fbpx

Rizikové životné poistenie – prečo o ňom uvažovať?

Naši špecialisti sa pri svojej práci zameriavajú hlavne na komplexné riešenia hypoték a úverov. Klientom však pomáhame aj s riešením ďalších finančných situácií a výziev, ktoré počas života prichádzajú. V dnešnom článku sa budeme venovať téme, ktorá je mnohým čitateľom dobre známa – budeme sa snažiť o vysvetlenie celej problematiky, upozorníme na výhody aj úskalia. Táto téma je vysoko aktuálna vzhľadom na zdravotné a finančné dopady ,,Koronakrízy“. Prečítajte si, prečo je vhodné uvažovať o rizikovom životnom poistení.

Čo to je a prečo to v ľuďoch evokuje nedôveru?

Rizikové životné poistenie je jedinečná forma poistenia, ktorej hlavným cieľom je zabezpečenie finančných prostriedkov pri závažných existenčných komplikáciách. Základom je správne nastavenie výšky poistného krytia a životných situácií pri ktorých sa suma uvoľní.

V nasledujúcich odstavcoch nájdete veľa odpovedí a cenných informácií, ktoré vám pomôžu pochopiť tento finančný produkt. Uvedomujeme si, že mnohí sprostredkovatelia sa v minulosti snažili klientom podsúvať životné poistenie, ktoré často nebolo výhodné a správne pre jednotlivých klientov. Naša spoločnosť má filozofiu, ktorej základom je snaha pomáhať klientom. Nemáme žiadne preferované druhy poistenia a spoločne hľadáme individuálny model výhodný výhradne pre životné okolnosti nášho klienta.

Poistenie schopnosti splácania úveru

Ide o aktuálnu a dostupnú formu zabezpečenia domova a existencie. Poistenie schopnosti splácania úveru je rizikové životné poistenie, v ktorom si výšku krytia nastavíte podľa celkovej hodnoty finančných záväzkov.

Pre príklad uvedieme situáciu: ste živiteľ rodiny a máte hypotéku na spoločné bývanie – poistná suma bude pokrývať výšku hodnoty celej hypotéky. Poskytnutie sumy závisí od nastavenia krytých situácií. Môžete si poistiť náhradu v prípade straty príjmu z dôvodu ochorenia, závažného úrazu, invalidity a množstva ďalších okolností. Jadro a dôvod pre uzavretie poistenia s týmto účelom je bezpečnosť a stabilita vašej rodiny či blízkych. Bohužiaľ, často sa stretávame s prípadmi keď rodina príde o hlavný príjem a nie je schopná platiť spoločné záväzky. Následne čelí rozpadu dovtedy fungujúceho zázemia a domova. Pritom je možné zabezpečenie proti podobným okolnostiam – a čo je hlavné, nie je to drahé. Naši špecialisti vám zabezpečia individuálne, cenovo dostupné a pre vás optimálne riešenie. Základom je, aby ste sa s našou pomocou zbavili existenčných hrozieb bez vysokých nákladov a poplatkov.

Poistenie v prípade úrazu, alebo smrti

Cieľom tohto poistenia je, aby blízki alebo iné určené osoby nadobudli finančné prostriedky v prípade, že sa vám stane závažný úraz, alebo okolnosti spôsobia vaše úmrtie. Smutná pravda je, že ľudia si pri plnej sile neuvedomujú vlastnú zraniteľnosť. A v našej praxi sa často stretávame so situáciami, kedy nečakaná a smutná udalosť zastihla rodinu v produktívnom veku. Nepripravenosť na rizikové situácie často spôsobuje drastické dopady na naviazané osoby. Dostupný a preferovaný model je poistenie pri smrti sporiteľa. Pri tvorbe takejto poistky hrá úlohu množstvo faktorov. Poistná suma sa tvorí podľa výšky záväzkov, predpokladaných budúcich nákladov, ale aj štúdium a financie na štart pre potomkov. Vždy sa snažíme nájsť konsenzus medzi nákladmi na poistenie, výškou poistného krytia a rozsahom situácií pri ktorých sa poistenie aktivuje. Zdôrazňujeme, že pri správnej kombinácií je možné poistiť sa veľmi výhodne pri pomerne nízkych mesačných nákladoch.

