fbpx

Stavebný úver na bývanie alebo radšej hypotéka? Čo sa kedy hodí?

Financovanie potrieb súvisiacich s bývaním je možné realizovať rozsiahlym množstvom kombinácií rôznych typov úverov. V niektorých prípadoch nevieme našim klientom zabezpečiť všetko, čo potrebujú len bankovými produktmi, preto okrem bánk spolupracujeme aj so stavebnými sporiteľňami. Produkty stavebných sporiteľní sú ale v mnohom výrazne odlišné od bankových úverov, pretože sa riadia celkom iným zákonom, a to Zákonom o stavebnom sporení. Ako vlastne fungujú úverové produkty stavebných sporiteľní?

Stavebné sporenie a stavebný medziúver

Úver zo stavebnej sporiteľne môže dostať len sporiteľ. To znamená, že nemusí v stavebnej sporiteľni sporiť dlhodobo, ale predtým, ako podá žiadosť o úver, musí si uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení. Až následne môže požiadať o tzv. medziúver. Tento typ úveru má dve fázy. Prvou je teda medziúver, kedy klient spláca len úroky z úveru a druhá časť ide na účet stavebného sporenia. Keď má nasporenú určitú sumu, tento medziúver sa preklopí do riadneho stavebného úveru. V priemere sa to stáva po 3-5 rokoch splácania medziúveru v závislosti od doby splatnosti, výšky splátky a prípadných mimoriadnych vkladoch. Vtedy sa nasporené prostriedky z účtu stavebného sporenia preklopia na úverový účet a z medziúveru sa stáva stavebný úver.

Podmienky stavebného medziúveru

Stavebné sporiteľne ponúkajú stavebným sporiteľom úvery so založením nehnuteľnosti, je ale možné požiadať aj o medziúver bez založenia nehnuteľnosti, čo naši klienti využívajú častejšie. Úrokové sadzby sa pohybujú od cca 1% pri úvere so založením nehnuteľnosti a od približne 4% pri stavebnom medziúvere bez založenia nehnuteľnosti. Stavebné sporiteľne majú rôzne podmienky na maximálnu výšku úveru či už pre jedného žiadateľa alebo pre dvoch žiadateľov, neraz vyžadujú aj ručiteľov.

Splácanie stavebného úveru a jeho účel

Niektoré stavebné sporiteľne majú pevnú vopred danú výšku splátky na celé obdobie úveru, hlavne pri úveroch bez založenia nehnuteľnosti, pri úveroch so založením nehnuteľnosti je v medziúvere iná sadzba aj výška splátky ako v čase riadneho úveru. Základnou podmienkou je ale vždy doloženie účelu použitia prostriedkov na stavebné účely, čiže na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu a vždy musia byť doložené či už kúpna zmluva alebo faktúry a bločky na stavebné práce alebo úpravy.

Stavebný úver versus hypotéka

Okrem bánk poskytujú úvery so založením nehnuteľnosti aj stavebné sporiteľne. Podmienky stavebných sporiteľní sú ale celkom odlišné od klasických hypoték v banke. Základom je, že úver so založením nehnuteľnosti v stavebnej sporiteľni musí byť vždy účelový, tzn. že musíte predložiť doklady preukazujúce použite požičaných prostriedkov. Aj v tomto prípade platí, že najskôr sa musíte stať stavebným sporiteľom a až potom požiadať o úver. Kým nemáte nasporenú potrebnú sumu na získanie stavebného úveru, môžete požiadať o medziúver, ktorý má zväčša nižšiu úrokovú sadzbu.

e-book zdarma: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka e-booku je dokážete identifikovať
  • Akých 10 chýb môžete urobiť, keď budete vybavovať hypotéku?
  • Koľko Vás môžu stáť peňazí?
  • Ako sa im dá ľahko vyhnúť?

Nielen, že vďaka ebooku budete na hypotéku pripravení, ale určite vám pomôže zorientovať sa v hypotekárnej problematike skôr, než sa stanete jej súčasťou.

Pozrite si e-book zdarma

Kedy sa medziúver stane stavebným úverom?

Po určitej dobe, čo je cca 5-7 rokov sa váš úver preklopí do stavebného úveru, ktorý býva niekedy drahší. Preto neraz v stavebnej sporiteľni klientom vyjde nižšia maximálna výška úveru, lebo sa vypočítava podľa vyššej splátky, čiže podľa splátky stavebného úveru. O úver so založením nehnuteľnosti väčšinou žiadajú klienti, ktorí majú problém dostať hypotéku v banke. Zároveň bankové úvery na bývanie majú nižšie úrokové sadzby. Rozdiel medzi stavebným úverom a hypotékou je vo výške splátky a úroku, formou splácania i v poplatkoch, oba typy úverov ale môžete dostať so splatnosťou na 30 rokov.

Stavebný úver a spotrebný úver na bývanie

Podobne to vyzerá aj pri úveroch bez založenia nehnuteľnosti. Úver zo stavebnej sporiteľne bez založenia nehnuteľnosti je tiež bez predchádzajúceho sporenia najskôr medziúverom a až neskôr sa stáva stavebným úverom. Úrokové sadzby na úveroch či už v stavebnej sporiteľni alebo v bankách bez založenia nehnuteľnosti majú približne rovnakú výšku, ale odlišujú sa hlavne dobou splatnosti a spôsobom dokladovania účelu. V stavebnej sporiteľni musíte aj v prípade nezakladania nehnuteľnosti dokladovať použitie účelu úveru na bývanie faktúrami a bločkami, v bankách to nie je pravidlo.

Doba splatnosti na úveroch bez založenia nehnuteľnosti

Významným rozdielom pri úveroch bez založenia nehnuteľnosti je doba splatnosti. Kým spotrebné úvery v bankách majú splatnosť maximálne 8 rokov, medziúver alebo stavebný úver v stavebnej sporiteľni môžete dostať na 15 až 30 rokov a to v závislosti od toho, či je tento stavebný úver kombinovaný s hypotékou alebo oň požiadate ako o úver samostatne. Rozdielne majú podmienky úverov bez založenia nehnuteľnosti nastavené aj jednotlivé stavebné sporiteľne v rámci svojich produktových podmienok.

Zhrnutie a naše odporúčania

Ako vidíte, máte možnosť žiadať o rôzne typy úverov na bývanie, či už na kúpu nehnuteľnosti, jeho výstavbu alebo rekonštrukciu. Je možné ich rôzne aj vzájomne kombinovať v závislosti od účelu, výšky a podmienok jednotlivých bánk a stavebných sporiteľní.

Vzhľadom k tomu, že máme bohaté portfólio partnerov a spolupracujeme so všetkými bankami a stavebnými sporiteľňami, vieme vám nastaviť financovanie potrieb súvisiacich s vašim novým alebo existujúcim bývaním rozsiahlym množstvom kombinácií rôznych typov úverov či už v bankách alebo v stavebných sporiteľniach. A ktoré riešenie je najvýhodnejšie práve pre vás? To sa dozviete, ak si dohodnete stretnutie s niektorým z našich hypotekárnych špecialistov. Na základne bohatých skúseností vám budú vedieť nájsť najlacnejšie a najvýhodnejšie riešenie navrhnuté individuálne a presne pre vás.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky

Ak chcete vedieť viac o rôznych typoch úverov a o tom, aké možnosti máte pri riešení financovania vášho bývania, prihláste sa na odber noviniek.