fbpx

Výstavba domu a miestny poplatok za rozvoj

Postaviť si vlastný dom podľa svojich predstáv je snom mnohých ľudí. Keď už investovať do bývania v rodinnom dome, tak sa oplatí mať ho také, aby naplnilo očakávania tých, ktorí vedia oceniť výhody života v dome. A je ich nesporne veľa: dostatok priestoru, dvor, záhrada s možnosťou oddychu i úžitku, a určite istá dávka súkromia v porovnaní so životom v bytovom dome, kde žije nakope viac ľudí. Ďalšou výhodou je aj ekonomický aspekt, pretože náklady na život v rodinnom dome môžu byť nižšie ako v byte, hlavne čo sa týka poplatkov za správu bytov.

Na druhej strane výstavba domu nie je celkom lacná záležitosť. Nie len preto, že v súčasnosti ceny materiálov stúpajú veľmi rýchlym tempom, ale aj preto, že s výstavbou okrem materiálov a prác súvisia dosť vysoké prvotné investície. Sú nimi poplatky za projekt, vydanie stavebného povolenia, ale aj poplatok, o ktorom sa veľa nehovorí – miestny poplatok za rozvoj.

Čo je miestny poplatok za rozvoj

Ide o poplatok, ktorý určuje zákon zákon o poplatku za rozvoj a povinnosť zaplatiť ho je naviazaná na vydané a právoplatné stavebné povolenie. Tento poplatok sa vzťahuje na akékoľvek nadzemné stavby, ktoré budú postavené a to bez ohľadu na ich využitie. Existujú ale výnimky, na ktoré sa povinnosť platenia tohto poplatku nevzťahuje, sú nimi napr. zdravotnícke zariadenia, školy, sociálne zariadenia a iné stavby, ktoré tiež presne vymedzuje zákon. Ak má stavebník vydané právoplatné stavebné povolenie napr. na polyfunkčný objekt, musí na výpočet tohto poplatku presne uviesť, koľko m2 bude na aké účely v rámci budovy využívaných a podľa toho mu bude tento poplatok vypočítaný. Keď ale hovoríme o poplatkoch súvisiacich s výstavbou rodinného domu, je dôležité vedieť o tomto konkrétnom poplatku vedieť ešte viac.

Výpočet miestneho poplatku za rozvoj

Poplatok sa vo všeobecnosti platí za každý m2 novovzniknutej, čiže postavenej nadzemnej podlahovej plochy. Pre určenie presnej plochy existuje presný postup, ktorý ukladá zákon a vypočítava sa z projektovej dokumentácie k budúcej stavbe. Výška poplatku za m2, ktorú stavebník musí zaplatiť, je ale rôzna. Jednak každá obec alebo mesto má svoje vlastné sadzby a zároveň aj tieto sa líšia podľa spôsobu využitia novovzniknutej plochy. Iné sumy majú obce za plochy určené na bývanie, iné na podnikanie a ešte aj tieto sú delené podľa účelov ich využitia. Sú nimi napríklad stavby na pôdohospodársku produkciu, priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby na iné podnikanie a podobne.

Máte financovanie výstavby domu dobre naplánované?

  • Čo všetko musíte vybaviť a ako by ste mali správne postupovať?
  • Ako ovplyvňuje hypotéku druh stavebnej konštrukcie?
  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka checklistu ich dokážete identifikovať. 

Odškrtnite si, čo všetko budete musieť vybaviť a ako by ste mali správne postupovať, keď sa rozhodnete pre výstavbu domu na hypotéku. Vďaka checklistu získate jasný prehľad.

Pozrite si checklist zdarma

Kto a kedy platí poplatok za rozvoj obce

Poplatok za rozvoj obce príslušnej obci alebo mestu je povinný nahlásiť a zaplatiť vlastník stavby, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a to ihneď pred začatím stavebných prác. Ak by sa stalo, že aj napriek vydanému stavebnému povoleniu po uplynutí jeho platnosti stavebník stavať nezačne, čím stavebné povolenie zanikne, má nárok na vrátenie už zaplateného poplatku.

Zhrnutie

Aj napriek tomu, že sa väčšinou venujeme téme hypoték, považujeme za dôležité, aby naši klienti mali vedomosť aj o takýchto poplatkoch, pretože pri plánovaní výstavby treba počítať aj s nákladmi, o ktorých mnoho ľudí ani nevie. Ak kupujete už skolaudovanú novostavbu, či už byt alebo dom, pravdepodobne sa s poplatkom za rozvoj obce nestretnete, pretože ho znáša ten, kto vám vaše bývanie postavil. Ak ale plánujete výstavbu domu vo vlastnej réžií, nesmiete na tento poplatok pri plánovaní nákladov na stavbu domu zabudnúť. Lebo sa nejedná o zanedbateľnú čiastku, rádovo sa tento poplatok môže vyšplhať až na tisíce eur.

a naše odporúčania

Ak ste sa rozhodli postaviť si dom a budete naň potrebovať peniaze aj z banky, radšej sa poraďte aj s odborníkmi, ktorí vám poskytnú potrebné informácie a radi vám s vybavením hypotéky aj pomôžu. Naši hypotekárni špecialisti majú bohaté skúsenosti s rôznymi účelmi hypoték, čiže aj s výstavbou domu. Profesionalita našich odborníkov vám môže pomôcť zvládnuť riešenie tak zložitej situácie, ako je stavba domu a jej financovanie jednoduchšie, efektívnejšie a s veľkou pravdepodobnosťou aj lacnejšie. Dohodnite si stretnutie s našimi kolegami a ušetrite si čas, peniaze i energiu a riešenie náročných situácií nechajte na odborníkov.