fbpx

Mimoriadne splátky na hypotéke vs sporenie a investovanie

Okrem splácania pravidelných mesačných splátok hypotéky majú dlžníci aj ďalšie možnosti splácania navyše. Každá banka má zo zákona povinnosť umožniť dlžníkom vykonať raz ročne mimoriadnu splátku do 20% z aktuálneho zostatku bez poplatku za predčasné splatenie tejto časti. To znamená, že táto suma tak nie je v určitom momente úročená a o jej výšku klesne zostatok hypotéky. Niektoré banky dokonca umožňujú robiť mimoriadne splátky aj nad rámec týchto 20% tiež bez poplatku. Dve z nich na našom trhu to umožňujú veľmi jednoducho, dlžník môže cez aplikáciu banky vykonať mimoriadne splátky bez poplatku už raz mesačne od sumy 50 eur. Mimoriadnymi splátkami je tak možné ušetriť na úrokoch značné sumy.

Výhody mimoriadnych splátok a sporenie

Ušetriť na hypotéke sa dá ale aj iným spôsobom, nie len mimoriadnymi splátkami. A dokonca za určitých okolností ešte aj viac. Rozhodujúcim je v tomto prípade úrok na hypotéke a vhodné nastavenie iných produktov. Keď sú na hypotékach priaznivé úrokové sadzby, oveľa lepším riešením je sporiť si. Ale nie na tradičné sporiace produkty, ako napríklad sporiaci účet. V tomto prípade hovoríme o sporení do investičných produktov. Výber vhodného investičného produktu už ale odporúčame nechať na odborníkov, ktorí sa vedia v tomto finančnom sektore pohybovať a majú prehľad o vývoji na finančných trhoch. Tento typ investovania si vyžaduje sofistikovanejšie postupy a je určený pre tých, ktorí sú ochotní aj trochu zariskovať. Lebo vo všeobecnosti platí zlaté pravidlo investovania: minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Z dlhodobého hľadiska, a to hovoríme o rádovo 10 rokoch a viac, ale k výnosovosti investovaných peňazí dochádza.

Porovnanie úspory na hypotéke s mimoriadnymi vkladmi a sporením

Aby sme mohli povedať, či sa oplatí viac robiť mimoriadne vklady na hypotéke alebo sporiť do investičných produktov a v správnom čase urobiť mimoriadnu splátku väčšej sumy na hypotéke, musíme sa pozrieť na viac aspektov. Výhodnosť jedného alebo druhého spôsobu úspory na hypotéke závisí hlavne od jej úrokovej sadzby, doby splatnosti, výške voľných zdrojov určených na ďalšiu úsporu a výnosoch investičných produktov. Preto sme porovnali výhodnosť pri nižších a vyšších úrokoch na hypotéke.

Mimoriadne splátky na hypotéke a investovanie pri nízkej cene úveru

Ak by bolo pri nízkej úrokovej sadzbe na hypotéke a vhodne zvolenom investičnom produkte, do ktorého klient pravidelne mesačné sporí priemerné zhodnotenie napríklad o 5% vyššie, celú svoju hypotéku by pri 30-ročnej splatnosti mohol vyplatiť už o 20 rokov alebo ešte aj skôr a ešte by mu ostali aj ďalšie usporené peniaze. Ak by rovnakú investovanú sumu vkladal ako mimoriadne splátky priamo na hypotéku, jej splatnosť by si tiež skrátil, ale nemal by už ďalšie peniaze z výnosov z investovania, pretože by žiadny investičný produkt nemal.

Mimoriadne splátky na hypotéke a investovanie v čase krízy pri drahších úveroch

Iná situácia môže nastať pri mimoriadnych vkladoch na hypotéke pri vysokých úrokoch, ktoré nás možno v najbližšej budúcnosti čakajú. Vysoké sadzby v súčasnosti sú zároveň signálom neistoty aj na akciových trhoch, takže rozdiel na úrokoch v bankách a výnosoch z investovania môže byť nižší. V tomto prípade ale tiež vychádza, že vhodne vybraným investičným sporením sa dá ušetriť minimálne tak ako pri mimoriadnych vkladoch na hypotéke. Ak by ale došlo k vážnej finančnej kríze a dlhodobým prepadom na finančných trhoch, mimoriadne vklady na hypotéke by boli možno istejšou voľbou, ako ušetriť na úrokoch.

Inflácia a hypotéka

Pozrime sa ešte na splácanie hypotéky z hľadiska inflácie. Mnoho ľudí sa hypotéky bojí, pretože im naháňa strach predstava, že budú musieť 30 rokov každý mesiac splácať splátky zo svojich ťažko zarobených peňazí. Bývať ale niekde musia, takže si hypotéku predsa len zoberú. Z dlhodobého hľadiska, aj v prípade kolísania úrokových sadzieb, ale inflácia v čase samotnú splátku i hypotéku ako takú znehodnocuje. Pretože kým dnes je splátka hypotéky vo výške 500 eur relatívne dosť vysoký náklad domácnosti, o 10 rokov sa to už nikomu tak hrozivé zdať nebude. Pre porovnanie: kým pred 10 rokmi minula 4-členná rodina na stravu mesačne 500 eur, dnes je to za ten istý tovar 800 až 900 eur. Reálne teda cena dlhu pri vysokej inflácií klesá ešte viac a kým úrokové sadzby na hypotékach nie sú tak vysoké ako samotná inflácia, stále „sme v suchu“.

Zhrnutie

Mimoriadne vklady na hypotéke sú veľmi dobrým nástrojom na úsporu na úrokoch, hlavne ak sú realizované raz ročne do výšky 20% zo zostatku úveru bez poplatku. Ak sú ale sumy mimoriadnych vkladov vhodne investované do správnych produktov, je možné na hypotéke za optimálnych podmienok usporiť ešte viac a vykonať mimoriadne splátky hypotéky napríklad pri konci fixácie v ešte vyšších sumách alebo doplatiť celú hypotéku podstatne skôr. Kým boli úrokové sadzby na hypotékach u nás okolo 1% a boli tak lacné, mimoriadne splátky nemali tak výrazný efekt ako v súčasnosti, keď zaznamenávame rýchlo vzostup úrokov.

a naše odporúčania

V našom článku sme chceli poukázať na vaše možnosti čo najväčšej úspory na hypotéke. Ak chcete vedieť viac, ako by ste mohli aj pri  zvyšujúcich sa úrokoch na vašej hypotéke čo najviac ušetriť, obráťte sa na našich hypotekárnych špecialistov a odborníkov na kapitálové trhy. Naši špecialisti vám budú vedieť presne vypočítať, koľko budete vedieť usporiť práve vy s ohľadom na výšku vašej hypotéky a finančné možnosti vášho pravidelného investovania. Dohodnite si stretnutie s našimi profesionálmi a dajte nám možnosť presvedčiť vás, že nám na vašich peniazoch záleží.