fbpx

Ekohypotéka – nový trend v hypotékach

V poslednom čase sa výrazným spôsobom začína skloňovať pojem „ekologický“ aj vo svete finančných produktov. Mnohí si povedia: ako je možné aplikovať ekológiu do peňazí a finančnej sféry ako takej? Veľmi jednoducho. Banky podobne ako aj celý svet podporujú zelené energie, stavby šetriace tradičné energetické zdroje, automobily bez emisií, celý svet investuje do technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje a podobne. Mnohé finančné produkty s ochranou životného prostredia priamo súvisia, pričom väčšina z nich má priamy pozitívny vplyv aj na našich klientov.

Zelená hypotéka – čo je to

Jedným z produktov, s ktorými sa najviac stretávame, je tzv. „zelená hypotéka“. Už dávnejšie niektoré banky zvýhodňovali klientov pri financovaní nehnuteľností s energetickým certifikátom najvyššej triedy, vzťahovalo sa to ale hlavne na novostavby rodinných domov. Dnes už ale rastie počet bánk, ktoré požadujú od klientov dodanie týchto certifikátov aj k bytom a niektoré z nich dokonca pri financovaní a zakladaní takýchto nehnuteľností klientov odmeňujú veľmi výhodnou úrokovou sadzbou. K žiadosti o hypotéku pritom stačí doložiť energetický certifikát.

e-book zdarma: Ako čo najlepšie zvládnuť hypotéku

  • Čo si premyslieť ešte predtým, než požiadate o hypotéku?
  • Ako o ňu požiadať a ako si postrážiť, aby boli podmienky banky výhodné?
  • Pri riešení hypotéky môžete naraziť na úskalia a neočakávané situácie. Ukážeme vám, ako ich jednoducho prekonáte.
  • Máme pre vás 7 tipov priamo od hypotekárneho centra

Venujte hypotéke dostatok času ešte pred podaním žiadosti do banky. Položte si dôležité otázky - vďaka e-booku si na ne dokážete odpovedať.

Pozrite si e-book zdarma

Podmienky výhod „ekohypotéky“

Ako sme už spomenuli, s priloženým energetickým certifikátom klienti môžu v súčasnosti získať na hypotéke úrokovú sadzbu už od 0,36%. Podmienkou je, aby k žiadosti predložili certifikát k domu alebo bytu, ktorý je platný najskôr od roku 2011 a na základe ktorého má nehnuteľnosť priradenú energetickú triedu A alebo B. Energetická trieda hovorí o tom, koľko je nehnuteľnosť pri svojej prevádzke schopná ušetriť na energiách, ako je elektrina, plyn, voda, kúrenie a pod. Pre bytové domy sú energetické certifikáty spracovávané spoločne pre celý objekt, pri rodinných domoch si ho vlastník musí dať vypracovať sám vo vlastnej réžií. Jeho vypracovanie stojí pri rodinných domoch od 300 do 500 eur, pri veľkých objektoch je to samozrejme oveľa viac.

EKO finančné produkty

Okrem úverových produktov podporujúcich ekologický prístup, ochranu životného prostredia, úsporu energií, prípadne rôzne výskumy v oblasti alternatívnych zdrojov alebo aj v medicíne, sa začali čoraz viac objavovať aj ďalšie finančné produkty. K najviac spomínaným možno zaradiť investovanie do zelených fondov alebo aj tzv. EKO financovanie.

Zelené investície

Investovanie do „zelených“ firiem začalo expandovať počas koronakrízy ako reakcia na očakávania v ekonomike aj po jej skončení. Ukazuje sa, že investovanie do týchto firiem sa pre investorov javí ako výnosné a bezpečné, pretože takto nastavené firmy majú tendencie byť zodpovednejšími ako tradičné spoločnosti. Posledné mesiace boli pre zelené fondy ako ďalší finančný produkt veľmi významné, ich podiel spomedzi všetkých investičných fondov dosiahol 17%. Dokonca sa do budúcnosti predpokladá, že investovanie do zelených fondov môže vzrásť až na 57% spomedzi celkového portfólia investičných produktov. Aj napriek tomu, že na začiatku bola výkonnosť týchto fondov umelo navýšená, reálne začali tieto fondy vykazovať výnosy rovnaké, ak nie v niektorých prípadoch aj vyššie ako tradičné investičné fondy, navyše pri poklesoch akcií na burze bol pokles práve tých zelených nižší ako u tých tradičných.

e-book zdarma: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka e-booku je dokážete identifikovať
  • Akých 10 chýb môžete urobiť, keď budete vybavovať hypotéku?
  • Koľko Vás môžu stáť peňazí?
  • Ako sa im dá ľahko vyhnúť?

Nielen, že vďaka ebooku budete na hypotéku pripravení, ale určite vám pomôže zorientovať sa v hypotekárnej problematike skôr, než sa stanete jej súčasťou.

Pozrite si e-book zdarma

EKO financovanie

Okrem úverových a investičných produktov sa začínajú objavovať aj ďalšie EKO produkty. K tým najvýznamnejším patria aj napríklad leasingy. Mnohé leasingové spoločnosti v poslednom období zvýhodňujú tých klientov, ktorí majú záujem podporovať ekologické riešenia, a to formou podpory financovania automobilov na elektrický pohon, prípadne hybridné automobily. Výhodné ekofinancovanie okrem automobilov leasingové spoločnosti poskytujú aj na nákladné vozidlá či autobusy, ale aj na motocykle a štvorkolky, ktoré majú elektrický pohon, prípadne ide o hybridné dopravné prostriedky.

Zhrnutie

Ak ide o ochranu našej prírody i celej planéty, radi propagáciou a osvetou ekologického financovania či investovania prispejeme aj my. Považujeme za nanajvýš vhodné podporovať všetky aktivity, ktoré môžu prospieť životnému prostrediu a budovať lepší svet pre ďalšie generácie. Navyše ak môžete využitím zelených finančných produktov aj vy sami ako ich užívatelia aj ušetriť.

a naše odporúčania

Sme si istí, že šetriť našu planétu a zároveň aj svoj finančný rozpočet, je ideálna forma prístupu k životu i financiám. Ak chcete vedieť, ako financovať svoje bývanie a mať pritom najnižšie úroky, lebo vám záleží aj na mieste, v ktorom žijete, ste u nás na správnej adrese. Okrem toho vám poradíme, kde investovať svoje peniaze, aby naše deti i vnúčatá mali pekný svet a zároveň vieme aj to, kde získate najvýhodnejší leasing na auto, ktoré ochráni prírodné zdroje a neznečistí vzduch, ktorý dýchate. Dohodnite si stretnutie s našimi hypotekárnymi špecialistami alebo odborníkmi na investičné produkty, budú pri vás stáť na našej spoločnej ceste za čistejšou prírodou a ešte vám pomôžu s výberom pre vás najvhodnejšieho produktu, ktorým usporíte nemalé peniaze.