fbpx

Vyriešenie BSM a vysporiadanie majetku hypotékou – reálny prípad klientov

Nepíše sa mi to ľahko, ale ešte stále sa žiaľ, ľudia rozvádzajú alebo rozchádzajú aj napriek tomu, že ešte nedávno mali a plnili si svoje spoločné plány vrátane bývania. Často sa stretávame s klientmi, ktorí potrebujú hypotékou vyriešiť svoje záväzky a vysporiadať majetok po rozvode. Spoločný majetok je možné rozdeliť buď dohodou formou notárskej zápisnice alebo to urobí súd.

Možnosti vysporiadania BSM a spoločných záväzkov

Hypotéka na vysporiadanie BSM

Väčšinou jeden z partnerov ostáva žiť v spoločne nadobudnutej nehnuteľnosti a potrebuje vyplatiť príslušný podiel tomu druhému. A zároveň chce ostať výhradným dlžníkom na danom úvere. Na tento účel slúži hypotéka na vysporiadanie BSM. Na preukázanie účelu hypotéky sa banke nepredkladá kúpna zmluva, ale dohoda o vysporiadaní BSM.

Riešenie vysporiadania spoločnej nehnuteľnosti formou kúpnej zmluvy

Často sa stretávame s rozdelením majetku formou kúpnej zmluvy. Vtedy ten, ktorý si ponechá spoločnú nehnuteľnosť, odpredá druhému partnerovi časť nehnuteľnosti, ktorá mu patrila počas trvania vzťahu. Tento spôsob často využívajú partneri žijúci v zväzku druh/družka, pretože síce nadobudli nehnuteľnosť spoločne, ale nevzťahuje sa na nich inštitút BSM, nakoľko neboli manželmi. Ak nemali partneri na spoločnú nehnuteľnosť hypotéku, v tomto prípade je dokladom preukazujúcim účel hypotéky kúpna zmluva, ktorá sa zároveň podáva aj do katastra nehnuteľnosti, ktorý prevedie pôvodný podiel nehnuteľnosti na jedného partnera.

Predaj nehnuteľnosti a rozdelenie zostatku hotovosti

Rozchádzajúci alebo rozvádzajúci sa partneri neraz zvolia v rámci rozdelenia svojho majetku ďalšiu cestu. Spoločnú nehnuteľnosť predajú a ak ju financovali prostredníctvom hypotéky a ostane im z predaja zvyšná hotovosť, rozdelia si ju podľa ich podielu na nehnuteľnosti. Neraz po takomto kroku si hľadá každý novú nehnuteľnosť na bývanie.

Odstúpenie dlžníka od existujúcich úverov

Partneri často okrem hypotéky mávajú aj iné druhy úverov, napríklad spotrebné úvery bez založenia nehnuteľnosti alebo stavebné medziúvery. Po vzájomnej dohode alebo na základe oficiálnej dohody o rozdelení BSM príp. obdobného právneho aktu úverový produkt ostáva len jednému partnerovi a druhý v banke alebo inej finančnej inštitúcií po súhlase banky z úverového vzťahu odstupuje. Odstúpenie dlžníka je možné v prípade, ak s tými súhlasia všetky zúčastnené strany a najdôležitejšou podmienkou je preukázanie príjmu ostávajúceho dlžníka, pretože pre banku musí mať dostatočný príjem na splácanie záväzku aj sám. Takýto postup sa uplatňuje aj pri odstúpení dlžníka na hypotéke.

Reálny prípad klientov – vysporiadanie BSM

Vzhľadom k tomu, že sme vybavili už tisíce klientov a pomohli im aj v nepríjemných životných situáciách, patrili k nim hypotéky aj na vysporiadanie BSM. Azda najviac vo mne zarezonoval prípad mladej sympatickej ženy, ktorá nás oslovila so žiadosťou o pomoc, pretože jej práve manžel oznámil, že si našiel novú partnerku, chce sa rozviesť a ihneď s ňou aj bývať. Mladá žena prišla na stretnutie veľmi smutná a nešťastná. Nevedela, čo má robiť, ako má začať, aké kroky podniknúť, aby celú situáciu zvládla a zároveň jej ostal zachovaný životný štandard.

Situácia mladých manželov

Manželia bývali v spoločnom 3-izbovom byte, ktorého kúpu financovali prostredníctvom hypotéky. Jednalo sa o veľký byt s vysokou hodnotou. Mladá manželka si nevedela predstaviť, kde bude po rozvode ktorý z manželov bývať. Vo veľkom byte s vysokou hypotéku ostať nechcela a novú hypotéku by sama nedostala. Mala prácu, ktorá ju veľmi bavila, ale pracovala v nej ešte veľmi krátko a zvýšenie platu mala prisľúbené až po roku. Bolo treba rýchlo niečo vymyslieť, aby klientka neostala „na ulici“.

Návrh riešenia pred vysporiadaním BSM

Keďže mladí manželia pred rozvodom boli plní emócií, nevedeli presne, čo majú robiť a aké majú možnosti, návrhy riešenia ich situácie ostali na nás ako na nezaujatých a objektívnych odborníkoch. Aj napriek tomu, že mladá manželka nechcela „neverníka“ na začiatku ani vidieť, po čase musela pochopiť, že bez jeho pomoci a súčinnosti to nepôjde. Mal totiž veľmi dobrý príjem, takže sme dostali nápad, ako ich situáciu vyriešiť. Navrhli sme im, aby si manželka ešte pred rozvodom našla byt, aký bude schopná finančne „utiahnuť“ a aby si hypotéku naň zobrali ešte spoločne.

Šťastný koniec nešťastnej situácie

Po opadnutí prvotných afektov a hnevu obaja manželia uznali, že náš návrh riešenia ich situácie je pre nich skutočne prijateľný. Zradená manželka si našla menší byt za výhodnú cenu a požiadali o ďalšiu hypotéku ešte ako manželia. Manželova ľútosť spôsobila, že bol pomoci naklonený, takže o niekoľko týždňov sa mohla klientka od svojho „budúceho bývalého“ odsťahovať a tiež v pokoji začať plánovať svoj nový život. Asi o pol roka jej v práci zvýšili plat a v tom čase už rozvedení manželia požiadali o vyňatie spoludlžníka, bývalý manžel z hypotéky na ich pôvodný spoločný byt a mladá žena z hypotéky na jej byt, v ktorom sa nakoniec cítila veľmi dobre.

Zhrnutie a naše odporúčania

Naša klientka bola veľmi milá a sympatická žena, ktorá nám bola veľmi vďačná za to, že sme jej vo veľmi ťažkých chvíľach boli ľudskou i profesionálnom oporou. A nás veľmi vždy poteší, keď vieme pomôcť našim klientom aj v nešťastí.

Ak potrebujete vy alebo niekto vo vašom okolí pomôcť vyriešiť podobnú situáciu, obráťte sa na našich hypotekárnych špecialistov. Naše skúsenosti a ľudský prístup sú predpokladom, že vám nepomôžeme len ušetriť čas a peniaze, ale že chceme a vieme hľadať tie najlepšie možnosti riešení aj v náročných situáciách. Vieme, že život je niekedy ťažký a vždy tu chceme byť pre vás. Presvedčte sa o našej profesionalite a dohodnite si nezáväzné a bezplatné stretnutie s ktorýmkoľvek z našich odborníkov.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky