fbpx

Optimalizujete výsledky svojej firmy, no zároveň chcete získať hypotéku?

Vo všeobecnosti majú zamestnanci väčšiu možnosť získať úver, ak spĺňajú základné požiadavky bánk na poskytnutie úveru – trvalý pracovný pomer, dostatočný príjem, žiadne podlžnosti – dostanú bez problémov úver, o ktorý žiadajú.

Mnohí podnikatelia si však optimalizujú výsledky hospodárenia, čo môže byť kontraproduktívne, ak potrebujú získať hypotéku v banke. Dôvodom je fakt, že nespĺňajú požiadavku na dostatočne veľký príjem. Čo s tým?

Na prvý pohľad beznádejná situácia, pravda?  Stretávam sa s tým však pomerne často. A môžem povedať, že aj takýto prípad som úspešne zvládol a pre môjho klienta „s optimalizovaným výsledkom hospodárenia“ som našiel  pozitívne riešenie. Nedá sa síce použiť univerzálne pre všetkých podnikateľov v podobnej situácii, ale pre istú skupinu rozhodne áno.

Ako sa mi to podarilo? Vari nemusí mať podnikateľ pravidelné a postačujúce príjmy ako zamestnanec?

Keď sa podnikateľovi darí a preukáže udržateľnosť svojej činnosti v priebehu dlhšieho časového obdobia, otvárajú sa mu alternatívne možnosti, ktoré zamestnanec nemá. A ktoré sú to?

Môže sa rozhodnúť, akým spôsobom preukáže banke príjmy – buď podľa  tržieb, alebo podľa výnosov očistených o zaplatenú daň, či podľa výšky obratu. Sám zváži a rozhodne, čo je pre neho výhodnejšie. Niektoré banky pritom pristupujú k výpočtu príjmu metodicky viac v prospech klienta, napr. akceptujú príjmy neočistené o odvody a pod.

Čo teda musí byť podmienkou pre to, aby podnikateľ bol takpovediac „úspešný na dvoch frontoch“, aby si optimalizoval výsledky hospodárenia a zároveň získal požadovaný úver?

Ak sa na mňa takýto záujemca obráti, v prvom rade posúdim finančné výsledky vo výkazoch.  Ale hlavne sa zameriam na detailné preverenie jeho odbytových kanálov, obchodných väzieb, posúdim stabilitu postavenia  na trhu a jeho ďalšie perspektívy.  Ak nadobudnem presvedčenie, že daného podnikateľa by banka mohla výnimočne posudzovať nielen podľa finančných výsledkov vo výkazoch, potom lobujem za klienta, aby banka pri schvaľovaní úveru zohľadnila najmä tie „iné“, vyššie spomenuté kritériá.  V prípade môjho klienta – podnikateľa, ktorému som pomohol úspešne vyriešiť jeho zámer práve takýmto alternatívnym spôsobom – som banku nakoniec presvedčil uprednostniť práve obchodné väzby, odbytové kanály a jeho perspektívy pred nedostatočnými  číslami  vo finančných výkazoch.

Aj táto skúsenosť ma presvedčila o tom, že vždy sa oplatí hľadať riešenie aj tam, kde zdanlivo žiadna cesta neexistuje.

Ing. Vladimír Pavle
hypotekárny špecialista
Kontaktujte ma, možno pomôžem aj Vám.