fbpx

Novinka na trhu úverov: Zelené pôžičky

Spotrebné úvery bez založenia nehnuteľnosťou sú stále v kurze, pretože ich žiadatelia buď nechcú zakladať nehnuteľnosť alebo žiadnu nemajú, ale potrebujú si požičať peniaze na rôzne svoje potreby. Banky tak poskytujú spotrebné úvery tým, ktorí majú na ich splácanie dostatočné príjmy. So zvyšovaním úrokov na hypotékach sa zvyšujú úrokové sadzby aj na pôžičkách a môžu dnes dosahovať aj okolo 10%, čo je pri ich splatnosti najviac 8 rokov dosť vysoká cena. Najviac klienti žiadajú o bezúčelové pôžičky, či už na kúpu áut, zariadenia domácnosti, ale výnimkou nie je ani úver na rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti.

10 – ročná splatnosť na novom produkte

So súhlasom NBS tak naše banky od októbra 2022 začali poskytovať tzv. „Zelené pôžičky“, ktoré dlžníkom umožňujú tento typ úveru splácať až 120 mesiacov, čo je o niečo dlhšia splatnosť ako pri tradičnom bezúčelovom spotrebnom úvere. Okrem toho, že žiadateľom dáva možnosť pri určitom príjme získať vyššiu sumu, čo im umožňuje nižšia splátka, tieto úvery môžu dostať aj so zvýhodnenou úrokovou sadzbou oproti bezúčelovej pôžičke.

Komu je nová pôžička určená

Nový produkt „Zelená pôžička“ je určená pre tých, ktorí chcú obnoviť svoje bývanie a zároveň tým zvýšia energetickú úspornosť svojej nehnuteľnosti. Zároveň sa musí jednať o obnovu rodinného domu, ktorý musí spĺňať stanovené parametre. Iba žiadatelia, ktorí splnia podmienky bánk, budú môcť túto pôžičku dostať so splatnosťou až 10 rokov. Na stránkach bánk sa môžeme dočítať, že tento typ úveru je možné dostať na účely energetickej úspory (zateplenie domu, fotovoltaiku, projekt, energetický certifikát), ekologických inovácií (napr. kotol na biomasu, nádrže na dažďovú vodu, apod.), „zelených“ rekonštrukcií (výmena okien, rekuperácia, odstránenie azbestu, a i.) alebo na kúpu ekologického automobilu. Na účel kúpy elektromobilu alebo auta s hybridným pohonom nie je možné dostať „Zelenú pôžičku“ so splatnosťou 10 rokov.

Základné podmienky získania „Zelenej pôžičky“

Aby žiadateľ dostal pôžičku s dlhšou splatnosťou, čiže až na 120 mesiacov, musí mať v prvom rade podpísanú Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti so Slovenskou agentúrou životného prostredia. To znamená, že zároveň bude žiadať aj o štátny príspevok v projekte Obnov dom, ktorého účelom je financovanie výdavkov priamo spojených s obnovou rodinných domov. Rodinný dom, na obnovu ktorého je možné získať príspevok od štátu a zároveň aj „Zelenú pôžičku“ z banky s dlhšou splatnosťou, musí byť na území Slovenskej republiky, na liste vlastníctva musí byť zapísaný ako rodinný dom, je určený na bývanie a bol postavený pred 1. januárom 2013.

Projekt Obnov dom od Slovenskej agentúry životného prostredia

Spomínaný projekt, v rámci ktorého môžu vlastníci rodinných domov požiadať o príspevok na obnovu domu, sa volá Obnov dom a viac o ňom je možné dozvedieť sa na https://obnovdom.sk. Je potrebné vedieť o projekte viac a zároveň ho aj využiť, inak nevieme našim klientom pomôcť získať pôžičku s 10-ročnou splatnosťou od bánk. Základným predpokladom pre obnovu je, že jej realizáciou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.

Výška príspevku na „Obnovu domu“

Štát môže žiadateľom o príspevok poskytnúť spoluúčasť pri financovaní takých stavebných úprav, ktoré ušetria ročne od 30 do 60% energií príspevok do 14.000 eur a ak by bola ročná úspora energií po úpravách nad 60%, príspevok môže dosiahnuť až 19.000 eur. Samozrejme, pri súčasných cenách materiálov a služieb je veľká pravdepodobnosť, že sumy za úpravy na rodinnom dome budú drahšie a navyše, štátna pomoc je poskytovaná najviac do 60% z celkových vopred vynaložených nákladov, čiže žiadateľ o príspevok musí mať aspoň 40% sumy na realizáciu obnovy k dispozícií. A práve teraz môže na rad prísť „Zelená pôžička“ od bánk pre tých, ktorí nemajú dostatok finančných zdrojov. V súčasnosti je možné požiadať o tento typ úveru v 5 bankách, pričom so všetkými spolupracujeme aj naša spoločnosť.

Zhrnutie

Aj napriek tomu, že možnosti financovania bývania sú v súčasnosti vzhľadom k zvyšujúcim sa úrokovým sadzbám na hypotékach pre nízkopríjmové skupiny žiadateľov zložitejšie, banky i štát hľadajú spôsoby, ako ľuďom pomôcť aspoň pri úspore energií. Na jednej strane podporujú projekty na ochranu životného prostredia a zároveň chcú umožniť tým, ktorí majú záujem, sa na nej aj podieľať.  Aj preto vznikol projekt Obnov dom a možnosti získať ďalší úver na spolufinancovanie obnovy rodinných domov s lepšími podmienkami. „Zelené pôžičky“ okrem toho, že majú oproti klasickým bezúčelovým spotrebným úverom dlhšiu splatnosť, banky poskytujú aj so zvýhodnenou úrokovou sadzbou do výšky až 28.000 eur.

a naše odporúčania

Ak máte záujem o úsporu energií obnovou a rekonštrukciou vášho rodinného domu, naši odborníci vám poradia, ako môžete dostať od štátu príspevok v rámci projektu Obnov dom a zároveň vám pomôžu s vybavením „Zelenej pôžičky“, ale aj akéhokoľvek iného typu úveru. Dohodnite si s nami stretnutie a nestrácajte čas hľadaním informácií. S nami ušetríte nie len ten, ale aj peniaze a množstvo energie, ktoré môžete investovať do oveľa príjemnejších vecí, činností alebo zážitkov.