Investičné a neinvestičné rizikové životné poistenie

Všetky typy životného poistenia je možné riešiť dvomi spôsobmi. Každý z nich má veľa pozitívnych stránok, ale aj množstvo úskalí. Ktorý model je lepší? Toto je fakt, ktorý vám nemôžeme povedať. Nie že by sme nechceli, ale bolo by zavádzajúce zovšeobecniť veľmi špecifické parametre rôznych typov poistenia. Pri poistení života sa zohľadňuje množstvo faktorov ako zdravotný stav, povolanie, počet potomkov a množstvo ďalších okolností. Podľa špecifík sa nastavuje mesačná suma poistenia, ako aj možnosti poskytnutia poistného krytia.

Jedna forma je neinvestičná, teda si dlhodobo platíte mesačnú čiastku a máte istotu, že v prípade rizikovej situácie bude vaše okolie zabezpečené. Jednoducho povedané – ak sa vám nič nestane, tak poistné krytie nedostanete (pre pochopenie uvedieme, že je to ako pri havarijnom poistení vozidla – platíte poistku, ak nehavarujete tak poisťovňa nič nepokryje).

Druhá forma je investičná. Platia tu rovnaké pravidlá krytia v prípade rizikových situácií, s tým že klient platí pravidelnú mesačnú sumu za samotné poistenie. Avšak pri tomto type nastáva postupný súčet a úročenie vami zaplatených prostriedkov. Ak počas celej doby poistenia nenastane riziková situácia – tak vám po ukončení poistenia bude vyplatená určitá suma. Mnoho ľudí, ktorí poistenie uzatvárajú v mladom veku, vnímajú poistenie ako možnosť zabezpečenia pred rizikami a súčasne ako formu sporenia financií.

Na záver pár slov a jednoduchých odpovedí

Nebude to rizikové poistenie drahé?

– Nie, všetko záleží od nastavenia poistenia

Potrebujem to?

– V prípade že máte záväzky tak určite áno. Ochránite rodinu pred ich zdedením

Môžem si zvoliť akéhokoľvek prijímateľa poistnej sumy?

– Áno, môžete si vybrať ľubovoľnú osobu podľa vlastného výberu. V prípade neurčenia osoby by prípadná suma poistného krytia podliehala dedičskému konaniu

Je rizikové poistenie dostupné aj za 20€ mesačne?

– Áno, takáto výška zabezpečí poistenie pre prípad smrti, trvalého telesného poškodenia, invalidity, následky choroby a úrazov znemožňujúce vykonávať pracovnú činnosť

Ako si môžem byť istý, že poisťovňa krytie poskytne a nebude blokovať uvoľnenie sumy?

– Výhodou poisťovní je striktné rešpektovanie zmluvných podmienok. S týmto vám pomôžu naši špecialisti, ktorí sú znalí a poznajú detaily poistných zmlúv. Pri výbere poistenia a uzatváraní vzťahu kontrolujeme detaily a podmienky. Náš cieľ je zabezpečenie klienta.

Odteraz s nami môžete vybaviť a zabezpečiť sprostredkovanie poistenia domova, vozidla či života. Tiež riešenie dôchodkového sporenia v 2.3. pilieri. Pomôžeme Vám aj pri riešení správneho výberu a nastavenia investičných sporení.

Na tieto finančné sektory máme skúsených a vysoko odborných špecialistov, ktorí sa v prípade Vášho individuálneho záujmu radi pozrú na Vaše požiadavky. Sme si istí, že rovnako ako pri hypotekárnom poradenstve, budeme prínosom a pomocou aj pri ostatných výzvach finančného aspektu Vášho života.