Poplatky, ktoré Vás pri vybavovaní a splácaní hypotéky neminú

Cenu hypotéky neurčuje len výška úroku a splátka, ale aj ďalšie náklady s ňou súvisiace. Ide hlavne o poplatky, ktorým sa v banke nevyhnete. Ktoré sú to?

Základné znaky hypotéky:
Hypotéka je úverový produkt, ktorý má veľa znakov, ktorými sa odlišuje v každej banke. Okrem úrokovej sadzby, ktorú považujeme za základné kritérium výberu najvýhodnejšej hypotéky, netreba zabúdať ani na jej ďalšie vlastnosti. Sú nimi doba fixácie, doba splatnosti, použitie účelu, ako aj LTV, čo je skratka pre „loan to value“, po slovensky pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti. Všetky tieto parametre ovplyvňujú výhodnosť hypotéky.

Hypotéka a vedenie účtu v banke

Okrem toho ale musíme spomenúť aj ostatné faktory, ktoré majú vplyv na výhodnosť splácania úveru. Vo väčšine bánk, ak chcete získať čo najlepšie úroky, musíte mať zriadený bežný účet, niektoré banky dokonca požadujú aj jeho aktívne využívanie. Aktivitou sa rozumie napríklad zasielanie výplaty naň, zriadenie trvalých príkazov a inkás alebo určitý počet platieb kartou. Na druhej strane sa Vám ale mnohé banky odmenia odpustením časti alebo celého poplatku za jeho vedenie. Preto je dôležité brať do úvahy aj poplatky súvisiace s vedením účtu.

Poplatok za poskytnutie hypotéky

Ďalším poplatkom je poplatok za poskytnutie resp. spracovanie hypotéky. Tento poplatok banky účtujú priemerne vo výške 0,8 – 1%. V rámci kampaní  ich niekedy vedia odpustiť, inokedy len ich časť, prípadne ho nemusí platiť určitá skupina klientov. Keď si zoberiete hypotéku vo výške 100.000,- €, banka môže len v rámci tohto poplatku od Vás zinkasovať 800,- €, čo je napríklad cena jednej kvalitnej manželskej postele. Ak túto sumu nemáte k dispozícií, v niektorých bankách Vám poplatok započítajú do výšky úveru. Buď Vám o túto sumu navýšia úver, kedy sa stane jeho súčasťou a zároveň je úročený alebo Vám ho rozpočítajú do splátok, ktoré sú potom o tento poplatok vyššie a istinu – teda požičanú sumu úveru – splácate o niečo pomalšie.

V súvislosti s poplatkom za poskytnutie úveru by som rada upozornila na jeden fakt: Čo sa stane s poplatkom za poskytnutie úveru, ak hypotéku vyplatíte skôr?
Napríklad refinancovaním do inej banky alebo pri predaji nehnuteľnosti? Ak ho uhradíte vopred, bude vysporiadaný a samozrejme, nič sa nestane. Nestane sa nič ani vtedy, ak Vám o tento poplatok banka navýši výšku úveru, bude už zaplatený. Ale ak Vám ho banka rozpočíta do splátok, môžu nastať dve možnosti: buď Vám jeho nezaplatený zvyšok banka odpustí alebo Vám jeho nezaplatenú časť dopočíta do zostatku dlžnej istiny pri predčasnom splatení.

Zmeny na hypotéke

Nezabúdajte ani na ďalšie typy poplatkov banke, ktoré inkasuje napríklad pri zmenách na hypotéke, za upomienky, prípadne za mimoriadne vklady počas trvania fixácie. Niektoré banky umožňujú robiť bezplatné mimoriadne vklady aj nad rámec zákonných 20%, zvláštne poplatky sa vzťahujú tiež na hypotéku pre mladých. Tu sa jedná hlavne o odpustenie poplatku za predčasné splatenie počas prvých 5 rokov splácania úveru.

Cena poistenia hypotéky

A ešte chcem spomenúť  jeden typ poplatku, ktorý môže hypotéku navýšiť prípadne znevýhodniť. Je ním poplatok za poistenie úveru, teda platba poistného. Je pravdou, že ak si v niektorých bankách poistíte splácanie úveru, môžete získať výrazne nižšiu úrokovú sadzbu. Ale na druhej strane poistné za takéto poistenie je buď predražené oproti klasickému rizikovému poisteniu priamo v poisťovni alebo za určitú sumu nekryje toľko rizík, ktoré by ste mohli mať dojednané priamo v poisťovni. Navyše, niektoré banky poistné zahŕňajú do výšky úveru a Vy okrem istiny úveru platíte úroky aj za sumu poistného a ak je rozpočítané len na určité časové obdobie, o to menej Vám ide do splátok istiny.

Ak máte záujem o poistenie schopnosti splácať úver, je potrebné poriadne prepočítať jeho výhodnosť. Vo väčšine prípadov je ale výhodnejšie uzavrieť si rizikové poistenie v dobrej poisťovni, môžete tak ušetriť peknú sumu peňazí.

Odporúčania hypošpecialistov

Ako vidíte, hypotéka nie je len o úrokoch a splátke. Je o množstve ďalších poplatkov, ktoré na Vás číhajú. Naši hypotekárni špecialisti  Vám radi poradia a pomôžu ušetriť možno aj balík peňazí na poplatkoch.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky
  • Najnovšie články na blogu
  • e-book: 10 najdrahších chýb

    Získajte zdarma prehľad tých najdrahších chýb, ktoré môžete urobiť, keď budete vybavovať hypotéku a tipy ako sa im vyhnete.

    e-book 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky