fbpx

Poistenie nehnuteľnosti – máte poistené tie správne riziká?

Poistenie nehnuteľnosti pri hypotéke plní dve základné funkcie. Na jednej strane je zabezpečovacím prostriedkom pre prípad poškodenia alebo znehodnotenia založenej nehnuteľnosti, čím chráni banku a na druhej strane chráni jej vlastníka pred finančnými stratami. Že každá nehnuteľnosť, ktorú založíte v prospech banky, musí byť poistená aspoň na škody spôsobené živlom minimálne do výšky úveru, je samozrejmosťou. Niektoré banky sú obozretnejšie, požadujú totiž poistenie nehnuteľnosti až do výšky hodnoty nehnuteľnosti akceptovanej bankou. Pre istotu, ak by vašu nehnuteľnosť postihla likvidačná škoda, aby ste neostali úplne bez prostriedkov. Venujme sa ale radšej druhému aspektu poistenia nehnuteľnosti – jej reálnemu významu pre vás ako jej vlastníka alebo užívateľa. Je skutočne dôležité poistiť nehnuteľnosť tak, aby poistenie bolo funkčné a užitočné.

Reálny príklad klienta: Ako sa to nerobí

Približne pred rokom a pol sme mali klienta, ktorému sme k hypotéke vyriešili aj poistenie nehnuteľností, ktoré založil v prospech banky. Keďže nemal dostatok vlastných zdrojov a mal možnosť, založil okrem kupovanej nehnuteľnosti aj ďalšiu, ktorú už vlastnil. Keď sme riešili poistenia jeho nehnuteľností, navrhovali sme mu také varianty, ktoré by kryli aj častejšie riziká, patrili ale k tým drahším, takže sa rozhodol pre najlacnejšie alternatívy poistení. Navyše bol rozhodnutý pre poisťovňu, ktorá je zhodou okolností najdrahšou na trhu. Mal ale voči nej dôveru a nechcel o lacnejších, ale zároveň kvalitnejších možnostiach ani počuť. No ako sa hovorí: náš zákazník, náš pán. Klientovi sme vyhoveli a zrealizovali sme poistenia podľa jeho želania aj napriek našim dobre mieneným radám.

Nevhodne zvolené poistenie bytu a jeho následky

A stalo sa, čo sa stať nemalo. Nedávno nám klient zavolal s otázkou, aké má teraz možnosti, keď vo vodovodnej šachte jedného z jeho bytov prasklo potrubie a bolo treba ho okamžite vymeniť, lebo vytápalo susedov nižšie. Z toalety bolo nutné vysekať pracovný otvor, aby sa pracovníci vodární mohli k poškodenému potrubiu dostať a opraviť ho. Aj napriek tomu, že za opravu samotného potrubia platiť nemusel, pretože išlo o spoločný majetok bytového domu, rozbitú stenu toalety a jej opravu mu už nikto neuhradil. Keď si chcel túto škodu uplatniť z poistky, ktorú mal uzatvorenú na tento byt, dozvedel sa, že to nie je možné, pretože nemá také riziko dojednané. Tento klient našťastie tak veľkú finančnú stratu neutrpel, ale jeho prípad je ukážkou toho, že sa oplatí dať na naše odporúčania, pretože to s vami myslíme naozaj dobre.

Riziká v rámci poistenia nehnuteľnosti

Keď nemusíme, nechceme platiť za nič peniaze navyše. Neveríme, že sa môže nešťastie stať práve nám a v našej nehnuteľnosti, preto často pravdepodobnosť možných rizík podceňujeme. Máme pre vás ale dobré správy. Máte na výber z veľkého množstva poisťovní, ktoré ponúkajú poistenie nehnuteľnosti a niekoľko zaujímavých kombinácií, ktoré pomôžu vašu nehnuteľnosť zabezpečiť pred škodami rôzneho rozsahu. Poisťovne majú nastavené balíky, ktoré obsahujú krytia jednotlivých škôd odlišne a nie sú v každej poisťovni rovnaké. No a keďže aj ceny poistení sa v poisťovniach výrazne líšia, základné krytia vás môžu niekde vyjsť drahšie ako inde a za menej peňazí môžete mať poistených viac rizík. Čo všetko si teda môžete v rámci poistenia nehnuteľnosti poistiť?

  • Poistenie budovy

Týmto poistením sa rozumie poistenie domu alebo bytu a v rámci neho je možné poistiť živel, čiže povodne a záplavy, požiar, dym, blesk, víchrica, zosuv pôdy, apod. Väčšinou sú tieto riziká súčasťou základných balíkov, ktoré majú poisťovne v priemere tri, pričom okrem základného balíka umožňujú dojednať aj vyššie balíky, a to stredný, ktorý zahŕňa ďalšie riziká ako napríklad rozbitie skla, vodovodné škody, a nakoniec najvyšší, v rámci ktorého je možné poistiť si k základným rizikám aj vandalizmus, krádež, rôzne poruchy, skraty a prepätie a pod. Platí pravidlo, že čím je balík vyšší, tým viac rizík kryje, je drahší a zahŕňa riziká štatisticky pravdepodobnejších škôd. K hypotéke vám postačí vždy základný balík poistenia, z praktického hľadiska našim klientom ale vždy odporúčame poistiť si riziká práve najčastejších škôd.

  • Poistenie domácnosti

Často sa stretávame s klientmi, ktorí ak nemajú hypotéku, majú poistenú len domácnosť bez poistenia budovy, čo poisťovne umožňujú. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré sa v nehnuteľnosti nachádzajú. Niektoré poisťovne ho tiež ponúkajú v balíčkoch, iné majú len základné poistenie domácnosti, kde je možné pripoistiť si napríklad cennosti, umelecké diela, domáce zvieratá, veci v garáži atď. Každá poisťovňa má svoje vlastné podmienky, za ktorých vám poistí predmety vo vašej domácnosti, jednotlivé riziká nie sú špecifikované a oceňované podľa vopred danej šablóny.

  • Poistenie zodpovednosti

Veľmi dôležitým pri poistení nehnuteľnosti je aj poistenie zodpovednosti za škodu. Niektoré poisťovne ju majú ako súčasť poistenia domácnosti alebo budovy. Toto riziko slúži na úhradu škody inému, za ktorú zodpovedáte vy alebo spolupoistené osoby. Môže sa jednať o zodpovednosť osôb za škodu spôsobenú na zdraví alebo živote inému alebo poškodenie jeho vecí alebo zodpovednosť za škodu v súvislosti s vlastníctvom alebo držbou nehnuteľnosti. Poistné sumy sú často už vopred stanovené poisťovňou a nie je možné si túto sumu zvoliť individuálne.

Možnosti zmien na poistení nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti je produkt, ktorý môžete zmeniť kedykoľvek bez pokuty podľa vašej potreby. Môžete si navýšiť poistné sumy, zmeniť balíky poistení, poistku zrušiť a uzatvoriť si v ktorejkoľvek poisťovni inú. Ak ale máte hypotéku a poistné plnenie je vinkulované v prospech banky, niektoré zmeny nemôžete robiť len tak. Vráťme sa k spomínanému prípadu klienta, ktorý očividne nemal vhodne zvolené poistenie svojich nehnuteľností. Aj jeho situáciu je možné napraviť, a to hneď dvoma spôsobmi:

1, nechá si poistky v existujúcej poisťovni, len mu upravíme poistné krytia vo forme zmeny balíka poistení. Táto cesta je jednoduchšia, ale drahšia, nakoľko klient má svoje poistky za relatívne vysoké ceny už teraz, takže vyššie balíky by boli finančne ešte nákladnejšie.

2, počká do výročia poistenia, čo je vlastne deň uzatvorenia zmluvy a medzitým mu navrhneme nové poistenia v poisťovni, kde bude mať za menej peňazí pokryté aj ďalšie riziká vo forme niektorého z vyšších balíkov poistenia nehnuteľnosti. Toto je trochu zložitejšia cesta, pretože jeho hypotéka je práve v takej banke, ktorá má poplatok za zmenu poistenia. S touto zmenou má totiž aj banka spojené úkony, pretože musí vystaviť klientovi novú vinkuláciu, ktorú je potrebné dať v novozvolenej poisťovni potvrdiť spolu s uzatvorením poistenia a doložiť vinkulačné tlačivo banke za účelom zmeny súvisiacej s klientovou hypotékou. My ale vieme, že nie všetky banky od klientov poplatok za zmenu poisťovne účtujú. V rámci tejto zmeny ešte klient nesmie zabudnúť dať najneskôr 6 týždňov pred výročím pôvodnej poistnej zmluvy výpoveď.

Zhrnutie

Naoko jednoduchý finančný produkt, akým je poistenie nehnuteľnosti, sa nakoniec stáva veľmi dôležitou súčasťou nášho bývania. Bez ohľadu na to, či hypotéku máte alebo nie, je vždy vhodné mať svoje bývanie poistené. Lebo v živote sa stávajú aj nepredvídateľné udalosti, ktoré môžu kruto zamiešať karty našich osudov. Je lepšie za pár desiatok eur pripraviť sa na nešťastie, ku ktorému nikdy nedôjde, ako stať sa jeho obeťou a ostať bez strechy nad hlavou.

a naše odporúčania

Je to pritom veľmi jednoduché. Možno práve nadišiel čas, aby ste si skontrolovali vašu súčasnú poistnú zmluvu na byt alebo dom, v ktorom bývate a poriadne si ešte raz pozreli, na aké prípadné škody máte svoje bývanie poistené. Alebo ak sa chystáte riešiť svoje nové bývanie, je dobré vedieť, že šetriť peniaze neznamená len mať najnižšiu úrokovú sadzbu na hypotéke, ale oveľa viac môžete ušetriť pri starostlivo zvolenom poistení nehnuteľnosti. Postarajte sa o svoj majetok z každého aspektu a bude sa vám ľahšie zaspávať. Stačí si dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi, ktorí sa postarajú o všetko, čo s kúpou, financovaním i zabezpečením vášho bývania súvisí.