fbpx

Mladomanželská pôžička na bývanie zo ŠFRB od 1.7.2019

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) od 1.7.2019 zaviedol do svojej ponuky na podporu bývania nový produkt, ktorý nazval Mladomanželská pôžička. Tento druh štátnej podpory je určený pre špecifickú skupinu žiadateľov, len na vymedzené účely a so striktne stanovenými podmienkami, či už čo sa týka maximálnej výšky úveru, maximálneho LTV a úrokovej sadzby.

Kto môže o Mladomanželskú pôžičku požiadať?

O nový spôsob financovania bývania môžu požiadať len manželia do 12 mesiacov od uzavretia manželstva a ani jeden z manželov nemôže mať viac ako 35 rokov. Ak máte záujem tento typ produktu využiť, príjem vašej rodiny musí byť minimálne 1,3-násobok životného minima a maximálne jeho 4-násobok. Od 1.7.2019 je výška životného minima dvojčlennej domácnosti dospelých osôb 356,84 Eura. Ak o Mladomanželskú pôžičku chcú požiadať mladí bezdetní manželia, ich spoločný čistý priemerný mesačný príjem musí byť aspoň 436,82 Eura (356,84 Eur x 1,3) a najviac 1.427,36 Eura (356,84 Eur x 4). Ak majú mladomanželia deti, tieto sumy sa navyšujú o výšku životného minima aj na ne, čiže o 95,96 Eura na každé dieťa žijúce v spoločnej domácnosti.

Na aké účely môžete Mladomanželskú pôžičku použiť?

Nový spôsob štátnej podpory môžu žiadatelia využiť na kúpu bytu, rodinného domu, jeho výstavbu alebo na stavebné úpravy už existujúcej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Tu vás ale musím upozorniť na malé detaily týkajúce sa financovania jednotlivých typov nehnuteľností. Financovaný byt nesmie mať plochu vrátane príslušenstva viac ako 80 m2, rodinný dom nesmie mať viac ako 120 m2 obytnej plochy bez balkónov, terás apod. Garáž ako súčasť rodinného domu môže byť Mladomanželskou pôžičkou financovaná len za podmienky, že jej plocha nepresiahne 25 m2.

Aké sú podmienky financovania jednotlivých typov nehnuteľností?

Na výstavbu bytu v bytovom alebo rodinnom dome môžete dostať najviac 75.000 Eur zároveň do 75% z jeho obstarávacej ceny. Na kúpu bytu nie staršieho ako 3 roky od kolaudácie dostanete maximálne 75.000 Eur a zároveň do 75% LTV. Ak by ste si chceli kúpiť byt starší ako 3-ročný, zo ŠFRB dostanete pôžičku najviac do 75% LTV a zároveň do 50.000 Eur. V prípade rekonštrukcie domu alebo bytu môžete požiadať o úver vo výške najviac 30.000 Eur a to na nehnuteľnosť, ktorá bola daná do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti o Mladomanželskú pôžičku. Úrokové sadzby a doba splatnosti sú pre všetky účely jednotné. Časť pôžičky do výšky 15.000 Eur môže mať najviac 15-ročnú splatnosť a je úročená 1%, suma úveru nad 15.000 Eur je splatná najviac na 20 rokov a úroková sadzba na nej je 2%.

Akým spôsobom je potrebné o Mladomanželskú pôžičku požiadať?

Žiadosť je potrebné podať v listinnej podobe na mestskom úrade, ktorý je príslušný financovanej nehnuteľnosti. Pracovník MÚ vašu žiadosť elektronicky spracuje a posunie ďalej ŠFRB. Žiadosť o Mladomanželskú pôžičku je možné podať v termínoch od 1.7. do 31.10.2019, od roku 2020 to bude možné každý rok vždy od 1.4. do 31.10.

Aké sú podľa nás výhody a nevýhody Mladomanželskej pôžičky zo ŠFRB?

Výhody nového produktu z dielne ŠFRB ocenia hlavne mladomanželia s nižšími príjmami, ktorí majú už nasporených aspoň 25% z výšky požadovaného úveru, nakoľko ŠFRB môže poskytnúť pôžičku vo výške najviac 75% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Nevýhody novej formy štátnej podpory vidíme hlavne v obmedzeniach vo výške úveru, maximálneho LTV, úrokových sadzbách a intervaloch podávania žiadostí.

Porovnanie s bankovými hypotékami

Oproti hypotékam v bankách môžete získať oveľa nižšiu maximálnu výšku úveru. Kým v komerčnej banke môžete stále dostať hypotéku až do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, ŠFRB vám poskytne najviac 75% z hodnoty financovanej a zakladanej nehnuteľnosti. V súčasnosti máte možnosť vo väčšine komerčných bánk získať úrokovú sadzbu na celú výšku hypotéky už okolo 1%, ŠFRB úročí časť úveru nad 15.000 Eur sadzbou 2%. Úvery na bývanie v bankách majú splatnosť 30 rokov, ŠFRB vám požičia peniaze len na 15 resp. 20 rokov.

Zhrnutie…

Aj napriek tomu, že Mladomanželská pôžička zo ŠFRB nie je predmetom sprostredkovania v žiadnej z maklérskych spoločností, máme záujem venovať sa aj tejto problematike, pretože vám chceme poskytnúť komplexné informácie a zároveň možnosť vybrať si zo všetkých alternatív financovania vášho bývania.

…a naše odporúčania

Ak spĺňate podmienky získania nového druhu financovania bývania od štátu, určite vám odporúčame preveriť svoje možnosti v rámci celého finančného trhu. Radi vám pomôžeme nájsť to najvýhodnejšie riešenie financovania vášho bývania. Ak nad hypotékou ešte len uvažujete a chcete vedieť o všetkom, čo sa vo svete úverov deje, stiahnite si náš e-book ale sa prihláste na odber novinek na blogu.
Ak ste ale už vo fáze reálneho riešenia vášho nového bývania alebo potrebujete dostať „pod kontrolu“ vaše aktuálne úvery, dohodnite si stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom, ktorý vám ochotne pomôže ušetriť množstvo času a peňazí a stane sa vašim osobným sprievodcom pri riešení a financovaní vašich potrieb.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky