fbpx

Sprievodca procesom vybavenia hypotéky

Dnes sme pre Vás pripravili zhrnutie jednotlivých krokov, ktoré vás čakajú a neminú pri vybavovaní hypotéky, či už máte na pláne kúpu bytu alebo domu, prípadne jeho výstavbu alebo rekonštrukciu. Jedná sa o týchto 7 krokov:

1. Výber banky

V prvom rade máte dve možnosti. Buď navštívite všetky banky, v ktorých vám budú poradcovia určení na hypotéky ponúkať ich produkty, každý vám povie, prečo je práve u nich hypotéka najlepšia, v horšom prípade natrafíte na menej skúseného bankára – nováčika, ktorý vám ešte nebude vedieť zodpovedať na všetky vaše otázky a úplne vás zmätie. Druhou možnosťou je nájsť si šikovného hypotekárneho špecialistu, ktorý sa v problematike hypoték vyzná, vie porovnať všetky ponuky bánk, poradí vám a pomôže vybrať pre Vás tú najvhodnejšiu alternatívu.

2. Príprava podkladov do vybranej banky

Je to prvý a jeden z najdôležitejších krokov, od ktorého záleží doba schválenia a celková úspešnosť schválenia vašej hypotéky. K štandardným dokladom, ktoré je nutné priložiť k žiadosti patria doklady totožnosti, čiže občiansky preukaz, znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti spolu s CD, kúpna zmluva alebo doklady k výstavbe či rekonštrukcii. Nimi bývajú stavebné povolenie, projektová dokumentácia, rozpočet stavby alebo rekonštrukčných prác. V niektorých bankách musíte predložiť aj potvrdenie o príjme a výpisy z účtu, ak podnikáte, tak daňové priznanie a potvrdenie z daňového úradu o tom, že nemáte nedoplatky na daniach. Pri refinancovaní iných úverov je potrebné doložiť úverové zmluvy. V prípade kúpy je potrebné do banky doručiť aj kópiu občianskeho preukazu predávajúcich.

3.  Podanie žiadosti v banke

Keď máte všetky doklady pripravené, môžete ich vy alebo váš hypotekárny špecialista odniesť do banky. Pracovník v banke vašu žiadosť spracuje a posunie na oddelenie, kde pracujú schvaľovatelia. Tí overia vašu bonitu, zdroje príjmov, vaše záväzky, prípadne spoľahlivosť vášho zamestnávateľa. Tiež posúdia vhodnosť nehnuteľnosti, ktorú budete zakladať. Schvaľovatelia ešte k štandardným podkladom v prípade potreby majú právo od vás požadovať dodatočné doklady. Ak splníte všetky podmienky banky, vašu žiadosť oddelenie schvaľovania v banke schváli.

4. Príprava úverovej dokumentácie a jej podpisy

V banke vám vypracujú úverovú dokumentáciu, ktorá obsahuje úverové zmluvy, záložné zmluvy, návrh na vklad a tlačivá k vinkulácií poistenia nehnuteľnosti. Toto zvyčajne trvá niekoľko dní. Po dohode s pobočkou banky môžete ísť podpísať úverové zmluvy, záložné zmluvy podpisujú majitelia nehnuteľnosti, ktorú budete zakladať. V prípade kúpy domu alebo bytu sú to predávajúci. V každej úverovej zmluve máte okrem údajov o hypotéke, teda úrokovej sadzby, doby fixácie, výšky splátky a doby splatnosti uvedené o.i. aj podmienky čerpania hypotéky.

5. Poistenie nehnuteľnosti

Je jednou z podmienok poskytnutia hypotéky v každej banke. Zakladaná nehnuteľnosť musí byť poistená na riziko jej znehodnotenia, a to buď na výšku úveru alebo na hodnotu nehnuteľnosti, konkrétnu sumu určujte pri schválení banka. Súčasťou dokumentácie, ktorú v banke dostanete, je aj žiadosť o vinkuláciu a potvrdenie o vinkulácií poistenia nehnuteľnosti, ktoré je potrebné vybaviť v poisťovni. Vinkuláciou sa rozumie, že ak by došlo k znehodnoteniu nehnuteľnosti, poisťovňa vyplatí vzniknutú škodu banke. Potvrdené vinkulačné tlačivá je potrebné doručiť do banky ešte pred čerpaním úveru.

6. Podanie návrhu na vklad do katastra

Na pobočke banky pri podpise zmlúv dostanete dokumenty, ktoré je potrebné odniesť na kataster, aby zapísal na list vlastníctva záložné právo. Pracovníkovi katastra sa podáva návrh na vklad do katastra spolu so záložnými zmluvami. Zápis záložného práva na katastri trvá 30 dní, dovtedy je po obdržaní návrhu na liste vlastníctva vyznačená tzv. „plomba“ a banky väčšinou vyplácajú úver už keď vidia na liste vlastníctva zapísanú túto plombu. Viete si to pozrieť aj na internete, na stránke www.katasterportal.sk. Na katastri pri okienku pracovník potvrdí prevzatie návrhu pečiatkou s dátumom a číslom vkladu. Jeden originál návrhu s takouto pečiatkou je potrebné tiež odniesť do banky.

7. Poskytnutie a čerpanie hypotéky

Štandardnými podmienkami na čerpanie úveru sú predloženie katastrom potvrdeného návrhu na vklad záložného práva, potvrdenie vinkulácie poisťovňou a predloženie poistnej zmluvy k poisteniu nehnuteľnosti. Ostatné podmienky závisia od požiadaviek tej – ktorej banky a od účelu hypotéky. Sú nimi otvorenie bežného účtu, ak ste novým klientom banky, doloženie originálu platnej a overenej Kúpnej zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti, pri refinancovaní inej hypotéky alebo ďalších úverov je to vyčíslenie zostatku úveru v pôvodnej banke.

Niekedy vám banka môže dať odkladacie podmienky, napríklad od vás bude požadovať, aby ste do určitej lehoty doniesli originál listu vlastníctva, kde už budete vy zapísaný ako vlastník bytu alebo domu a kde bude v časti „C“ – ťarchy – zapísaná ťarcha v prospech banky. Tiež od vás môže požadovať predloženie rozhodnutia o povolení vkladu, ktoré vám príde domov poštou na adresu.

Záverom:

Po absolvovaní týchto základných krokov a načerpaní hypotéky začnete od nasledujúceho mesiaca vašu hypotéku splácať. Je toho pred vami dosť, čo poviete? Ak sa chcete vyhnúť potenciálnym komplikáciám a ušetriť čas a energiu pri vybavovaní hypotéky, dohodnite si bezplatné a nezáväzné stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom, s ktorým prediskutujete vaše plány a možnosti.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky