fbpx

Vlado, ako to robíš, že máš najvyššiu úspešnosť z prideľovaných kontaktov od spoločnosti?

Vladimír Pavle, skúsený a často oceňovaný kolega, jeden z najlepších. O tom, ako prišiel do Hypo Consulting a ako výrazne sa mu zmenil život po odchode zo zamestnania, ste sa mohli dočítať v rozhovore s ním v článku Príbeh o tom, ako je možné zmeniť smer kariéry a získať nezávislosť.

Prečo je Vladimír Pavle najúspešnejší?

Vlado ako jeden z najúspešnejších, má možnosť riešiť úverové prípady potenciálnych klientov, ktoré vytvárame prepracovaným modelom online marketingu. Historicky Vlado Pavle patrí aj v kategórií spracovania potenciálnych záujemcov o naše služby k najlepším, o čom svedčia aj jeho už spomínané ocenenia. Opäť sme mu položili niekoľko otázok a dozvedeli sme sa, prečo je najúspešnejší aj v spracovaní klientov pridelených spoločnosťou.

Vladko, čitatelia nášho blogu už mali možnosť dozvedieť sa o Tvojich kvalitách z rozhovoru, ktorý si nám poskytol nedávno. Teraz by sme chceli vedieť niečo viac o tvojich úspechoch pri práci s potenciálnymi záujemcami o riešenie úverov. Tu je jeho pohľad a odpovede na otázku:

Čo je podľa Teba dôvodom Tvojho úspechu pri práci s týmito klientmi?

Vyzdvihol by som okrem iného hlavne to, ako je dôležité urobiť na záujemcu prvý dojem, aby mal pocit že nie som jeden z mnohých maklérov, ale aby odchádzal z prvého stretnutia s pocitom, že je pre neho šťastím, že stretol práve mňa. Snažím sa mu dať pocítiť, že mu ponúkam inú kvalitu služieb, ako keby išiel priamo do banky. Veľmi si dávam záležať, skôr ako sa začnem s ním rozprávať o jeho potrebách, na tom, aby si tento klient uvedomil, prečo je dôležité riešiť úvery práve cezo mňa. Vždy sa každého opýtam na jeho doterajšie skúsenosti a pokiaľ ešte nemá žiadne, tak mu vysvetlím, aké kľúčové výhody to pre neho má, aby si uvedomil, že v banke nepocíti až v takej miere individuálnu starostlivosť.

Upozorním klienta, že banka nie je konzultačná inštitúcia, ale obchodník, ktorý má záujem predávať zo svojej ponuky a že ja som v inej, nezávislej pozícii – ja nič nepredávam, ale pomáham mu vybrať si v spleti ponúk bánk tú najvýhodnejšiu. Snažím sa o to, aby nadobudol pocit, že vzájomná spolupráca je v prvom rade o eliminovaní prípadných rizík neschválenia úveru, aby nedostával napr. ďalšie a ďalšie zamietnutia do úverového registra. Poviem záujemcovi, že skôr ako podáme žiadosť do tej ktorej banky, preverím všetky možné riziká prípadného neschválenia, o ktorých je možné vopred vedieť a v žiadnom prípade nepostupujem systémom „podáme žiadosť a uvidíme“.

Aké pomôcky máš zo strany spoločnosti k dispozícií, ktoré sú Ti pri práci oporou?

Rastúci počet klientov samozrejme prináša so sebou problém efektívnej starostlivosti o nich. Neviem si predstaviť kvalitnú starostlivosť o klienta v dlhodobom horizonte bez dobrého CRM, jednoducho by sa to nedalo zvládnuť. Spoločnosť má prepracovanou webovou aplikáciu, ktorá mi pomáha pripomínať sa klientom pri výročiach, či niečo nepotrebujú, mám prehľad o rozpracovaných prípadoch a ich aktuálnom stave, prípadne v akom štádiu riešenia sa nachádzajú, lebo kapacitne to človek nemôže držať v hlave a na všetko pamätať. Táto aplikácia je pre mňa nepostrádateľná pomôcka, lebo mi pomáha dobre sa o klientom postarať. Ako keby mali „rodinného lekára“, ktorý na nich nezabudne, ak sa budú diať na trhu nejaké turbulencie, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť nákladovosť hypotéky v čase refixácie úrokovej sadzby a pod.

Čo robíš pre to, aby pre Teba zo začiatku úplne neznámi ľudia, boli nakoniec našimi spokojnými klientmi?

Myslím, že z veľkej časti som už na túto otázku odpovedal, ale chcem zdôrazniť to, čo som už na začiatku povedal, čo je kľúčové práve vtedy, ak sa stretnem s úplne neznámym človekom prideleným zo strany spoločnosti. Lebo ak dostanem odporúčaného klienta, či už od môjho zazmluvneného tipéra, alebo od už predtým vyriešeného spokojného firemného klienta, tak samozrejme už nemusím si tak prácne budovať „vlastnú značku“ a ľahšie naštartujem komunikáciu, lebo prichádza za mnou človek, ktorý už o mne počul, vie o niečo viac čo môže očakávať, lebo je odporúčaný.

Čo Ti prinášajú klienti, ktorých kontakty dostávaš od spoločnosti na vybavenie ich potrieb?

Samozrejme v prvom rade sú títo klienti pre mňa základom, pilierom mojich zárobkov, lebo stále platí, že viac príjmov mám z týchto klientov ako z mojich vlastných, odporúčaných. Ale na každého takéhoto klienta pozerám ako na zdroj ďalších potenciálnych klientov. Dôležité je podľa môjho názoru nespoliehať sa hlavne na odporúčania spokojných klientov, ktorých dostanem od spoločnosti, ale oveľa dôležitejšie je pokúšať sa urobiť z niekoho trvalý a nie náhodný zdroj klienta/klientov. Môj aktuálny úspech stojí práve na tipérskej spolupráci s niektorými ľuďmi, medzi nimi je aj jeden pre mňa kľúčový tipér, ktorý bol pôvodne klientom prideleným spoločnosťou.

Čo by si odkázal novým kolegom o našom systéme a možnosti vybavovať požiadavky klientov z online marketingu

Jednoznačne som mal šťastie, že sa mi podarilo naštartovať úspešne túto prácu, aby ma živila aj vďaka tomu, že som dostával pridelených klientov od spoločnosti. Ak chce človek žiť iba z tejto práce, splácať úvery, živiť rodinu, tak ja osobne si ani neviem predstaviť, že je to možné inak naštartovať. Sú iste aj iné systémy v iných spoločnostiach, ale táto podpora je základom, pevnou kostrou úspešného a pravidelného zarábania v tomto biznise. Tomu zodpovedá aj veľmi slušné ohodnotenie, čiže nastavenie provízii. Pokiaľ sú moje zárobky postavené hlavne na sprostredkovaní hypoték a nie sú rovnomerne rozložené aj na iné produkty (poistky, investície, apod.), tak to tak aj musí byť.

Ďakujem Ti za odpovede. Som si istá, že Tvoje skúsenosti a vysoká odbornosť sú predpokladom Tvojho ďalšieho rastu, z čoho sa veľmi tešíme.

Pracujte s nami a využite aj Vy naše prepracované systémy

To, že našim kolegom sa na trhu sprostredkovania hypoték darí, je nesporné. Väčšina z nich má bankovú prax, mnohí k nám prišli z poisťovní. Vieme, že máme rozsiahlu konkurenciu, ale vďaka nášmu systému môžete mať 3x vyššiu úspešnosť ako je na trhu obvyklé. Naše základy sú postavené na kvalitných službách a odbornej starostlivosti, pretože si myslíme, že si ich naši klienti zaslúžia a všetky naše kroky smerujú aj k zabezpečeniu nepretržitého servisu. Ak sa chcete stať jedným z nás a vybudovať si dobre platenú kariéru, dajte nám vedieť.

S nami budete plniť ľuďom sny o bývaní.