fbpx

Čo by ste mali a naopak nemali robiť, aby vás zmena zamestnania pri riešení hypotéky nebolela

Jedným z najdôležitejších aspektov úspešného schválenia hypotéky alebo iného typu úveru je správne načasovanie podania žiadosti do banky. S týmto momentom súvisia aj ďalšie aktivity, ktoré je potrebné robiť v správnom čase či už na strane vás ako klientov alebo nás, hypotekárnych špecialistov. Preto ak si hľadáte nehnuteľnosť na jej kúpu alebo plánujete žiadať o hypotéku na iný účel, veľmi dôležité je, aby ste vedeli dokladovať príjem či už zo zamestnania alebo z podnikania. Takže ak chcete zložiť rezervačnú zálohu za nový byt alebo dom, buďte opatrní, aby ste z dôvodu zmeny zamestnania mali možnosť dodržať termín rezervácie a neprišli tak o peniaze.

Skúšobná doba v novom zamestnaní a žiadosť o hypotéku

Ak ste nastúpili do nového zamestnania, musíte počkať aspoň 3 mesiace, aby ste mohli požiadať o hypotéku. Musí vám totiž skončiť skúšobná doba. Už som sa stretla s klientmi, ktorí v zmluve nemali skúšobnú dobu a ich pracovný pomer bol od začiatku dojednaný na dobu neurčitú. Bankám to ale nestačí, zo zákonníka práce skúšobná doba vyplýva a je ochranou aj pre vás. Čo sa týka posudzovania doby poberania príjmu, máme banku, ktorej postačuje priemer za 3 mesiace, ale štandardom vo väčšine bánk je vypočítaný priemer za 6 mesiacov. Čiže aj keď pracujete v novom zamestnaní menej ako 6 mesiacov a minimálne 3 mesiace, súčet príjmov vám vydelia 6 mesiacmi.

Výpovedná doba v zamestnaní a hypotéka

Ak plánujete žiadať o hypotéku alebo iný typ úveru, nemôžete byť ani vo výpovednej dobe. To, že tomu tak je, prehlasujete aj v žiadosti o úver. Banka vám počas takejto doby úver neschváli, lebo nemá garanciu vašich dostatočných príjmov na splácanie úveru.

Plynulý prechod z jedného zamestnania do druhého

Veľmi často sa stáva, že naši klienti ukončia pracovný pomer a hneď na druhý deň nastúpia do novej práce. V bankách tomuto stavu hovoria plynulý prechod z pôvodného do nového zamestnania a v tomto prípade vám niektoré banky vedia vypočítať priemerný čistý príjem za 6 mesiacov, pričom je možné akceptovať a zahrnúť do priemeru aj príjmy z predchádzajúceho zamestnania. Nový pracovný pomer ale musí trvať minimálne 3 mesiace, čiže tiež musíte byť už po skúšobnej dobe.

Hypotéka a pracovný pomer na dobu určitú

Existujú niektoré sektory zamestnania, kde môžu zamestnávatelia nových pracovníkov zamestnať na dobu určitú. Väčšinou tak robia na prvý rok a potom im zmluvy predlžujú na dobu neurčitú. Pracovný pomer na dobu určitú je možné dojednať aj opakovane, ale zákonník práce určuje, koľkokrát maximálne je to možné. Pri schvaľovaní úveru v banke rozhoduje aj oblasť, v ktorej žiadateľ pracuje. Banky akceptujú u žiadateľov pracovný pomer aj na dobu určitú, ale nesmie skončiť skôr ako 3 mesiace pred podaním žiadosti. Ak klient žiada o úver neskôr, niektoré banky môžu požadovať garanciu a potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že zamestnancovi bude pracovný pomer predĺžený.

Žiadosť o úver a sezónne zamestnanie

Klienti, ktorí vykonávajú svoje zamestnanie ako sezónni zamestnanci, majú pri získaní hypotéky problém. Banky tento typ príjmu akceptovať nevedia, pretože nemajú u žiadateľa istotu, že bude schopný počas obdobia výpadku príjmu svoje záväzky splácať.

Podnikanie: zmeny s ním súvisiace a ich vplyv na schválenie hypotéky

K rôznym zmenám často dochádza aj u podnikateľov. Niektoré banky vám budú vedieť poskytnúť hypotéku alebo iný úver len v prípade, ak podnikáte aspoň 2 roky, iným bude postačovať doba podnikania aspoň 6 mesiacov v predchádzajúcom zdaňovacom období. Aktuálne zmeny v predmete podnikania ale pre banky nie sú akceptovateľné. Schvaľovatelia podnikateľské subjekty posudzujú inak ako zamestnaných klientov, preto preverujú rôzne registre vrátane obchodného alebo živnostenského registra.

Reálny prípad klienta / hypotéka „naopak“

Aké máte možnosti získať hypotéku, ak plánujete zmenu zamestnania? My vám poradíme. Niektoré banky majú produkt, v rámci ktorého vám môžu schváliť hypotéku bez nehnuteľnosti, a to ešte počas trvania pôvodného zamestnania. Vysvetlím vám to na prípade nášho reálneho klienta. Klient, slobodný mladý muž, mal vo výhľade nové pracovné miesto, ale zároveň si chcel kúpiť nový byt. Pracoval v IT sektore, o ktorom všetci vieme, že je dobre ohodnocovaný a platený.

…riešenie hypotékou na nešpecifikovanú nehnuteľnosť

Klientovi sme poradili a pomohli mu podať žiadosť o hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Po podpise schválenej úverovej zmluvy mal 6 mesiacov na to, aby si našiel vhodnú nehnuteľnosť a doložil banke kúpnu zmluvu a znalecký posudok. Keďže náš klient mal dostatok vlastných zdrojov, nepotreboval k hypotéke žiadny ďalší úver na dofinancovanie. Banka mu hypotéku schválila s veľmi dobrými podmienkami, takže mohol úverovú zmluvu hneď po schválení podpísať.

Medzitým dal v pôvodnom zamestnaní výpoveď a po skončení pracovného pomeru nastúpil do novej práce. S vedomím, že má schválenú hypotéku, hľadal stále vhodný byt. Už v druhom mesiaci trvania nového pracovného pomeru našiel byt jeho snov a keďže mal už schválený úver, tzv. „hypotéku naopak“, nemusel čakať na koniec skúšobnej doby. Doložil znalecký posudok na kupovaný byt a kúpnu zmluvu, hypotéka mu bola doschválená a o niekoľko týždňov si mohol užívať a zariaďovať nové bývanie.

Zhrnutie a naše odporúčania

Pri riešení hypoték našich klientov sme aj my limitovaní podmienkami bánk. Vieme vám ale pomôcť a poradiť aj v prípadoch zmeny vášho zamestnania. Máme skúsenosti so stovkami úverových prípadov a naša bohatá prax nám dáva predpoklady poskytnutia kvalitnej služby pre vás ako našich klientov.

Ak uvažujete o hypotéke a plánujete zmenu zamestnania, prípadne ste v novej práci a potrebujete riešiť akýkoľvek úverový prípad, stále sme vám k dispozícií. Naši hypotekárni špecialisti vám určite poradia a pomôžu nájsť vhodné riešenie. Okrem vyriešenia najvýhodnejšej hypotéky dohliadnu hoci aj na to, aby ste v prípade zmeny zamestnania neprišli o rezervačnú zálohu alebo iný druh finančného plnenia. Dohodnite si s stretnutie s odborníkom vo vašom meste, ušetríme vám kopu peňazí, času i stresov.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky