníka je možné v prípade, ak s tými súhlasia všetky zúčastnené strany, aj banka. Pretože najdôležitejšou podmienkou je preukázanie príjmu ostávajúceho dlžníka, ktorý musí mať dostatočný príjem na splácanie záväzku aj sám. Takýto postup sa uplatňuje aj pri odstúpení dlžníka na hypotéke.

Reálny prípad klientov – vysporiadanie BSM

Vzhľadom k tomu, že sme vybavili už tisíce klientov a pomohli im aj v nepríjemných životných situáciách, patrili k nim hypotéky aj na vysporiadanie BSM. Pozrime sa na prípad mladej ženy, ktorá nás oslovila so žiadosťou o pomoc. Jej manžel si našiel novú partnerku, chce sa rozviesť a začať s partnerkou bývať. Klientka nevedela, čo má robiť, ako má začať, aké kroky podniknúť, aby celú situáciu zvládla a zároveň si zachovala životný štandard.

Situácia mladých manželov

Títo manželia bývali v spoločnom 3-izbovom byte, ktorého kúpu financovali prostredníctvom hypotéky. Jednalo sa o veľký byt s vysokou hodnotou. Klientka v byte s vysokou hypotéku ostať nechcela a novú hypotéku by sama nedostala. Mala prácu, v ktorej pracovala veľmi krátko a zvýšenie platu mala prisľúbené až po roku. Bolo treba rýchlo niečo vymyslieť, aby klientka neostala „na ulici“.

Návrh riešenia pred vysporiadaním BSM

Keďže mladí manželia pred rozvodom boli plní emócií, nevedeli presne, čo majú robiť a aké majú možnosti, návrhy riešenia ich situácie ostali na nás ako na nezaujatých a objektívnych odborníkoch. Aj napriek tomu, že manželka nechcela manžela na začiatku ani vidieť, po čase musela pochopiť, že bez jeho pomoci a súčinnosti to nepôjde. Mal totiž veľmi dobrý príjem, takže sme dostali nápad, ako ich situáciu vyriešiť. Navrhli sme im, aby si manželka ešte pred rozvodom našla byt, aký bude schopná finančne „utiahnuť“ a aby si hypotéku naň zobrali ešte spoločne.

Šťastný koniec nešťastnej situácie

Po opadnutí prvotných afektov a hnevu obaja manželia uznali, že náš návrh riešenia ich situácie je pre nich skutočne prijateľný. Manželka si našla menší byt za výhodnú cenu a požiadali o ďalšiu hypotéku ešte ako manželia. Manžel bol pomoci naklonený, takže o niekoľko týždňov sa mohla klientka presťahovať a tiež v pokoji začať plánovať svoj nový život. Asi o pol roka jej v práci zvýšili plat a v tom čase už rozvedení manželia požiadali o vyňatie spoludlžníka na oboch hypotékach. Bývalý manžel bol vyňatý z hypotéky na jej byt a bývalá manželka bola vyňatá z hypotéky na ich pôvodný spoločný byt.

Zhrnutie a naše odporúčania

Klientka nám bola vďačná za to, že sme jej vo veľmi ťažkých chvíľach boli ľudskou i profesionálnou oporou. Nás vždy veľmi poteší, keď vieme pomôcť našim klientom aj v nešťastí.

Ak potrebujete vy alebo niekto vo vašom okolí pomôcť vyriešiť podobnú situáciu, obráťte sa na našich hypotekárnych špecialistov. Naše skúsenosti a ľudský prístup sú predpokladom, že vám nepomôžeme len ušetriť čas a peniaze, ale že chceme a vieme hľadať tie najlepšie možnosti riešení aj v náročných situáciách. Vieme, že život je niekedy ťažký a vždy tu chceme byť pre vás. Presvedčte sa o našej profesionalite a dohodnite si nezáväzné a bezplatné stretnutie s ktorýmkoľvek z našich odborníkov.