fbpx

Užitočné informácie po čerpaní úveru

čomu je dobré venovať pozornosť, čo robiť a na čo nezabudnúť

Vážený klient/ Vážená klientka,
sme radi, že ste využili naše služby a chceli by sme sa s Vami podeliť o dôležité postrehy a rady z  našej praxe.

Proces vybavenia hypotéky je ukončený, banka poslala peniaze tam, kam mala a je čas začať hypotéku splácať. Vyčerpaním hypotéky sa ale Vaše povinnosti nekončia. Stále je tu množstvo skutočností a povinností, na ktoré Vám odporúčame nezabudnúť.
Na prvý pohľad sú to možno jednoduché veci, ale neraz sme sa stretli s tým, že klientom spôsobili problémy.  

Všetko, čo musíte splniť, prípadne nemôžete urobiť, máte napísané v úverovej zmluve, ktorú si starostlivo odložte, aby ste do nej mohli kedykoľvek v prípade potreby nahliadnuť. Ak si nebudete vedieť rady, nebojte sa poradiť či už s naším hypotekárnym špecialistom, ktorý Vám pomáhal pri vybavení úveru alebo navštívte pobočku banky, kde Vám tiež radi poradia. Ak budete dodržiavať dohodnuté podmienky, vyhnete sa stresom a splácanie hypotéky bude pre Vás o to jednoduchšie a pohodovejšie.

K najbežnejším a najdôležitejším povinnostiam po vyčerpaní úveru patrí:

 • 1
  Predloženie listu vlastníctva
  Predloženie originálu listu vlastníctva, ak máte hypotéku s príspevkom pre mladých. Zo zákona sa totiž Váš úver stáva hypotékou pre mladých až v čase, keď je na katastri zapísané záložné právo v prospech banky, čo je obyčajne až cca mesiac po čerpaní Vašej hypotéky, keďže banky vyplácajú úver v 95% už na plombu, teda hneď po podaní záložných zmlúv na kataster. Banka Vám začne príspevok vyplácať až po doložení listu vlastníctva so zápisom ťarchy. Niektoré banky si už v zmluvných podmienkach vyhradzujú právo na vyžiadanie predložiť aktuálny list vlastníctva kedykoľvek počas splácania hypotéky. A musí to byť list vlastníctva nie z internetu, ale priamo z katastra, ktorý je použiteľný na právne úkony. Mimochodom, teraz si viete list vlastníctva, na ktorom nie je žiadna plomba, vypýtať aj na pošte.
 • 2
  Vydokladovanie účelu
  Ďalšou podmienkou po čerpaní hypotéky môže byť doloženie účelu použitia peňazí z úveru. Niekedy Vám banka schváli a poskytne hypotéku napríklad na rekonštrukciu alebo výstavbu domu aj vopred, ale v zmluve máte podmienku, že do určitého času, napríklad do 1 alebo 2 rokov musíte v banke doložiť bločky, faktúry alebo rozpočet prác, prípadne v niektorých bankách stačia aktuálne fotky nehnuteľnosti, ktorú ste úverom financovali. V prípade výstavby od Vás banka môže požadovať aj nový znalecký posudok.
 • 3
  Výmaz záložného práva pôvodnej banky z listu vlastníctva pri refinanci hypotéky do inej banky
  Ak ste čerpali hypotéku na refinancovanie pôvodného úveru z inej banky, dbajte na to, aby banka, z ktorej ste úver vyplatili, vystavila kvitanciu – je to doklad o splatení Vášho dlhu. Niektoré banky posielajú kvitanciu priamo na kataster, iné pošlú tento dokument Vám domov a na kataster si ho musíte odniesť sami. Je to dôležitý doklad, na základe ktorého kataster vymaže na založenej nehnuteľnosti pôvodné záložné právo a Vy tak budete mať zapísanú ťarchu len v prospech novej banky.
 • 4
  Zdokladovanie vyplatenia pôvodných úverov pri konsolidácii
  Ak ste dostali hypotéku na konsolidáciu úverov, teda na vyplatenie viacerých záväzkov, ktoré ste mali, okrem hypotéky to môžu byť spotrebné úvery, kreditné karty alebo povolené prečerpania, v niektorých bankách od Vás môžu požadovať dodatočné doloženie dokladov o vyplatení týchto úverových produktov. Splatenie spotrebných úverov doložíte tiež kvitanciou, splatenie povoleného prečerpania výpisom z účtu, vyplatenie kreditnej karty posledným výpisom z účtu kreditnej karty. Aj na doloženie takýchto dokladov môžete mať v úverovej zmluve lehotu, do ktorej ich musíte do banky priniesť.
 • 5
  Zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov na účte
  V banke Vám vždy povedia, kedy je potrebné začať Vašu hypotéku splácať. V každej banke je to trochu inak, ale väčšinou je úver nutné začať splácať na ďalší mesiac od jeho vyčerpania. Nezabudnite zabezpečiť dostatočnú sumu, ktorú je potrebné mať v deň splátky na účte. Ak Vám do banky nebude chodiť Váš pravidelný príjem, zriaďte si na svojom účet napríklad trvalý príkaz, aby Vaša nová splátka odchádzala včas. Nezabudnite na to, že nestačí posielať do banky len splátku úveru, ale aj vedenie účtu väčšinou niečo stojí. Preto si posielajte radšej vyššiu sumu, ktorú môžete nepoužitú kedykoľvek minúť. Pravidelné splácanie je veľmi dôležité, pretože Vám zabezpečí v banke dobrý rating a v prípade obnovy fixácie to bude pre Vás veľké plus. Banky si klientov, ktorí si včas plnia svoje záväzky, vážia.
 • 6
  Plnenie podmienok priznanej úrokovej sadzby na hypotéke
  Ak ste sa už vopred s bankou dohodli na podmienke zasielania výplaty, urobte tak čo najskôr, navštívte Vašu účtovníčku a dajte jej nové číslo účtu, kde Vám mzdu má posielať. V niektorých bankách môže byť podmienkou najlepšej úrokovej sadzby tiež sporenie alebo poistenie, prípadne využívanie kreditnej karty. Ak ste s takýmito podmienkami podpisom úverovej zmluvy súhlasili, zabezpečte za pomoci pobočky banky zriadenie týchto produktov a majte na pamäti, že ich nedodržiavanie má za následok napríklad zvýšenie úrokovej sadzby. V niektorých bankách môžete mať aj vedenie účtu bez poplatku, ak splníte vopred určené podmienky. Väčšinou nie je náročné ich splniť, a ušetriť mesačne aj do 10,- € sa Vám skutočne oplatí.
 • 7
  Zmeny na poistení nehnuteľnosti
  Ak počas splácania hypotéky budete chcieť zmeniť poistenie založenej nehnuteľnosti, môžete tak urobiť len so súhlasom banky. Vo všetkých bankách je nutné vinkulovať poistenie domu alebo bytu, a ak nie ste spokojní s aktuálnou poisťovňou, môžete ju zmeniť, ale je potrebné poistné plnenie v prospech banky vinkulovať aj v novej poisťovni.
 • 8
  Zmeny na založenej nehnuteľnosti
  V prípade, že chcete zmeniť založenú nehnuteľnosť, musíte o to tiež požiadať v banke. Ona rozhodne, či bude aj nová nehnuteľnosť pre ňu vhodná, hlavne z dôvodu jej kvality a hodnoty. Tiež ak chcete robiť akékoľvek zmeny na tejto nehnuteľnosti, je dobré poradiť sa v banke, či je nutné žiadať o súhlas. V žiadnom prípade nemôžete počas splácania hypotéky zriadiť na nej vecné bremená, napríklad právo dožitia akejkoľvek osoby alebo užívanie či povolenie prechodu cez pozemky založené v prospech banky.

Stále stojíme pri Vás 🙂